Перепелюк Інна Романівна

person_photo (9)Посада: асистент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси:  Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща.

Курси, які забезпечує викладач:
– Вступ до спеціальності;
– Основи реабілітаційної педагогіки;
– Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку;
– Компаративна педагогіка;
– Основи дефектології.

 

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
2004-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Екологія та охорона навколишнього середовища» «Еколог»
2013 Вищу школу соціальних і технічних наук /Центр безперервного навчання у місті Радом Республіка Польща «Корекційна освіта. Логопедія» «Логопед»
2016-2017 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільна освіта» «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку»
2012-2017 аспірантура Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки
Захищені дисертації 

 

 

 

Вчене звання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук 

 

доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Рік захисту Спеціальність Номер диплома та дата видачі Тема дисертації
2018 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки ДК №  048285
від
5 липня 2018 р. 

АД № 004857
від 14 травня 2020 р.

Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща
Додаткова інформація Дата народження 01. 02. 1988 р.
Працює на кафедрі з 2009 р.
e-mail: i.perepeliuk@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=g2UWRZ8AAAAJ&hl=uk
ORCID  http://orcid.org/0000-0002-6376-2825
Researcher ID:  https://publons.com/researcher/2293260//

Інформація
про стажування

Рік
проходження

Місце
проходження

Документ
про стажування

27 травня 2019-
12 червня 2019

25 листопада 2019-
29 листопада 2019

Сучавський університет імені Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія)

Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги
(м.Сучава, Румунія)

Сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019р.

Довідка №2431 від 29 листопада 2019 р.
45 год./1,5 кредити)

Оновлено: 12.03.2020