Художня праця та основи дизайну

Мета викладання дисципліни: формування системи педагогічних знань, умінь і навичок та готовності їх практичного використання у процесі художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами художньої праці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Художня праця та основи дизайну» студент має набути таких компетенцій:
знання про:
методологічні основи науки; форми й методи викладання; основи композиції і методику творчого пошуку в трудовому навчанні; найбільш педагогічно ефективні форми й методи організації навчального процесу на заняттях праці. В окрему тему виділена організація роботи поза заняттями.
Система практичних занять охоплює засвоєння основних понять проведення занять з художньої праці використовуючи різні матеріали.
уміння: організовувати навчально-виховний процес; володіти різноманітними техніками необхідних умінь і навиків проведення занять з художньої праці використовуючи різні матеріали, використовувати традиційні та інноваційні форми навчання; закономірності композиції і оволодіння методикою навчання художніх видів праці згідно програм дитячого виховного закладу; психологічні передумови, що зумовлюють готовність дітей до естетичного сприйняття творів; сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти.

Змістовий модуль І
Питання загальної методики трудового навчання

НЕ 1.1Завдання трудового навчання на сучасному етапі розвитку суспільства.
НЕ 1.2. Заняття з художньої праці
НЕ.1.3. Організація роботи з художньої праці поза заняттями і удома.
НЕ.1.4. Зміст роботи завідуючої та методиста в організації занять з художньої праці.

Змістовий модуль ІІ
Впровадження практичних навиків в навчальний процес дошкільників

НЕ.2.1. Інформаційні відомості про деякі види матеріалів (пергамент, папірус, папір).
НЕ.2.2 Використання природного матеріалу на заняттях з художньої праці
НЕ.2.3.Тканини і волокнисті матеріали і їх використання на заняттях з художньої праці
НЕ.2.4.Використання непридатного дріб’язкового матеріалу на заняттях з дітьми дошкільного віку.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Глущенко А. Трудовое воспитание младшых школьников во внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
2. Годша Г. Праця в дитячому садку. Додержання санітарно-гігієнічних вимог і правил техніки безпеки // Дошк. виховання №2, -1988.
3. Гульянц З.К., Базик Й.Я. Что можно сделать из природного материала, – М: Просвещение, 1984. – 175 с.
4. Гусакова М.А. Аппликация. – М., 1987.
5. Джексон Д. Поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1979. – 64 с.
6. Железова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М.„ 1987.
7. Крутш К.Л., Маковецька Н.В. Управління дошкільним закладом освіти: Організація контролю та керівництва. – Запоріжжя 1999.
8. Кузнецов В.П. Работа с бумагой и картоном на уроках труда в начальных классах. – М: Просвещение, 1967. – 180 с.
9. Кульська-Кравченко Н.М. Декоративні в’язані вироби – К 1985.
10. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М: Просвещение» 1990. – 158с.
11. Лабунская Г.В., Пихтерева И.С, Ефимова А.В. Работа с детьми над игрушкой. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 95 с.
12. Левицька О.І. Праця як засіб морального виховання молоді. К., 1986.
13. Литвинець Е.М. Голки, нитки, намистинки; Наука – попул. кн.-К., Веселка, 1989.