Оформлення курсових і кваліфікаційних робіт

Зразок титульної сторінки курсової роботи
для студентів 3-4 курсів

Завантажити

 Лого-2

Зразок титульної сторінки для студентів 6 курсу

Завантажити

 Лого-2

Примітка: після відкриття активного посилання у новій вкладці зразок титульної сторінки необхідно завантажити на свій ПК

Для магістрів

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерське дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича “Професійна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0121U110897).

Тему магістерської роботи затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Прокотол № 3 від 19 жовтня 2022 року).

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта ОПП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)»


Cписок використаних джерел оформляється за
ДСТУ 8302:2015