Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна

person_photo (4)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень: Розвиток української дошкільної освіти й виховання в діаспорі США і Канади

Курси, що читає:
– Культура мовлення і виразне читання,
– Психологія дитячої творчості,
– Психолого-педагогічна діагностика осіб з обмеженими можливостями здоров’я,
Методика ознайомлення з соціальною дійсністю,
– Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
,
– Педагогіка сім’ї і родинного виховання,
– Сучасні технології навчання грамоти дітей дошкільного віку,
– Теорія та методика ознайомлення з українознавством

Додаткова інформація:

Дата народження: 27.04.1978 року.

У 2002 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, за спеціальністю «Дошкільне виховання»,кваліфікація «Ви­хо­ватель дітей дошкільного віку, прак­тичний психо­лог у закладах осві­ти».

Закінчила денну аспірантуру Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.

Автор 20 наукових публікацій у фахових виданнях.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2002 року.

E-mail: irynarudnitska@ukr.net

Список публікацій

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Рудницька–Юрійчук І.Р. Лялька-мотанка – пам’ять поколінь / Ірина Рудницька-Юрійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Випуск XXXIX. – С.12-15. 
 2. Рудницька–Юрійчук І.Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс». – Вип.13. – Хмельницький, 2012. – С.331-336.
 3. Рудницька–Юрійчук І.Р. Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вип.33. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – С.129-133.
 4. Рудницька–Юрійчук І.Р. Українські Дошкільні Дні – один із основних напрямків діяльності Світової Ради Дошкілля у США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. –– Випуск XLVI. – Івано-Франківськ, 2013. – С.17-22.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Українська сім’я та національне дошкілля як провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. Вип.6. – Київ-Полтава, 2013. – С.107-116.
 6. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. – Чернівці : Рута, 2014. – С.148-156.
 7. Рудницька-Юрійчук І.Р. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 712. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 168-175.
 8. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль українських жіночих об’єднань в організації, розбудові та координуванні національного дошкілля в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2015. – С. 160-168.
 9. Рудницька-Юрійчук І.Р. Організаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до організації та впорядкування національного дитячого дошкільного закладу в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 764. – Чернівці : Рута, 2015. – С.153-159.
 10. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США  та Канаді [Текст] / Ірина Рудницька-Юрійчук // Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. – Львів, 2016. – С.138-143.

Наукові статті у закордонних виданнях

 1. R.Rudnytska-Iuriichuk. Pre-school education and training as factors of ethnic identity preservation of foreign Ukrainians in the USA and Canada. Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei, Didactic and Pedagogical Publishing House, – 11-th edition of the International Conference on Sciences of Education Suceava, on June, 14-15, 2013. – S.29-32.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Світовий З’їзд Дошкілля – один із напрямків роботи Світової Ради Дошкілля (СРД) в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2014. – С.13-15
 2. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості та принципи побудови програм українських дитячих садків у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Київ, 25-26 квітня 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.6-10.
 3. Рудницька-Юрійчук І. Р. Соціокультурні причини зародження системи українського дошкілля в США і Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії» (м. Львів, 26-27 вересня 2014 р.). — Львів, 2014. – С.62-66.
 4. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль українських жіночих організацій у розбудові національного дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.). — Київ, 2014. – С.12-16.
 5. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) у розбудову українського дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка в Україні та за кордоном» (м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014.
 6. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття) / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка: традиції та інновації» (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.26-29.
 7. Рудницька-Юрійчук І. Р. Умови ефективності розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних / І. Р. Рудницька-Юрійчук, Н. Б. Штерма // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.167-170.
 8. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. – С.133-137.

Публікації зі студентами

 1. Герецун О. Особливості психологічної підготовки до навчання в школі / Герецун О., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (17-18 травня 2011 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 83-84.
 2. Рубаняк Н. Психологічні стани дітей дошкільного віку / Рубаняк Н., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-18 травня 2011 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 319-320.
 3. Чернякова Р. Особливості перебігу життєвих криз особистості / Чернякова Р., Рудницька-Юрійчук І.Р // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (17-18 травня 2011 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2011. – С. 389-390.
 4. Костинюк О. Використання елементів народної математики під час ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з вимірюванням / Костинюк О., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 189-190.
 5. Червінко Ю. Формування екологічного виховання дітей дошкільного віку / Червінко Ю., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки. – Т.2. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 411-412.
 6. Костенюк Ю., Рудницька-Юрійчук І.Р. Формування взаємин між дітьми дошкільного віку / Костенюк Ю., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 155-156.
 7. Кухтарук І. Материнська та патернальна депривація у дітей дошкільного віку в умовах сім’ї / Кухтарук І., Рудницька-Юрійчук І.Р // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького націо­нального університету (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 175-176.
 8. Павленко Ж. Діяльнісний підхід до організації життєдіяльності дітей у дошкіллі / Павленко Ж., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2015 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2015. – С.187-188.
 9. Лакуста Ю.І. Альтернативні системи навчання та виховання дітей дошкільного віку в зарубіжній та вітчизняній практиці. Технологія саморозвитку Марії Монтессорі «Будинок вільної дитини» Лакуста Ю.І., Рудницька-Юрійчук І.Р. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2016. – С.125-126.