Вибір навчальних дисциплін

Шановні студенти!

Керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
«Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича», 
«Положенням про порядок реалізації студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних дисциплін»,
пропонуємо Вам до початку організації освітнього процесу обрати дисципліни, які б Ви хотіли вивчати, із запропонованих каталогів (загальноуніверситетського, загальнофакультетського та каталогу навчальних дисциплін спеціальності).

Зверніть увагу на те, що навчальна дисципліна буде викладатися у тому випадку, якщо буде сформована група:не менше як 10 осіб (ОР “Бакалавр”), і не менше як 7 осіб (ОР”Магістр”)

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Каталог факультетських вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових навчальних дисциплін спеціальностей:

012 Дошкільна освіта
ОПП «Дошкільна совіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

016 Спеціальна освіта
ОПП «Логопедія»
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти