Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна

 РудницькаПосада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: «Розвиток української дошкільної освіти й виховання в діаспорі США і Канади»; «Розвиток дошкільної освіти за кордоном»; «Гуманна педагогіка»


Курси, які забезпечує викладач:
– Освітологія;
– Психологія дитячої творчості;
– Основи професійного становлення вихователя ЗДО;
– Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством;
– Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання

 

Освіта

Роки навчання

Назва закладу освіти

Спеціальність

Кваліфікація

1999-2002 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільне виховання» Вихователь дітей дошкільного віку; практичний психолог в закладах освіти
2007-2013 Аспірантура Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціальність

Номер диплома та дата видачі

Тема дисертації

2020

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

.

Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді

Вчені звання

Номер атестату та дата видачі

Додаткова інформація

Дата народження

(ДД/ММ/РР)

27.04.1978

Працює на кафедрі з

2002 року

e-mail:

i.rudnytska-iuriichuk@chnu.edu.ua

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTNwFHMAAAAJ&hl=uk

ORCID

 http://orcid.org/0000-0003-0876-7751

Researcher ID:

https://publons.com/researcher/2292998/-/

Стипендії, нагороди, досягнення

Назва нагороди, коли і ким видана

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2018

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, факультет дошкільної освіти, кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Сертифікат № 415 / 43-с від 03 травня 2018 р.

 Оновлено: 27.09.2020