Луган Ольга Іванівна

luganПосада: асистент

Курси, що читає:
– Теорія та методика фізичного виховання дітей
– Педагогічна етика

Додаткова інформація:

Дата народження: 15.03.1988 року.

Освіта. У 2009 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, у 2010 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра початкової освіти, викладача педагогіки і методики початкової освіти.

E-mail:  olyalygan@gmail.com

Список публікацій

Статті у фахових виданнях

  1. Карпо О. Сімейне середовище як фактор соціалізації особистості / О. Карпо, А. Предик // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 362. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 60-66.
  2. Карпо О. Міжособистісні стосунки в групах / О.Карпо, О.Шестобуз // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 393. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С.28-32.
  3. Карпо О. Методичні аспекти формування мотивації школярів до збереження та зміцнення здоров’я / О. Карпо, Л. Василик // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.419. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 64-69.
  4. Карпо О. Використання активних методів навчання в дидактичному процесі ВНЗ / О. Карпо, І. Прокоп // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.500. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2010. – С. 59-66.
Матеріали конференцій
  1. Карпо О. Види семінарських занять у вищій школі / Ольга Карпо // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 243-244.
  2. Карпо О. Активні методи модульного навчання у ВНЗ / Ольга Карпо // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 267-268.
  3. Карпо О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі / Ольга Карпо // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2010. – С. 255-256.