VІ курс

Обов’язкові навчальні дисципліни

Освітологія

Дисципліни вільного вибору студентів

Психолого-педагогічні основи конфліктології

Соціально-правове забезпечення роботи логопеда

Логопедичний практикум

Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення

Спецкурс з основ логопедії

Психологія освітнього менеджменту

Психолого-педагогічна діагностика і консультування в освіті

Психологія педагогічної діяльності

Спецкурс з дитячої психології