План стажування викладачів кафедри

ПЛАН СТАЖУВАННЯ
викладачів кафедри
педагогіки та психології дошкільної освіти
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
 

№ п⁄п

Прізвище, ім’я та по-батькові Науковий ступінь, вчене звання, посада Дата проходження останнього стажування Місце проходження стажування Дата наступного стажування
1

Балаєва
Катерина Сергіївна

к.пед.н., асистент аспірантура
2012–2015 рр.
ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2020 р.
2015 р. – захист кандидатської дисертації

ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2

Беспалько
Ганна Михайлівна

асистент 2012 р. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2023 р.
2018 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

3

Журат
Юлія Василівна

к.пед.н., доцент 2012 р. – захист кандидатської дисертації2018 р. Національний авіаційний університетСучавський уніврситет імені Штефана чел маре

2023 р.

4

Квасецька
Ярина Андріївна

к.пед.н., асистент

аспірантура
2012–2015 рр.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

2023р.

2016 р. – захист кандидатської дисертації

2018 р.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Сучавський уніврситет імені Штефана чел маре

5

Колтунович
Тетяна Анатоліївна

асистент 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2023 р.

аспірантура
2008–2012 рр.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2015 р.

Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
2016 р. – захист кандидатської дисертації

2018 р.

Національний університет «Острозька Академія»

Сучавський уніврситет імені Штефана чел маре

6

Комісарик
Марія Іванівна

к.пед.н., доцент 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2020 р.
2015 р.

Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)

7

Костик
Любов Богданівна

к.філол.н.,асистент 2011 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2023 р.
2018 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

8

Микитейчук
Христина Іванівна

асистент магістратура,
2016 р.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2021 р.

9

Олійник
Марія Іванівна

д.пед.н.,професор, завідувач кафедри 2008 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 2021 р.
2015 р. Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія)
2016 р. – захист докторської дисертації

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

10

Палагнюк
Ольга Василівна

асистент аспірантура
2007–2012 рp.
Інститут соціальної та політичної психології АПН України

2023 р.

2018 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка

11

Перепелюк
Інна Романівна

к.пед.н., асистент аспірантура
2011–
2017 рр.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2022 р.

12

Рудницька-Юрійчук
Ірина Романівна

асистент аспірантура
2007–2013 pр.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2023 р.

2018 р.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

 

Завідувач кафедри педагогіки
та психології дошкільної освіти                                    проф. М. І. Олійник