Журат Юлія Василівна

person_photo (2)

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів.

Курси, які забезпечує викладач:
– Психологія дитяча;
– Педагогічна майстерність;
– Основи педагогічної майстерності вихователя ЗДО;
– Психологія конфліктів;
– Методика викладання дитячої психології у вищій школі.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1997-2002 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Мова та література (французька)» «філолог, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови»
2006-2008 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 7.0401 “Психолог” «Психолог»
2009-2011 Аспірантура на кафедрі зв’язків з громадськістю,психології та педагогіки Національного університету«Києво-Могилянська академія» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти  
Захищені дисертації

Вчене звання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

доцент кафедри педагогкіки та психології дошкільної освіти

Рік захисту Спеціальність Номер диплома та дата видачі Тема дисертації
2012 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти ДК № 009563
від 26 вересня 2012

АД № 002897
від 20 червня 2019 р.

Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів
Додаткова інформація Дата народження 02.02.1980 р.
Працює на кафедрі з 2012 р.
e-mail: y.zhurat@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=2VJFFD4AAAAJ&hl=uk
ORCID  http://orcid.org/0000-0003-3535-9817
Researcher ID:  https://publons.com/researcher/2293192// 
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2018 Сучавський університет Штефана чел Маре, Румунія Сертифікат №2695/FSE  від 30.10.2018 р.