IV курс (скорочена форма навчання)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень  у дітей дошкільного віку

Інклюзивна освіта

Психологія педагогічна

Основи реабілітаційної педагогіки

Теорія та технологія валеологічної освіти

Дисципліни вільного вибору студента

Логопедія

Олігофренопедагогіка