Перепелюк Інна Романівна

person_photo (9)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень:  Теоретичні основи та організація суспільного дошкільного виховання на Буковині (друга пол.XIX – перша третинаXX ст.)

Курси, що читає:
Основи реабілітаційної педагогіки,
Історія дошкільної педагогіки.

Додаткова інформація:

Дата народження: 01.02.1988 року.

В 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація «Еколог».

Навчається в аспірантурі.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

E-mail: perepeliuk88@mail.ru

Список публікацій:

Статті у збірниках наукових праць

  1. Роль етнопедагогіки у вихованні шанобливого ставлення дітей до дорослих / Комісарик М.І, Тютюнник І.Р. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С.140-149.
  2. Народні засади фізичного розвитку дитини перших років життя / Тютюнник І.Р.// Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХV. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 120-124.
  3. Витоки суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) / Перепелюк І.Р.// Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХVІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 28-31.
  4. Тимчук Людмила. Національна спрямованість змісту освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) /Л.Тимчук, І. Перепелюк// Вип.627. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 157-164.
  5. Перепелюк Інна. Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект /І. Перепелюк // Вісник львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 28. – Львівський національний університет. – С.167-178.
  6. Перепелюк І.Р. Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід ⁄І.Р. Перепелюк ⁄ Педагогічний дискурс: зб. наукових праць . – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип.13. – C. 272-276

Статті у журналах

  1. Перепелюк І.Р. Розвиток дошкільної освіти на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) ⁄І.Р. Перепелюк ⁄ Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційніаспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2012. – C. 139-141.