Перепелюк Інна Романівна

person_photo (9)Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси:  Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща.

Курси, які забезпечує викладач:
– Вступ до спеціальності;
– Основи реабілітаційної педагогіки;
– Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку;
– Компаративна педагогіка;
– Основи дефектології.

 

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
2004-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Екологія та охорона навколишнього середовища» «Еколог»
2013 Вищу школу соціальних і технічних наук /Центр безперервного навчання у місті Радом Республіка Польща «Корекційна освіта. Логопедія» «Логопед»
2016-2017 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільна освіта» «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку»
2012-2017 аспірантура Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2018 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки №  048285 від 5 липня 2018 р. «Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща»
Додаткова інформація Дата народження 01. 02. 1988 р.
Працює на кафедрі з 2009 р.
e-mail: i.perepeliuk@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=g2UWRZ8AAAAJ&hl=uk
ORCID  http://orcid.org/0000-0002-6376-2825
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8435-2016 


Наукові публікації

Навчальні посібники, підручники, монографії

  1. Перепелюк І. Р. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами» / І. Р. Перепелюк. – Чернівці, 2017. – 32 с.

Публікації у фахових виданнях

  1. Перепелюк І. Р. Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи. І.Р.Перепелюк // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал.  – Дрогобич. –  2017.  – № 7 (150).  – С. 115-121.
  2. Перепелюк І. Р. Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини / І.Р.Перепелюк // Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал.  – Київ,  2017.  – № 4 (59). – С. 152-158.

Публікації у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

  1. Журат Ю.В., Перепелюк І.Р. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського. / І.Р.Перепелюк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.  –  2018.  – Вип. 171.  – С. 193-200.
  2. Perepeliuk Inna. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland. / І.Р.Перепелюк // Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал.  – 2017.  – № 7 (4).  – С. 145-151.
  3. Perepeliuk Inna. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland. / І. Perepeliuk // Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. – 2017. – № 7 (4). – С. 145-151.

Матеріали Міжнародних конференцій

  1. Перепелюк І. Р. Форми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як партнерів у вихованні дитини: польський досвід. / І. Р. Перепелюк // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи».  – Чернівці, 2017.  – С. 90-92.
  2. Перепелюк І. Р. Педагогічна взаємодія вихователів та батьків – вагомий чинник розвитку школяра. / І. Р. Перепелюк // Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону». – Івано-Франківськ, 2017. – С. 59-60.
  3. Перепелюк І. Р. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. / І. Р. Перепелюк //  Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів». – Чернівці, 2016. – С. 125-129.

Інші публікації

  1. Perepeliuk Inna. The Prospective Nursery Teacher’s Training of Pre-School Establishments for the Educational Interaction with Parents. / Шю Perepeliuk // In Clipa (ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. – Suceava, Romania, 2017. –  Р. 317-325.

Оновлено: 03.02.2019
© Перепелюк Інна Романівна