Вибір навчальних дисциплін

Шановні студенти!

Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
«Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича», 
«Положенням про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін»,
пропонуємо Вам до початку організації освітнього процесу обрати дисципліни, які б Ви хотіли вивчати, із запропонованих каталогів (загальноуніверситетського, загальнофакультетського та каталогу навчальних дисциплін спеціальності).

Зверніть увагу на те, що навчальна дисципліна буде викладатися у тому випадку, якщо буде сформована група чисельністю не менше 10 осіб (І (бакалаврський) рівень вищої освіти) і не менше 7 осіб (ІІ (магістерський) рівень вищої освіти)

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Каталог факультетських вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових навчальних дисциплін спеціальностей:

012 Дошкільна освіта
ОПП «Дошкільна освіта

(Психологія в закладах дошкільної освіти)»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

АНКЕТИ ДЛЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
перший (бакалаврський рівень вищої освіти)

Анкета для вибору студентів 1 курсу (2 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (3 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (4 семестр)

Анкета для вибору студентів 3 курсу (5 семестр)

Анкета для вибору студентів 3 курсу (6 семестр)

Анкета для вибору студентів 4 курсу (7 семестр)

Анкета для вибору студентів 4 курсу (8 семестр)

другий (магістерський рівень вищої освіти)

Анкета для вибору студентів 1 курсу (2 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (3 семестр)

016 Спеціальна освіта
ОПП «Логопедія»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

АНКЕТИ ДЛЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
перший (бакалаврський рівень вищої освіти)

Анкета для вибору студентів 1 курсу (2 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (3 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (4 семестр)

Анкета для вибору студентів 3 курсу (5 семестр)

Анкета для вибору студентів 3 курсу (6 семестр)

Анкета для вибору студентів 4 курсу (7 семестр)

Анкета для вибору студентів 4 курсу (8 семестр)

другий (магістерський рівень вищої освіти)

Анкета для вибору студентів 1 курсу (2 семестр)

Анкета для вибору студентів 2 курсу (3 семестр)