Програми практики

І (бакалаврський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

1 КУРС 

І-ІІ СЕМЕСТР

2 КУРС 

ІІІ СЕМЕСТР

IV СЕМЕСТР

3 КУРС 

V СЕМЕСТР

VI СЕМЕСТР

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

4 КУРС 

VII СЕМЕСТР

Виробнича (педагогічна) практика (в інклюзивних групах ЗДО)

VIII СЕМЕСТР (повний та скорочений термін навчання)

ОПП СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

2 КУРС 

IV СЕМЕСТР

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК

5 КУРС 
X СЕМЕСТР

6 КУРС 
XІ СЕМЕСТР