Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна

person_photo (4)Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: «Розвиток української дошкільної освіти й виховання в діаспорі США і Канади»; «Розвиток дошкільної освіти за кордоном»; «Гуманна педагогіка»

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи етнопедагогіки та родинного виховання
– Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
– Освітологія
– Дошкільна освіта за кордоном
– Теорія та методика ознайомлення з українознавством

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1999-2002 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільне виховання» «Вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог в закладах освіти»
2007-2013 Аспірантура Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Додаткова інформація Дата народження 27. 04. 1978 р.
Працює на кафедрі з 2002 р.
e-mail: irynarudnitska@ukr.net
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTNwFHMAAAAJ&hl=uk
ORCID  http://orcid.org/0000-0003-0876-7751
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8718-2016
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2018 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,  факультет дошкільної освіти, кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Сертифікат № 415 / 43-с від 03 травня 2018 р.

 

Наукові публікації

Публікації у фахових виданнях

 1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. – Львів, 2016. – С.138-143.
 2. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль українських жіночих об’єднань в організації, розбудові та координуванні національного дошкілля в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2015. – С. 160-168.
 3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Організаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до організації та впорядкування національного дитячого дошкільного закладу в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 764. – Чернівці : Рута, 2015. – С.153-159.
 4. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. – Чернівці : Рута, 2014. – С.148-156.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 712. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 168-175.

Публікації у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Рудницька-Юрійчук І. Р. Релігійне виховання як один із основних напрямків виховання в українському дитячому садку в українській діаспорі США та Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2017. — №6. – С. 292-295.
 2. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в дошкільних установах зарубіжних українців у США та Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2016. — №11. – С. 490-493.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Рудницька-Юрійчук І. Р. Загальний аналіз дидактичного забезпечення дошкільної освіти й виховання зарубіжних українців у США та Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (м. Львів, 3-4 травня 2018 р.). — Львів, 2018. – С.87-88.
 2. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль гри у розвитку особистості дитини в українській діаспорі США та Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). — Київ – Чернівці, 2017. – С.105-108.
 3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. – С.12-16.
 4. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття) / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка: традиції та інновації» (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.26-29.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Світовий З’їзд Дошкілля – один із напрямків роботи Світової Ради Дошкілля (СРД) в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2014. – С.13-15.
 6. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості та принципи побудови програм українських дитячих садків у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Київ, 25-26 квітня 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.6-10.
 7. Рудницька-Юрійчук І. Р. Соціокультурні причини зародження системи українського дошкілля в США і Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії» (м. Львів, 26-27 вересня 2014 р.). — Львів, 2014. – С.62-66.
 8. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль українських жіночих організацій у розбудові національного дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.). — Київ, 2014. – С.12-16.
 9. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) у розбудову українського дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка в Україні та за кордоном» (м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014.

Публікації зі студентами

 1. Олексейчук М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Вплив пальчикових ігор на розвиток мовлення у дошкільників М.М. Олексейчук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.223-224.
 2. Томків В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти / В.Томків, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.339-340.
 3. Скрипкару М.В, Рудницька-Юрійчук І.Р. Чим цінний практичний досвід Д.В. Віннікота у сфері дитячого психоаналізу? / М.В. Скрипкару, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.303-304.
 4. Фурманчук В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Розвиток моральності в дітей засобами художнього слова В. Фурманчук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.355-356.
 5. Ткачук О.С., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості використання ігор для розвитку творчого потенціалу дошкільників / О.С. Ткачук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.335-336.
 6. Данилюк Н. П. Соціальний досвід як складова соціалізації дитини дошкільного віку / Н. П. Данилюк, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (м. Одеса, 22-23 червня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С.94-98.
 7. Данилюк Н. П. Теоретичні засади становлення соціального досвіду у дітей дошкільного віку / Н. П. Данилюк, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка : теорія, методика, практика» (м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С.95-99.
 8. Олексейчук М. М. Психологічні труднощі та складові успішного навчання майбутніх першокласників / М. М. Олексейчук, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). – Ч.2. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С.15-17.
 9. Мельничук Ю.В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості прояву агресії у дітей дошкільного віку / Ю.В. Мельничук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 року). – Чернівці: Рута, 2017. – С.193-194.
 10. Бугайчук Л. В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості довільної уваги у дітей дошкільного віку / Л.В. Бугайчук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 року). – Чернівці: Рута, 2017. – С.39-40.
 11. Скрипкару М. В. Дитячий психоаналіз через призму його представників / М. В. Скрипкару, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.65-68.
 12. Ткачук О. С. Особливості діагностики творчого потенціалу дітей дошкільного віку / О. С. Ткачук, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.74-79.
 13. Лакуста Ю.І., Рудницька-Юрійчук І.Р. Альтернативні системи навчання та виховання дітей дошкільного віку в зарубіжній та вітчизняній практиці. Технологія саморозвитку Марії Монтессорі «Будинок вільної дитини» / Ю.І. Лакуста, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2016. – С.125-126.
 14. Павленко Ж., Рудницька-Юрійчук І.Р. Діяльнісний підхід до організації життєдіяльності дітей у дошкіллі / Ж. Павленко, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2015 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2015. – С.187-188.
 15. Штерма Н.Б. Рудницька-Юрійчук І. Р. Умови ефективності розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних / Н.Б. Штерма, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.167-170.
 16. Костенюк Ю., Рудницька-Юрійчук І.Р. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку / Ю. Костенюк, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 155-156.
 17. Кухтарук І., Рудницька-Юрійчук І.Р. Материнська та патернальна депривація у дітей дошкільного віку в умовах сім’ї / І. Кухтарук, І.Р. Рудницька-Юрійчук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 175-176.

Інші публікації

 1. Rudnytska-Iuriichuk І.R.. Pre-school education and training as factors of ethnic identity preservation of foreign Ukrainians in the USA and Canada. Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei, Didactic and Pedagogical Publishing House, – 11-th edition of the International Conference on Sciences of Education Suceava, on June, 14-15, 2013. – S.29-32.

Оновлено: 03.02.2019
© Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна