Комісарик Марія Іванівна

VS

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:
«Інноваційні тенденції підготовки модернізації освітніх технологій у системі підготовки працівників дошкільної освіти»

Курси, яки забезпечує викладач:
– Педагогіка дошкільна;
–Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку;
– Теоретичні основи змісту й організації ДО;
– Теорія та історія дошкільної педагогіки;
– Сучасні технології викладання методик дошкільного виховання;
– Методика викладання дошкільної педагогіки у ВНЗ.

Освіта Роки
навчання
Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1992р. Белцкий державний педагогічний університет
ім. А.Руссо.
«Педагогіка і психологія дошкільна» «Викладач педучилища, методист,  вихователь»

Захищені дисертації

Вчене звання

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Доцент кафедри психології

Рік захисту Спеціальність Номер диплома та дата видачі Тема дисертації
2001 13.00.07. – Теорія і методика виховання

ДК №010926    

ДЦ № 009250
від 21 жовтня
2004 р.

Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно-профілактичній роботі в умовах спеціалізованих дошкільних закладів
Додаткова інформація Дата народження 04.06.1968
Працює на кафедрі з 1993 року
e-mail: komissarikmaria@gmail.com
m.komisaryk@chnu.edu.ua
про-філі: Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=PoTrIbEAAAAJ&hl=uk
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2819-4313
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293003//
Інформація про стажування Дата проходження Місце проходження Документ про стажування
2015

18 лютого 2019-
01 березня 2019 р.

Сучавський університет імені Стефана чел Маре (м.Сучава, Румунія)
ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”
Сертифікат№ 966/FSE від «08» липня 2015 р.

Свідоцтво СП 35830447/0417-19
(150 год./5 кредитів)