IV курс

Обов’язкові навчальні дисципліни

Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

Дисципліни вільного вибору студентів

Етнопсихологія

Психологія дитячої творчості

Психологічне консультування

Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання

Організація виховного процесу у різновікових групах