Оформлення наукових робіт

Зразок титульної сторінки курсової роботи
для студентів 3-4 курсів

Завантажити

 Лого-2

Зразок титульної сторінки для студентів 6 курсу

Завантажити

 Лого-2

Примітка: після відкриття активного посилання у новій вкладці зразок титульної сторінки необхідно завантажити на свій ПК

Для магістрів

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерське дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича “Професійна підготовка педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти в контексті євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0121U110897).

Тему магістерської роботи затверджено на засіданні кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол №1 від 24 вересня 2020 року (для студентів 2020-2021 р. н.)).

Зразки оформлення списку використаних джерел

Cписок використаних джерел оформляється за ДСТУ 8302:2015

Загальні правила форматування тексту наукової роботи

Вимоги до написання й оформлення вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків курсової  і магістерської робіт

Приклади оформлення таблиць та рисунків