Костик Любов Богданівна

person_photo (6)Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси:  «Етнопсихологічні особливості особистості»; «Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала»; «Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей»; «Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку»; «Інклюзивна освіта в Україні та країнах Європи».

Курси, які забезпечує викладач:
– Вікова психологія;
– Етнопсихологія;
– Інклюзивна освіта;
– Психологія педагогічна;
– Психологія освітнього менеджменту;
– Психологічна служба в закладах освіти

Освіта

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність

Кваліфікація

1986-1992

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Українська мова і література»

“Філолог. Викладач української мови і літератури ” (диплом: ЦВ № 625529 від 20 червня 1992

1993-1994

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Практична психологія»

«Практичний психолог» (Диплом ДСК №000491)

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплома та дата видачі

Тема дисертації

2003

10.02.01 «Українська мова» Диплом ДК № 020905 виданий 12 листопада 2003 року,  протокол № 12-06/9. «Гідронімія Буковини»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  наук 2008 доктора філософії (ДК №020905) виданий 23 квітня 2008 року
Додаткова інформація Дата народження 30. 06. 1967 р.
Працює на кафедрі з 2014 р.
e-mail: l.b.kostyk@ gmail. com
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=LvubS9AAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9699-8607
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2180429//
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2018 

 

2019

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Сучавський університет імені Штефана чел Маре

Довідка №2583-В  від 12 червня 2018 р.Диплом учасника

Оновлено: 12.09.2020