Навчальні дисципліни

Педагогіка загальна
Викладач: Микитейчук Христина Іванівна

Психологія загальна
Викладач: Олійник Марія Іванівна,
Палагнюк Ольга Василівна

Педагогіка дошкільна
Викладач: Комісарик Марія Іванівна
                       Балаєва Катерина Сергіївна

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Викладач: Комісарик Марія Іванівна
                       Балаєва Катерина Сергіївна

Теорія та методика фізичного виховання
Викладач: Комісарик Марія Іванівна
Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
Викладач: Балаєва Катерина Сергіївна

Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
Викладач: Беспалько Ганна Михайлівна

‎Основи природознавства з методикою
Викладач: Квасецька Ярина Андріївна

Педагогічна майстерність
Викладач: Журат Юлія Василівна

Вступ до спеціальності
Викладач: Перепелюк Інна Романівна

Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку
Викладач: Перепелюк Інна Романівна

Психодіагностика і корекція
Викладач: Палагнюк Ольга Василівна

Патопсихологія
Викладач: Микитейчук Христина Іванівна

Психологія педагогічна
Викладач: Костик Любов Богданівна

Історія психології
Викладач: Колтунович Тетяна Анатоліївна

Соціальна психологія
Викладач: Колтунович Тетяна Анатоліївна

Основи дефектології та логопедії
Викладач: Сичова Мирослава Іванівна

Основи наукових досліджень
Викладач: Колтунович Тетяна Анатоліївна

Вікова психологія
Викладач: Костик Любов Богданівна

Психологія сім’ї
Викладач: Журат Юлія Василівна

‎Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю
Викладач: Беспалько Ганна Михайлівна

Художня праця з основами дизайну
Викладач: Беспалько Ганна Михайлівна

Теорія та методика розвитку рідної мови
Викладач: Сичова Мирослава Іванівна

Методика ознайомлення з соціальною дійсністю
Викладач: Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна

Актуальні проблеми дитячої психології
Викладач: Балаєва Катерина Сергіївна

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми
Викладач: Балаєва Катерина Сергіївна

Дошкільна лінгводидактика
Викладач: Квасецька Ярина Андріївна

‎‎Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Викладач: Квасецька Ярина Андріївна

Психологія професійного вигорання фахівців освіти
Викладач: Колтунович Тетяна Анатоліївна

Методологія та організація наукових досліджень
Викладач: Колтунович Тетяна Анатоліївна