Навчально-методична робота

Загальна інформація

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ щодо планування навчальної та методичної роботи на 2022-2023 навчальний рік

Нормативний інструментарій внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича : зб. нормативних документів – 2021рік

Основні напрями та заходи діяльності Науково-методичної ради університету на 2021-2022 н.р.

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2020-2021 н.р.

Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича – 2020 рік

Силабус (зразок) – 2020 рік

Робоча програма навчальної дисципліни (зразок)

Рекомендації до створення освітніх програм

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2019-2020 н.р.