Палагнюк Ольга Василівна

person_photo (7)Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Наукові інтереси: «Особистісна життєтворчість як наукова проблема»; «соціальна відповідальність як ознака особистісної зрілості, суспільно і професійно значуща якість особистості»; «Соціально-психологічні і морально-етичні (релігійні) аспекти родинного життя»; «Соціально-психологічні особливості розбудови громадянського суспільства»; «Проблема індивідуалізації особистості в контексті суспільних перетворень»; «Шляхи подолання проблеми соціального утриманства серед молоді».

Курси, які забезпечує викладач:
– Психодіагностика та корекція;
– Практикум з педагогіки та психології;
– Олігофренопедагогіка;
– Психолого-педагогічний тренінг;
– Психологічне консультування;
– Психологія загальна;
– Основи академічної мобільності викладача ВНЗ.

Освіта

Роки навчання

Назва закладу освіти

Спеціальність

Кваліфікація

1999-2004

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

«Дефектологія. Олігофренопедагогіка і Психологія. Практична психологія»

«Корекційний педагог, практичний психолог в закладах освіти»

2004-2005

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

«Управління навчальним закладом»

«Керівник навчального закладу і установ освіти»

2003-2008

Люблінський католицький університет Івана-Павла ІІ, відділ теології  (м. Люблін, Республіка Польща)

«Науки про сім’ю»

Магістр теології

2012

Національний університет «Львівська політехніка»

«Соціальна педагогіка»Диплом магістра на основі свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту (після складання іспитів). – нострифікація.

Магістр соціальної педагогіки

2007-2012

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, аспірантура

Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи

Соціальна психологія, психологія соціальної роботи

Захищені дисер-тації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціальність

Номер диплома та дата видачі

Тема дисертації

2019

19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

ДК 056043
від 26 лютого
2020 р.

Християнські настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості

Вчене звання

Додаткова інформація

Дата народження

26.07.1982 р.

Працює на кафедрі з

2013 р.

e-mail:

palahnyuk@chnu.edu.ua

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lGXeossAAAAJ&hl=uk

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1152-2133

Researcher ID:

https://publons.com/researcher/2180369/olha-palahnyuk/

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2013 р.

(м. Краків, Республіка Польща)

2018 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Сертифікат №2585-В від 12 червня 2018 р.

Оновлено: 18.03.2020