План стажування викладачів кафедри

№ п⁄п Прізвище, ім’я та по-батькові Науковий ступінь, вчене звання, посада Дата проходження останнього стажування Місце проходження стажування Дата наступного стажування
1 Балаєва
Катерина Сергіївна
асистент, к.пед.н. аспірантура
2012–
2015 рр.
ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2020 р.
2015 р. – захист кандидатської дисертації ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2 Беспалько
Ганна Михайлівна
асистент 2012 р. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2017 р.
3 Журат
Юлія Василівна
асистент, к.пед.н. 2012 р. – захист кандидатської дисертації Національний авіаційний університет 2017 р.
4 Квасецька
Ярина Андріївна
асистент, к.пед.н. аспірантура
2012–
2015 рр.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 2021 р.
2016 р. – захист кандидатської дисертації Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
5 Колтунович
Тетяна Анатоліївна
асистент 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2021 р.
аспірантура
2008–
2012 рр.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2015 р. Сучавський університет імені Штефаначелмаре (Румунія)
2016 р. – захист кандидатської дисертації Національний університет «Острозька Академія»
6 Комісарик
Марія Іванівна
доцент, к.пед.н. 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2020 р.
2015 р. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
7 Костик
Любов Богданівна
асистент, к.філол.н. 2011 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2016 р.
8 Луган
Ольга Іванівна
асистент магістратура,
2010 р.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2017 р.
9 Микитейчук
Христина Іванівна
асистент магістратура,
2012 р.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2017 р.
10 Олійник
Марія Іванівна
доцент, д.пед.н. 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2021 р.
2015 р. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
2016 р. – захист докторської дисертації Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
11 Палагнюк
Ольга Василівна
асистент аспірантура
2007–
2012 рp.
Інститут соціальної та політичної психології АПН України 2017 р.
12 Перепелюк
Інна Романівна
асистент аспірантура
2011–
2017 рр.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2022 р.
13 Рудницька-Юрійчук
Ірина Романівна
асистент аспірантура
2007–
2013 pр.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2018 р.