НАУКОВЕ співробітництво

Кафедрою педагогіки та психології дошкільної освіти налагоджено співпрацю з:
– Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія);
– Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клагенфурт, Австрія);
– Вищою школою соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща);
– Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща);
– Університетом імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща);
– Вищою професійною школою (м. Тарнобжег, Польща),
– Вищою  школою лінгвістичною  (м.Ченстохова, Польща);
– Молдавським державним університетом імені Штефана чел Маре (м.Кишинів, Молдова);
– Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (м. Телаві, Грузія);
– Повітовим центром ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, Румунія).

Результатом плідної співпраці є:

* участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях:
8th ENSEC Conference “Social Emotional Learning and Positive Development” (м. Сучава, Румунія, 30 червня – 02 липня 2022р.);
Conferința ETIC+ “Formare și bune practici în educația timpurie” (м. Сучава, 23-25 жовтня 2022 р.) у межах проєкту “EDUCATIE TIMPURILE INCLUSIVA SI DE CALITATE” (Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020);
– Міжнародна конференція в рамках проєкту Еразмус+ КА2 2020-1-ІТ02-КА229- 07946-2020 (м. Сулецін, Польща);
– II Międzynarodowa konferencja naukowa-całożyciowe uczenie «Się-konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne» / 2nd International Conference «Lifelong Learning – Individual, Particular
and Universal») (м. Кельце, Польща, 8-9 червня 2021 р.);
– Міжнароднf конференціz «Conference of the Association for Teacher Education in Europe Teacher Education for Promoting
Well-being in School) (Suceava, 6th-7th of July 2020)
– «CAŁOŻYCIOWEUCZENIESIĘ – OBSZARY, NURTY, TENDENCJELIFELONGLEARNING – AREAS, TRENDS, TENDENCIES» (4-5 квітня, 2017р., Кельце, Польща).
«Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) (м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.);
– «The XIXth congress of the AMSE-AMCE-WEAR» (4-7 червня 2018 р., м. Сучава, Румунія);
– 
Edu World 2018 “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, University of Pitesti, Pitesti, Romania (9-10 листопада 2018 р.);
– “ATEE CONFERENCE” (6-7 червня 2020, Сучавський університет імені Юрія Федьковича)

* проведення кафедрою міжнародних конференцій та краглих столів з міжнародною участю, співорганізація міжнародних конференцій:
– ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Навчання впродовж життя – індивідуальний, партикулярний та універсальний контекст» (II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-CAŁOŻYCIOWE UCZENIE «SIĘ-KONTEKSTY INDYWIDUALNE, PARTYKULARNE I UNIWERSALNE»/2nd International Conference «Lifelong Learning – Individual, Particular and Universal»),  8-9 червня 2021 р. (http://preschool.cv.ua/2021/06/09/09-06-2021/)
– Міжнародна конференція ATEE-2020 «Teacher Education for Promoting Well-being in School» («Освіта вчителів для сприяння добробуту в школі»), 6-7 липня 2020р. (http://preschool.cv.ua/2020/07/07/atee-2020/)
– Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року) (http://preschool.cv.ua/2019/05/18/17-05-2019/);
– круглий стіл з міжнародною участю «Особливості організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах з румунською мовою навчання» (м. Чернівці, 30 жовтня 2019 р.) (http://preschool.cv.ua/2019/10/30/30-10-2019/);

* спільні проєкти:
  участь в італійсько-українському проекті «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та Чернівецькій області» – учасники проекту: викладачі кафдери:  к.пед.н., асист. Перепелюк І.Р., асист. Микитейчук Х.І., к.пед.н., асист. Квасецька Я.А.;  студенти-магістри спеціальності «Дошкільна освіта»: Зубрицька А.О., Калин М.І; студенти 3-4 курсів спеціальності «Дошкільна освіта»: Палій К.П., Костюк В.Ю., Сливка Т.П., Семенчук Г.І., Руснак В.А., Петей С.С., Думанська А.П., Орловська М.І., Арсенчук І.І., Головата Д.А., Тендітникова О.В., Шпак В.С., Пентюк Г.В., Дунець С.С., ГуляС.І.)

*стажування викладачів:

Державна Вища професійна школа імені проф. Станіслава Тарновського м.Тарнобжег (Польща)
01 грудня 2023 року – 10 грудня 2023 року – д. пед. н., проф. Олійник М. І. Сертифікат 2023 від 12.12.2023р.
01 грудня 2023 р. – 10 грудня 2023 р. – к.пед.н., доц. Перепелюк І.Р. Тема: “Проблема використання інноваційних технологій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами” Сертифікат від 12.12.2023р.
– 01 грудня 2023 р. – 10 грудня 2023 р. – к.пед.н., асист. Рудницька-Юрійчук І.Р. Тема: “Актуальні проблеми виховання в сучасному світі”.
Сертифікат  від 12 грудня 2023 р.

Інститут педагогіки дошкільної та початкової освіти Педагогічного Університету ім. Комісії народної освіти у Кракові Проєкт Еразмус+ м. Краків (Польща)
6 березня – 10 березня 2023 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. Тема: «Академічна мобільність здобувача вищої освіти для формування професійних компетентностей». Сертифікат від 10.03.2023 р.

Люблінський Католицький університет імені Яна-Павла ІІ
23 березня 2022 – 04 квітня 2022 р.  – д. пед. н., проф. Олійник М. І. Люблінський Католицький університет імені Яна-Павла ІІ (м. Люблін, Польща) Наказ № 67 від 23.03.2022 р.)

Проєкт Еразмус+КА2 2022-І-ІТ02-КА229-07946-2020 м. Сулецін (Польща)
19 вересня – 23 вересня 2022 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. Сертифікат

Білостоцький університет (м. Білосток, Польща)
05 квітня 2021 – 14 травня 2021р. – к. філол. н., асист. Костик Л. Б. (Тема стажування: Teaching and research in a on temporary university: challenges, solutions, and perspectives). Сертифікат № 69 від 14 травня 2021 р.

Сучавський університет імені Штефана чел Маре:
14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. (Тема стажування: “Супровід викладача в умовах синхронного та асинхронного навчання: проектування навчального процесу у вищій школі”). Довідка No 2394/4/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р. – к. пед.н., асист. Кузнєцова К.С. (Тема стажування: “Професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до використання інноваційних технологій під час організації взаємодії з учасниками освітнього процесу”. Виданий документ: довідка No 2394/1/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 25 листопада 2019 – 29 листопада 2019 р. – к.пед.н., асист. Микитейчук Х.І. (Тема стажування: “Сучасні тренди підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: міжнародний і національний досвід”). Сертифікат No 2394/3/FSE від 26 листопада 2021 р.
4) 14 жовтня 2021 р. 25 листопада 2021 р. – к. психол. н., асист. Палагнюк О. В. (Тема стажування: “Психологічні аспекти професійної підготовки педагогічних кадрів (вихователів, психологів закладів дошкільної освіти, логопедів) у системі вищої освіти України та Європи”). Сертифікат No 2394/2/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 27 травня – 12 червня 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І.Р. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р.);
– 6 вересня – 15 грудня 2019 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38 від 16 грудня 2019 р.);

Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія):
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І. Р. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Квасецька Я. А. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – асист. Микитейчук Х. І. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2432 від 29 листопада 2019 р.);

* участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах
(
http://preschool.cv.ua/2019/10/30/30-10-2019/,
http://preschool.cv.ua/2020/07/07/atee-2020/, http://preschool.cv.ua/2021/06/09/09-06-2021/, http://preschool.cv.ua/2022/10/05/05-10-2022/, http://preschool.cv.ua/2022/11/22/22-11-2022/, http://preschool.cv.ua/2022/05/31/31-05-2022/, http://preschool.cv.ua/2022/10/05/05-10-2022/, http://preschool.cv.ua/2023/10/02/02-10-2023-2/, http://preschool.cv.ua/2023/10/03/03-10-2023/) 

