Колтунович Тетяна Анатоліївна

IMG_7862Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук

Наукові інтереси: «Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів закладів дошкільної освіти»;  «Професійні деформації фахівців освіти»; «Емоціний інтелект і його розвиток у дошкільному віці»; «Управління сучасним закладом дошкільної освіти»; «Проблема психологічної безпеки в освітньому середовищі».

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи наукових досліджень;
Методологія та організація наукових досліджень;
‎Історія психології;
Соціальна психологія;
Психологія професійного вигорання фахівців освіти;
– Психолого-пеагогічна діагностика та корекція в освіті.

 

Освіта

Роки навчання

Назва закладу освіти

Спеціальність

Кваліфікація

1998-2001

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Дошкільне виховання»

Вихователь дітей дошкільного віку; практичний психолог у закладах освіти

2008-2012

Аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

2018-2020

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Менеджмент

Магістр. 073 Менеджмент. Спеціалізація “Управління навчальним закладом”

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціальність

Номер диплома та дата видачі

Тема дисертації

2016

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

ДК № 038802 від 29.09.2016р.

Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів

Вчене звання

доцент кафедри педагогкіки та психології дошкільної освіти

Атестат доцента
АД 002900  від 20 червня 2019 р.

Додаткова інформація

Дата народження
(ДД/ММ/РР)

14.08.1979

Працює
на кафедрі з

2002 року

e-mail:

t.koltunovych@chnu.edu.ua

Наукові профілі:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ldtQdEcAAAAJ&hl=uk

ORCID

http://orcid.org/0000-0003-4573-430X

Researcher ID:

https://publons.com/researcher/2417124/tetiana-koltunovych/

Стипендії, нагороди, досягнення

Назва нагороди, коли і ким видана

Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.) за вагомі наукові здобутки у 2015-2016 н.р.

Грамота факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2015 р.) за сумлінну науково-педагогічну, громадську діяльність та з нагоди Дня факультету.

Грамота факультету педагогіки, психології  та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.) з нагоди святкування 25-річя Дня факультету за вагомі здобутки, сумлінну працю та активну участь у громадському житті.

Грамота Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації (2019 р.) за вагомі науково-педагогічні здобутки, багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському жітті та з нагоди святкування Дня факультету.

Подяка Бердянського державного педагогічного університету (2020 р.) за якісне керівництво наукової роботою тп формування наукового потенціалу сучасної молоді в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Дошкільна освіта”

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

18 лютого 2008-
17 березня 2008

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
(м. Івано-Франківськ)

Посвідчення

22 червня 2015-
07 липня 2015

Сучавський університет імені Штефана чел Маре
(м.Сучава, Румунія)

Довідка №967/FSE
від 08 липня
2015 р. (108 годин)

15 жовтня 2018-
30 жовтня 2018

Сучавський університет імені Штефана чел Маре
(м.Сучава, Румунія)

Довідка №2696/FSE
від 30 жовтня 2018 р. (108 годин)

2020

Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Диплом магістра
М20 №090358
від 15 червня 2020 р.
(92 кредити)

Оновлено: 26.09.2020