Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників

Мета викладання дисципліни: формування у студентів фахової компетентності; збереження та зміцнення здоров’я шляхом формування валеологічного світогляду дошкільника.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: основні поняття курсу, методологічні основи дисципліни, закономірності розвитку сутність методологічних засад курсу; основні передумови, складові і чинники здорового способу життя; знати принципи валеологічного харчування; засади та чинники оздоровчих систем, основи активного відпочинку, психогенного тренування; основи самоконтролю та самооцінки здоров’я.
• уміння: організовувати навчально-виховний процес; застосовувати отримані базові знання для формування в дошкільників знань про основи здоров’я; надавати першу допомогу при отруєнні, травмах, укусах тварин, змій, комах; володіти методами зняття стресу; визначати індивідуальний рівень здоров’я.

ЗМ 1. Теоретичні аспекти валеологічної освіти

НЕ1.1. Валеологія – наука про здоров’я і спосіб життя.
НЕ1.2. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу.
НЕ1.3. Основи долікарської допомоги
НЕ1.4. Методи навчання валеології.
НЕ1.5. Біоритмологія та стан здоров’я людини

ЗМ 2. Технологія валеологічної освіти та її специфіка для дітей дошкільного віку

НЕ 2.1. Зміст валеологічної освіти
НЕ 2.2. Формування валеологічного світогляду дітей дошкільного віку
НЕ 2.3. Збереження та зміцнення фізичного здоров’я людини.
НЕ 2.4. Валеологічні аспекти психічного здоров’я. Формування позитивних емоцій дошкільників.
НЕ 2.5. Інноваційні технології керування власним самопочуттям.
НЕ 2.6. Основи валеологічного харчування
НЕ 2.7. Репродуктивне здоров’я. Валеологічний і психолого- педагогічний аспект планування сім’ї

Перелік джерел, які рекомендуються для засвоєння курсу:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні –Дошкільне виховання. – 1999. – №1. – С.5 – 19.
2. Грибан В.Г. Валеологія / В.Г. Грибан. – К., 2005. – 251с.
3. Грушко В.С. Основи здорового способу життя. – Тернопіль, 1999.-368с.
4. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання – Запоріжжя, 2000. – 268 с.
5. Калуська Л.В. Бережемо здоровя змалку / Л.В. Калуська. – Х. : Ранок-НТ, 2007. – 96 с.
6. Концепція неперервної валеологічної освіти в Україні. – К. : Освіта, 1994. – 4с.