Навчально-методична робота


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2023-2024 навчальний рік

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2022-2023 навчальний рік

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік

Методичні поради щодо планування навчальної та методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік

Рекомендації до створення освітніх програм

Методичні рекомендації до створення силабусів навчальних дисциплін у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича – 2020 рік

НОРМАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Нормативний інструментарій внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича : зб. нормативних документів

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Силабус (зразок)

Робоча програма навчальної дисципліни (зразок)