Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна

person_photo (4)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень: Розвиток української дошкільної освіти й виховання в діаспорі США і Канади

Курси, що читає:
– Основи етнопедагогіки та родинного виховання
– Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
– Освітологія
– Дошкільна освіта за кордоном
– Теорія та методика ознайомлення з українознавством

Додаткова інформація:

Дата народження: 27.04.1978 року.

У 2002 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, за спеціальністю «Дошкільне виховання»,кваліфікація «Ви­хо­ватель дітей дошкільного віку, прак­тичний психо­лог у закладах осві­ти».

Закінчила денну аспірантуру Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.

Автор 28 наукових публікацій у фахових виданнях.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2002 року.

E-mail: irynarudnitska@ukr.net

Стажування:

03.05.2018 – 04.06.2018 р.  – Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,  факультет дошкільної освіти, кафедра дошкільної педагогіки, психології та фахових методик

Наукові профілі:

Google scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=0-cNMGgAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0876-7751

ResearcherID: D-8718-2016

Список публікацій

Матеріали міжнародних наукових конференцій

 1. Рудницька-Юрійчук І.Р. Світовий З’їзд Дошкілля – один із напрямків роботи Світової Ради Дошкілля (СРД) в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2014. – С.13-15
 2. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості та принципи побудови програм українських дитячих садків у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Київ, 25-26 квітня 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.6-10.
 3. Рудницька-Юрійчук І. Р. Соціокультурні причини зародження системи українського дошкілля в США і Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії» (м. Львів, 26-27 вересня 2014 р.). — Львів, 2014. – С.62-66.
 4. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль українських жіночих організацій у розбудові національного дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.). — Київ, 2014. – С.12-16.
 5. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) у розбудову українського дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка в Україні та за кордоном» (м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С.21-24.
 6. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття) / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка: традиції та інновації» (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.26-29.
 7. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. – С.12-16.
 8. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль гри у розвитку особистості дитини в українській діаспорі США та Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). — Київ – Чернівці, 2017. – С.105-108.
 9. Рудницька-Юрійчук І. Р. Загальний аналіз дидактичного забезпечення дошкільної освіти й виховання зарубіжних українців у США та Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (м. Львів, 3-4 травня 2018 р.). — Львів, 2018. – С.87-88.

Статті у фахових виданнях

 1. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. – Чернівці : Рута, 2014. – С.148-156.
 2. Рудницька-Юрійчук І.Р. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 712. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 168-175.
 3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль українських жіночих об’єднань в організації, розбудові та координуванні національного дошкілля в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2015. – С. 160-168.
 4. Рудницька-Юрійчук І.Р. Організаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до організації та впорядкування національного дитячого дошкільного закладу в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 764. – Чернівці : Рута, 2015. – С.153-159.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. – Львів, 2016. – С.138-143.

Статті у виданнях інших держав і тих, які включено до міжнародних наукометричних баз

 1. R.Rudnytska-Iuriichuk. Pre-school education and training as factors of ethnic identity preservation of foreign Ukrainians in the USA and Canada. Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei, Didactic and Pedagogical Publishing House, – 11-th edition of the International Conference on Sciences of Education Suceava, on June, 14-15, 2013. – S.29-32.
 2. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в дошкільних установах зарубіжних українців у США та Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2016. — №11. – С. 490-493.
 3. Рудницька-Юрійчук І. Р. Релігійне виховання як один із основних напрямків виховання в українському дитячому садку в українській діаспорі США та Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // Молодий вчений. — 2017. — №6. – С.292-295.

Публікації зі студентами

 1. Бугайчук Л. В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості довільної уваги у дітей дошкільного віку // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 року). – Чернівці: Рута, 2017. – С.39-40.
 2. Мельничук Ю.В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості прояву агресії у дітей дошкільного віку // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (25-27 квітня 2017 року). – Чернівці: Рута, 2017. – С.193-194.
 3. Скрипкару М. В. Дитячий психоаналіз через призму його представників / М. В. Скрипкару, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.65-68.
 4. Ткачук О. С. Особливості діагностики творчого потенціалу дітей дошкільного віку / О. С. Ткачук, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної психології» (м. Дніпро, 22-23 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С.74-79.
 5. Олексейчук М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Вплив пальчикових ігор на розвиток мовлення у дошкільників // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.223-224.
 6. Скрипкару М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Чим цінний практичний досвід Д.В.Віннікота у сфері дитячого психоаналізу? // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.303-304.
 7. Ткачук О., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості використання ігор для розвитку творчого потенціалу дошкільників // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.335-336.
 8. Томків В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.339-340.
 9. Фурманчук В., Рудницька-Юрійчук І.Р. Розвиток моральності в дітей засобами художнього слова // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Рута, 2018. – С.355-356.
 10. Данилюк Н. П. Соціальний досвід як складова соціалізації дитини дошкільного віку / Н. П. Данилюк, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (м. Одеса, 22-23 червня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С.94-98.
 11. Данилюк Н. П. Теоретичні засади становлення соціального досвіду у дітей дошкільного віку / Н. П. Данилюк, І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Чернігів, 07-08 вересня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – С.95-99.