Комісарик Марія Іванівна

VS

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:
Інноваційні тенденції підготовки модернізації освітніх технологій у системі підготовки працівників дошкільної освіти

Курси, що читає:
Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
Теорія та історія дошкільної педагогіки
– Сучасні технології викладання методик дошкільного виховання
– Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
– Методика викладання дошкільної педагогіки у ВНЗ

Додаткова інформація:

Дата народження: 04.06.1968 року.

В 1992р. закінчила Бєльцький пе­дагогічний універ­си­тет імені А.Руссо за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкі­ль­на», кваліфікація «Викладач педагогічного училища, методист, вихователь». Доцент кафедри психології  ДЦ № 009250 (21.10.2004р.), кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика виховання»  ДК №010926 (13.06.2001р.).

Науково-дослідна робота: Кандидатська дисертація «Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно-профілактичній роботі в умовах спеціалізованих дошкільних закладів» (2001р.)

Автор підручника з грифом МОН України, 4 методичних посібників та 30 наукових публікацій у фахових виданнях.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 1993 року.

E-mail: mkomisar@mail.ru