Науково-дослідна робота студентів

Діяльність студентського наукового гуртка

Архів матеріалів студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Участь студентів у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах

Неформальна освіта студентів

Результати неформальної освіти студентів