Квасецька Ярина Андріївна

KvasetskaПосада: асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: «Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина XIX – перша половина XX століття)»

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи природознавства з методикою;
– Дошкільна лінгводидактика;
– Логопедія з практикумом;
– Організація та планування логопедичної роботи;
– Соціально-правове забезпечення роботи логопеда;
– Менеджмент приватної логопедичної практики;
– Практикум з формування професійних якостей логопеда;
– Соціальна психологія.

Детальніше…