Квасецька Ярина Андріївна

KvasetskaПосада: асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: «Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина XIX – перша половина XX століття)»

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи природознавства з методикою
– Діагностика мовленнєвих порушень з пропедевтикою
– Логопедичний практикум
– Дошкільна лінгводидактика
– Соціальна психологія

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
2006-2011 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільне виховання» «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології»
2012-2013 Вища школа Соціальних та Технічних Наук (м. Радом, Польща) «Логопедія»
2012-2015 аспірантура
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2016 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ДК № 034156 від 25 лютого 2016 р. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ століття)
Додаткова інформація Дата народження 11. 04. 1989 р.
Працює на кафедрі з 2011 р.
e-mail: y.kvasetska@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=c_M7LQcAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4270-878X
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293333/yaryna-yk-kvasetska/
Стипендії, нагороди, досягнення
    1. Сертифікат від 6-7 грудня 2017 року. Виданий Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Нагороджується колектив авторів Я.А. Квасецька, М.В. Квасецька, Ю.В. Апостолюк, М.Г. Омахіль в номінації «Навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти» за навчально-методичний посібник «Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці)».
      1. Грамота від факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім. Ю. Федьковича (2017 р.) з нагоди святкування 26-річниці Дня факультету педагогіки, психології та соціальної роботи за вагомі науково-педагогічні здобутки, сумлінну працю та активну участь у громадському житті.
  1. Грамота від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2017 р.) за організацію та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи»