ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОЛІЙНИК МАРІЯ ІВАНІВНА

person_photo

Посада: завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчений ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси: «Тенденції підготовки фахівців дошкільної освіти в європейському полікультурному просторі.»

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку;
– Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти;
– Вікова психологія;
– Основи професійно-педагогічного спілкування

Освіта

Роки навчання

Назва закладу освіти

Спеціальність

Кваліфікація

1989

Чернівецьке педагогічне училище

«Виховання в дошкільних установах»

«Вихователь в дошкільних установах»

1994

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

«Педагогіка і психологія (дошкільна)»

«Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь»

1997

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

«Психологія. Практична психологія в галузі освіти»

«Практичний психолог»

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціаль-ність

Номер диплому та дата видачі

Тема дисертації

1999

13.00.01
Теорія та історія педагогіки

ДК № 004362
від 13 жовтня
1999 р.

Соціально-педагогічна реабілітація дітей в спеціаль-них дошкільних закладах освіти засобами творчої гри

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  наук

2016

13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки

ДД № 005487
від 12 травня
2016 р.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи

Вчене звання

Доцент

Професор

 доцент кафедри психології

 професор кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Атестат доцента
ДЦ № 005978
від 17 жовтня 2002 р.

Атестат професора
АП № 001276
від 15 жовтня 2019 р.

Додаткова інформація

Дата народження

10.10.1969 р.

Працює на кафедрі з

2007 р.

e-mail:

m.oliynyk@chnu.edu.uа

Наукові профілі

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ln26bi4AAAAJ&hl=ru&oi=sra

ORCID

http://orcid.org/0000-0001-9745-003X

Researcher ID

https://publons.com/researcher/2292224/mariya-oliynyk/

Інформація про роботу в спеціалізованих вчених радах

Спеціалізована вчена рада К 20.051.01 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

10 квітня 2017-24 квітня 2017 

Університет Яна Кохановського в м. Кельце

Сертифікат від
24 квітня 2017 р.

16 вересня 2019-
15 грудня 2019

Сучавський університет імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія)

Сертифікат №38
від 16 грудня 2017 р.

Редагування монографій, посібників, наукових журналів

1. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) (Register No. 00315; ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252; ISSN (online): 2393 – 0373)

2. Науковий  журнал «Освітній простір України»  (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Оновлено: 13.03.2020