Науково-дослідна робота студентів

Діяльність студентського наукового гуртка

Участь студентів у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах

Архів матеріалів студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Неформальна освіта студентів

Результати неформальної освіти студентів