Микитейчук Христина Іванівна

person_photo (12)Посада: асистент

Вчене звання: –

Науковий ступінь: –

Тематика наукових досліджень: Формування потенціалу професійного саморозвитку викладача вищої школи на етапі магістратури.

Курси, що читає:
– Основи дитячої патопсихології
– Педагогіка загальна
–  Історія дошкільної педагогіки
– Основи професійного становлення вихователя закладу дошкільної освіти

Освіта

Роки навчання

Назва закладу освіти

Спеціальність

Кваліфікація

2009

Педагогічний коледж  Чернівецького національного унверситету імені Юрія Федьковича

«Початкове навчання».

«Вчитель початкових класів»

2012

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Початкова освіта»

«Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти».

2012

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Правознавство»

«Юрист».

2013

Вища школа наук соціальних та технічних/ Центр безперервного навчання у місті Радом, Республіка Польща

«Корекційна освіта. Логопедія»

«Логопед»

2017

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Дошкільна освіта»

«Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку»

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціальність

Номер диплома та дата видачі

Тема дисертації

 2020  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Вчене звання

Додаткова інформація

Дата народження

03.03.1990р.

Працює на кафедрі з

2010 р.

e-mail:

k.mykyteichuk@chnu.edu.uа

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_4qR7_YAAAAJ&hl=uk&authuser=1

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-0590-125X

Researcher ID:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_4qR7_YAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2019

Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги м. Сучава, Румунія

Сертифікат  № 2432 від 29 листопада 2019 р.

Оновлено: 12.03.2020