Освітні програми

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта
(Психологія в закладах дошкільної освіти)”

2022 рік

ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Навчальний план

Рецензія
Рецензія


2020 рік

ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Навчальний план

Рецензія
Рецензія


2018 рік

ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Навчальний план

Рецензія
Рецензія

Спеціальність 016 Спеціальна освіта
ОПП “Логопедія”

2021 рік

ОПП Логопедія

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
ОПП “Дошкільна освіта (Логопедія)”

2020 рік

ОПП Дошкільна освіта (Логопедія)

2018 рік

ОПП Дошкільна освіта (Логопедія)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

2022 рік
2021 рік

2020 рік

2019 рік