Оформлення наукових робіт

Зразки титульних сторінок для студентів 3-4 курсів:

3 курс повна форма навчання

3 курс скорочена форма навчання

4 курс повна форма навчання

4 курс скорочена форма навчання

Зразки титульних сторінок для студентів 6 курсу:

6 курс

Примітка: після відкриття активного посилання у новій вкладці зразок титульної сторінки необхідно завантажити на свій ПК

Для магістрів

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерське дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича «Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику» (номер державної реєстрації 0116U006150).

Тему магістерської роботи затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол №1 від 25 вересня 2019 року (для студентів 2019-2020 р.н.)).

Зразки оформлення списку використаних джерел

Cписок використаних джерел оформляється за ДСТУ 8302:2015 

Загальні правила форматування тексту наукової роботи

Вимоги до написання й оформлення вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків курсової  і магістерської робіт

Приклади оформлення таблиць та рисунків