Науково-дослідна робота кафедри

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
на 2018–2019 н. р.

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти можна окреслити такі перспективні напрями роботи:
 1. Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень у галузі дошкільної освіти.
 2. Набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність. Посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування.
 3. Розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація діяльності студій кафедри та налагодження співпраці з аналогічними осередками у ВНЗ України та інших країн.
 4. Підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок.
 5. Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)).
 6. Проведення методологічних семінарів з питань використання наукометричних баз даних у науковій та навчальній діяльності.
 7. Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах.
 8. Спрямування діяльності професорсько-викладацького складу кафедри на створення наукових продуктів інноваційного характеру.
 9. Співпраця кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти з іншими навчально-науковими структурними підрозділами університету, іншими ВНЗ і кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців дошкільної освіти, з міським та обласним відділами дошкільної освіти, дошкільними начальними закладами, робота над спільними науковими проектами.
 10. Здобуття освітніх і дослідницьких грантів кафедрою, викладачами, молодими вченими.
 11. Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
 12. Підвищення якості студентських наукових доробків.