Програми практики

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

1 КУРС
І-ІІ СЕМЕСТР

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

IV СЕМЕСТР

3 КУРС 
V СЕМЕСТР

VI СЕМЕСТР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

4 КУРС
VII СЕМЕСТР

VIII СЕМЕСТРОПП ЛОГОПЕДІЯ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

2 КУРС
IV СЕМЕСТР

3 КУРС
V СЕМЕСТР

VІ СЕМЕСТР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

4 КУРС
VII СЕМЕСТР

VIIІ СЕМЕСТРІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

1 КУРС
2 СЕМЕСТР

2 КУРС
1 СЕМЕСТРОПП ЛОГОПЕДІЯ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

1 КУРС
2 СЕМЕСТР

2 КУРС
1 СЕМЕСТР