* практика студентів на базі ЗДО інших країн, участь студентів у заребіжних студентських конференціях (http://preschool.cv.ua/2022/12/15/15-12-2022/, http://preschool.cv.ua/2023/09/19/19-09-2023/)
http://preschool.cv.ua/2022/11/22/22-11-2022/,
http://preschool.cv.ua/2021/11/26/26-11-2021/

* отримання сертифікатів, що підвтерджують достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) (М.І. Олійник, Т. А. Колтунович, І. Р. Перепелюк, Я.А.Квасецька, К.С.Кузнєцова, О.В. Палагнюк, Л.Б.Костик, м.Ченстохова, Польща);

* спільні колективні монографії

Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development. Ed. by Mariia Oliinyk, Otilia Clipa, Małgorzata Stawiak-Ososińska. Iasi: Lumen, 2021. https://doi.org/10.18662/978-1-910129-28-9

The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine. Еd. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.  

* спільні наукові публікації

  1. Ziemba-Kolodziej B., Oliinyk M.  Helping Children Overcome Socio-Emotional and Behavioral Problems Based on the Kids’ Skills Method.  Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2023. Vol. 15 No. 3. Р. 31-43.
  2. Zieba-Kolodziej В., Oliinyk M.  Podejscie skoncentrowane na rozwiazaniach (PSR) w praktyce edukacyjnej. Молодь і ринок. №5/213(2023). С. 63-68. 
  3. Stawiak-Ososińska M., Oliinyk M. Distance, Lecture Room or Hybrid? – Or the Shape of Future Education at Universities in View of Pedagogy Students Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol 14, No 1Sup1 (2022): P. 01-24. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/534 (Web of Science)
  4. Kvasetska Ya., Stawiak-Ososińska M. «Organization of Social Pre-School Education in Bukovyna (Late ХІХ – Early ХХ Cent.)» Trends and prospects of the education system and educator’s professional training development. Ed. by Mariia Oliinyk, Otilia Clipa, Malgorzata Stawiak-Ososinska. Iasi: Lumen, 2021. P. 237–254. DOI: https://doi.org/10.18662/978-1-910129-28-9.ch015
  5. Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видивничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.

* читання лекцій гостьовими лекторами
зустрічі з гостьовими лекторами (http://preschool.cv.ua/2022/06/01/01-06-2022-2/, http://preschool.cv.ua/2021/11/17/17-11-2021-2/, http://preschool.cv.ua/2021/04/23/23-04-2021/)

* читання лекцій викладачами кафедри у ЗВО інших країн
http://preschool.cv.ua/2023/03/14/14-03-2023/, http://preschool.cv.ua/2023/05/04/04-05-2023/

* проєктна діяльність (Еразмус+ Програма КА107): (https://bit.ly/496soYs, https://bit.ly/4biSjxD, http://preschool.cv.ua/2023/07/10/10-07-2023/)

* робота викладачів у редколегіях іноземних журналів
– член редколегії Міжнародного журналу соціальних та освітніх інновацій (International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392–6252, ISSN (online): 2393–0373) (проф. Олійник М.І.) URL: https://ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board
– член редколегії наукового журналу «Освітній простір України» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») (проф. Олійник М.І.)
URL: http://pu.if.ua/cgibin/university/portal/faculty/4848?did=Esu_journal&language=ua
– рецензент польського наукового журналу «Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana» ISSN 2450-5358,  e-ISSN 2450-5366 Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny  Akademia Ignatianum w Krakowie (проф. Олійник М.І.)
URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/user/activateUser/oliinykm/2cwH5284
Член редакційної колегії “International Journal of Inclusive and Sustainable Education” (доц. Колутнович Т.А.) 
URL: https://inter-publishing.com/index.php/IJISE/about/editorialTeam