Микитейчук Христина Іванівна

person_photo (12)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень: Формування потенціалу професійного саморозвитку викладача вищої школи на етапі магістратури.

Курси, що читає:
– Основи дитячої патопсихології
– Педагогіка загальна
–  Історія дошкільної педагогіки
– Основи професійного становлення вихователя закладу дошкільної освіти

Додаткова інформація:

Дата народження: 03.03.1990 року.

Працює на кафедрі з 2009 року

E-mail: k.mykyteichuk@chnu.edu.ua

Наукові профілі:

Google scholar: Христина Микитейчук; Кристина Микитейчук, Khrystyna Mykyteichuk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_4qR7_YAAAAJ&hl=uk&authuser=1

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0590-125X

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2293238//

Список публікацій

Публікації у фахових виданнях

Микитейчук Х.І. Теоретичні засади організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / Х.І. Микитейчук, М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. – Вип. XL. – Івано-Франківськ, 2011. – С.129-132.

Матеріали міжнародних конференцій

Микитейчук Х.І.  Ділова гра як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів / Х.І. Микитейчук // Актуальні поблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів. – Чернівці, 2016. – С.89-92.