АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2023 рік

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи
ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Програма атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на комплексному кваліфікаційному екзамені з психолого-педагогічних дисциплін
ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

Програма атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на комплексному кваліфікаційному екзамені з дошкільної пеагогіки та методик дошкільної освіти
ОПП Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)

2022 рік

Програма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП “Дошкільна освіта (Логопедія)”
Форма атестації – захист кваліфікаційної роботи

Програма атестації здобувачів вищої освіти

Критерії оцінювання відповідей студентів