V курс

Обов’язкові навчальні дисципліни

Сучасні технологія викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Методологія та організація наукових досліджень

Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти

Інноваційні технології в дошкільній освіті

Дисципліни вільного вибору студентів

Освітологія

Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти

Діагностика мовленнєвих порушень з логопропедевтикою

Психологія професійного вигорання фахівців освіти