Костик Любов Богданівна

person_photo (6)Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси:  «Етнопсихологічні особливості особистості»; «Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала»; «Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей»; «Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку»; «Інклюзивна освіта в Україні та країнах Європи».

Курси, які забезпечує викладач:
– Вікова психологія;
– Етнопсихологія;
– Інклюзивна освіта;
– Психологія педагогічна;
– Психологія освітнього менеджменту;
– Психологічна служба в закладах освіти

Освіта

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність

Кваліфікація

1986-1992

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Українська мова і література»

“Філолог. Викладач української мови і літератури ” (диплом: ЦВ № 625529 від 20 червня 1992

1993-1994

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Практична психологія»

«Практичний психолог» (Диплом ДСК №000491)

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі

Тема дисертації

2003

10.02.01 «Українська мова» Диплом ДК № 020905 виданий 12 листопада 2003 року,  протокол № 12-06/9. «Гідронімія Буковини»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  наук 2008 доктора філософії (ДК №020905) виданий 23 квітня 2008 року
Додаткова інформація Дата народження 30. 06. 1967 р.
Працює на кафедрі з 2014 р.
e-mail: l.b.kostyk@ gmail. com
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=LvubS9AAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9699-8607
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-9089-2016
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2018 Львівський національний університет імені Івана Франка Довідка №2583-В  від 12 червня 2018 р.

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Костик Л.Б. Культурологічні параметри дослідження людини і людства  Філософські проблеми людинознавства. – Чернівці, 2005. – С.134 – 146    ( розділ у колективній монографії).
 2. Костик Л.Б. Основи психології: Навчально-методичний посібник / Л.Б.Костик. –  Чернівці, 2010- 2016. – 90 с.
 3. Костик Л.Б. Культура наукової мови: Курс  лекцій /Л.Б.Костик. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. –  232 с.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням: Курс лекцій. Чернівці : Зелена Буковина, 2009. –  136 с.
 5. Костик Л. Б. Українська мова за професійним спрямуванням:  практикум / Л.Б.Костик. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 212 с.
 6. Костик  Л.Б. Магія Роксолани: науково-популярна розвідка / Любов Костик . – Чернівці: Букрек, 2014. – 256 с. (монографія).
 7. Костик Л.Б. Вікова психологія ( курс лекцій): Навч. посіб. / Л.Б.Костик. – Чернівці, 2018. – 116 с.
 8. Ластівка Корнило Рахманський Великдень / Упоряд., вст. ст., література, примітки та покажчики Л.Б.Костик та В.В.Костика. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 200 с.
 9. Ластівка Корнило Староукраїнський пантеон князя Володимира / Упоряд., прим., літерат., словн. та покажчики Л.Костик, В.Костик. Чернівці : Зелена Буковина, 2010. – 76 с.
 10. Ластівка Корнило. Відірвані листки (Повість і нариси) / Упоряд., примітки Л.Костик, В.Костик. – Чернівці, 2018. – 144 с.

Публікації у фахових виданнях

 1. Костик Л. Використання окремих методів системи НЛП для особистісного самовдосконалення Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис /  засн. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, головн. ред. М.Я.Лазарук. – 1991. – Чернівці,  2007. –  №2 – 3. – С.159 – 164.
 2. Костик Л. Вплив настрою і переконань на професійну діяльність  / Любов Костик // Стан та  перспективи економічної, правової та культурної розбудови української державності. – Зб. наук. матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. – Чернівці, 2006. – С. 25  – 29.
 3. Костик Л. Психологія рекламної діяльності  в рамках національної культури й суспільства:  Гуманітарні пошуки  / Любов Костик // Збірник матеріалів / за заг. ред. Мартинюк Т.М. (гол. ред.), Мартиненко О.П. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 142-145.
 4. Костик Л.Б. Гендерні аспекти спілкування / Любов Костик // Науковий вісник БДФЕУ: Гуманітарні науки: збірник наукових праць.- Чернівці, 2012. – Вип. 5. – С.41-50.
 5. Костик Л. Культура ділового спілкування в міжнародному аспекті / Любов Костик // Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, ( Чернівці, 22 березня 2013 р.) / МОН України Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В. В.Прядкою . –  Чернівці: БДФЕУ, 2013. – С. 326-328.
 6. Костик Л. Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку / Любов Костик // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 746: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.86- 92.
 7. Костик Л. Вплив комунікації вихователя  на розвиток мовних здібностей дітей / Любов Костик // Буковинський журнал. – 2017. – №1(103). – С.192-196.
 8. Костик Л. Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей дошкільного віку / Любов Костик // Буковинський журнал. – 2017.  – №3 (105).  – С. 184-190.
 9. Костик Л. Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала / Любов Костик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (26-28 жовтня 2017, Чернівці). – С.285-288
 10. Костик Л.Б. Інклюзивна освіта в Україні та країнах Європи Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 218. – С.33-34.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Міжнародний симпозіум в межах проекту Еразмус +  «Соціальні включення, стрес та благополуччя сім’ї з дітьми інвалідами в Європі» (19-20 жовтня 2017 року, університет Штефана чел Маре м.Сучава (Румунія).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (26-28 жовтня 2017, Чернівці).
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» (2-3 листопада 2017 року, м. Київ).
 4. Міжнародна науково-практичної конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (3-4 травня 2018 року, м. Львів).
 5. Костик Л. Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала / Любов Костик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи (26-28 жовтня 2017, Чернівці). – С.285-288
 6. Костик Л.Б. Інклюзивна освіта в Україні та країнах Європи Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 218. – С.33-34.

Публікації зі студентами

 1. Кубай Ірина  Розвиток творчої уяви у дітей дошкільного віку / Ірина Кубай, Л.Б.Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С.  175-176.
 2. Мельничук Наталя Вплив сім’ї на формування характеру дошкільників / Наталія Мельничук, Л.Б.Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 203-204.

Оновлено: 03.02.2019
© Костик Любов Богданівна