Інформаційний пакет

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальність
«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

6.010101 освітній ступінь бакалавр
7.01010101 освітно-кваліфікаційний рівень спеціаліст
8.01010101 освітній ступінь магістр

Спеціалізації:
– «Практична психологія»
– «Дефектологія та логопедія»

Чернівці – 2016

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ
ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Структура та організація факультету
Адреса: 58000, м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14
факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Контактні телефони:
.

Деканат:
Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи – доктор філологічних наук, професор Зварич Ігор Михайлович

Заступник з навчально-методичної роботи – доктор педагогічних наук, доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна

Заступник з заочної форми навчання – кандидат педагогічних наук, доцент Комісарик Марія Іванівна

Заступник з навчально-виховної роботи – асистент Олійник Олеся Василівна

Заступник з наукової роботи та інформатизації – доктор педагогічних наук, доцент Тимчук Людмила Іванівна

Заступник з навчально-організаційної роботи – асистент Богданюк Василь Васильович

Секретар-друкаркаМотуляк Ірина, Похила Ірина

Методичний кабінет:
Методист – 
Старший лаборант – Гомега Лариса Миколаївна

Заочне відділення:
МетодистЦепенда Марія Олексіївна
Старший лаборант – Річкинда Іванна

Кафедра загальної та соціальної педагогіки:
Петрюк Ірина Михайлівназавідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти:
Олійник Марія Іванівназавідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент.

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти:
Іванчук Марія Георгіївна – завідувача кафедри, доктор психологічних наук, професор.

Кафедра музики:
Лісовий Вадим Анатолійович – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра психології:
Андрєєва Ярослава Федорівна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Кафедра практичної психології:
Радчук Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Перелік спеціальностей на факультеті для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів: бакалавр, магістр, а також ОКР «спеціаліст»:
• «Соціальна педагогіка» (спеціалізації: «Соціально-психологічна реабілітація», «Соціальне гувернерство»), «Соціальна робота»;
• «Початкова освіта» («Практична психологія», «Організатор виховної роботи та вихователь групи продовженого дня»);
• «Психологія» (спеціалізація «Соціальна психологія»);
• «Музичне мистецтво» (спеціалізація «Естрадний спів»);
• «Практична психологія» (спеціалізації: «Психологічне консультування», «Медична психологія»);
• «Дошкільна освіта» (спеціалізації: «Практична психологія»; «Дефектологія та логопедія»).

Умови для навчання
Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:
1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.
2. 2 комп’ютерні класи.
3. Психологічна лабораторія.
4. Кабінет педагогічної майстерності.
5. Методичний кабінет.
Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.
Для організації теоретичного навчання та практичної підготовки фахівців, а також життєдіяльності студентів використовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівці та області згідно укладених договорів, обласний стадіон «Буковина», матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу.
Основу інформаційного забезпечення підготовки фахівці «Дошкільна освіта» складають фонди бібліотеки університету (6 читальних залів та інтернет-зали), яка є сучасною, високотехнологічною, інформаційною системою. Загальний фонд наукової бібліотеки складає 2 632 772 примірники.

ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Напрям підготовки «Дошкільна освіта» функціонував з перших років діяльності педагогічного факультету у складі: кафедри педагогіки (з 1991р., завідувач кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Д.І.Пенішкевич); кафедри психології та соціології (з 1998р., завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент А.К.Дмитренко); кафедри психології 2001р. завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент С.Л.Марков, кафедри прикладної психології (з 2006р., завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент В.М.Радчук).
Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року (Наказ № 121 від 31 серпня 2007 року). Керує кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Олійник Марія Іванівна.
Сьогодні на кафедрі працюють 11 штатних викладачів, серед них п’ятеро кандидатів наук, доцентів: М.І.Олійник; М.І.Комісарик; О.В.Двіжона, Ю.В.Журат, Л.Б.Костик; шість асистентів: Г.М.Беспалько, Я.А.Квасецька, Т.А.Колтунович, І.Р.Рудницька-Юрійчук, О.В.Палагнюк, І.Р.Перепелюк (аспірант); 2 сумісники: професор Н.В.Лисенко, кандидат педагогічних наук М.І.Сичова.
Доценти та асистенти кафедри співпрацюють: з лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України, з Інститутом педагогіки АПН України, з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, з Чернівецьким педагогічним коледжем, з управлінням освіти Чернівецької обласної держадміністрації та управлінням освіти Чернівецької міської ради, зокрема: М.І.Олійник, М.І.Комісарик, О.В.Двіжона та Ю.В.Журат як члени журі брали участь у проведенні конкурсів «Вихователь року» та «Вчитель року»; рецензують авторські програми, дидактичні посібники, розроблені вихователями ДНЗ м.Чернівці; виступають на наукових та методичних семінарах.
Дипломовані спеціалісти напряму «Дошкільна освіта» працевлаштовані в закладах освіти: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – кандидати психологічних наук, доценти О.В.Двіжона, Т.А.Канівець, А.В.Галичанська; асистенти кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Т.А.Колтунович, І.Р.Рудницька-Юрійчук і Я.А.Квасецька.
Завідувачами дошкільних навчальних закладів працюють: Л.А.Колесник (ДНЗ № 42); Г.Ю.Гульчак (ДНЗ №52); Р.В.Руссу (ДНЗ №35). Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» напряму підготовки «дошкільна освіта» працевлаштовані в дошкільних навчальних закладах м.Чернівці, Чернівецької та інших областей України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри Олійник Марія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти.
Тема кандидатської дисертації «Творча гра як засіб соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами» (1999р.).
М.І.Олійник є учасником та організатором багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.

АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СКЛАДУ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ:

Підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти здійснюють 13 осіб профеcорсько-викладацького складу, серед них:
1 професор, доктор педагогічник наук Лисенко Неллі Василівна;
6 доцентів, кандидатів педагогічних та психологічних наук: Олійник Марія Іванівна, Комісарик Марія Іванівна, Двіжона Оксана Володимирівна, Журат Юлія Василівна, Костик Любов Богданівна, Сичова Мирослава Іванівна;
6 асистентів: Беспалько Ганна Михайлівна, Колтунович Тетяна Анатоліївна, Квасецька Ярина Андріївна, Палагнюк Ольга Василівна, Перепелюк Інна Романівна (аспірант), Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри фахово поєднує науково-педагогічну та методичну роботу за напрямами:
1. Участь в університетських, міжвузівських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях та дослідженнях.
2. Участь в науково-методичних семінарах кафедри.
3. Обговорення та надання відгуків на кандидатські дисертації та автореферати.
4. Рецензування наукових статей, монографій, дипломних та магістерських робіт, авторських програм педагогічних працівників міста та області в галузі дошкільної освіти.
5. Керівництво студентськими науковими товариствами.
6. Надання науково-консультативної допомоги у підготовці до державної атестації та участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах і виконанні науково-пошукових робіт.
7. Розробка тематики студентських наукових досліджень.
Співробітниками кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти здійснюється планова науково-дослідна робота з теми «Історичні і психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти», затвердженої Українським інститутом науково-технічної і економічної освіти (№ держреєстрації 011U000184; УДК 373.2+373.2 011. 3-51).
У процесі виконання НДР кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи колективом кафедри опрацьовуються наступні аспекти наукової теми: вивчення й узагальнення теорії і практики дошкільної освіти в Україні та за кордоном; впровадження кредитно-модульної системи навчання в умовах Болонського процесу; розробка програми дослідження з тематичних питань: «Підготовка фахівців дошкільної освіти в Україні та країнах Європи: порівняльний аналіз», «Інновації у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку».
Результати наукового пошуку відображені у наукових публікаціях викладачів кафедри. Зокрема, викладачами кафедри підготовлено та опубліковано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи понад 20 навчальних посібників та методичних вказівок.
Тематика курсових, бакалаврських та магістерських робіт, які виконуються студентами денної та заочної форми навчання, відповідає науково-дослідній темі кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти «Історичні і психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти».
Отримані результати науково-дослідницьких та науково-пошукових робіт студентів можуть бути використані для обґрунтування психолого-педагогічних механізмів виховання і взаємодії особистості дошкільника в соціумі, а також з метою оптимізації процесу адаптації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів до інноваційних технологій дошкільної освіти.
При кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти, під керівництвом доцента О.В.Двіжони створено науковий гурток «Проблеми виховання у сучасному дошкіллі: студії». Робота гуртка спрямована на глибоку розробку найважливіших теоретичних питань дошкільної педагогіки як науки загалом та окремих її напрямків. Особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, аспірантів та студентів.
У 2011 році студенти 4 курсу Кравчук Ольга та Ковальова Антоніна взяли участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді (АРК, м.Ялта).
Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта» беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукові зв’язки кафедри
За участю співробітників кафедри проведено наступні міжнародні науково-практичні конференції:
1) «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика» (15-17 жовтня 2008р., м.Чернівці. Країни-учасниці: Польща, Молдова, Росія);
2) «Народні звичаї, традиції та обряди: етнорегіональний вимір у полікультурному просторі освіти» (23-24 квітня 2009р., м.Львів; країни-учасниці: Польща, Угорщина, Румунія);
3) «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі європейських країн» (9-10 квітня 2010р., м.Чернівці, країни учасниці – Румунія, Ізраїль та Польща);
4) «Народознавчі технології охорони і збереження здоровʼя дітей та молоді» (7-10 жовтня 2010р., м.Івано-Франківськ; країни-учасниці: Польща, Угорщина, Румунія, Канада);
5) «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя» (5-7 травня 2011р., м.Івано-Франківськ – Берегово; країни-учасниці – Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія);
6) «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ століття» (19-22 жовтня 2011р., м.Чернівці; країни-учасниці – Англія, Молдова, Польща, Канада, США, Угорщина);
7) «Історичний досвід, стан і перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами» (3-5 листопада 2011р., м.Чернівці; країни-учасниці – Польща, Німеччина);
8) «Етнопедагогіка: діалог культур» (25-27 жовтня 2012р. м.Хмельницький-Івано-Франківськ; країни-учасниці – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина).
9) «Стратегії розвитку академічної мобільності в європейському освітньому просторі: міжнародний досвід, проблеми, перспективи» (1 грудня 2013р.) за участю польських, румунських та молдавських колег.
10) «Дошкільна і початкова освіта в контексті вимог ХХІ століття» (м.Гданськ, Польща) та Міжнародна наукова конференція «Постмодернізм в освіті: ефективність та функціональність» (м.Кишинів, Молдова) (15 листопада 2013р.).
11) «Міжнародне наукове партнерство задля якісної освіти» (16-17 грудня 2013р., м.Сучава, Румунія) разом із науковцями з Румунії, США, Бельгії, Німеччини.
12) «Актуальні проблеми та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах інтеграції України в освітній Європейський простір» (27-29 травня 2015р., м.Чернівці, Україна – м.Сучава, Румунія), за участю румунських та польських колег із Університета Яна Кохановського в Кельцах (Польща), а також кафедри безпеки життєдіяльності Чернівецького національного університету імені Юрія .

Міжнародна співпраця
Колектив кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти бере участь у міжнародному та міжвузівському співробітництві з провідними науковими установами в галузі дошкільної освіти. Налагоджено співпрацю з румунськими (Сучавський університет імені Штефана Чел Маре), польськими (Гданська Вища Школа Гуманістична, м.Гданськ; Вища школа соціальних і технічних наук, м.Радом; Університет імені Яна Кохановського, м.Кельце; Вища професійна школа м.Тарнобжег), угорськими (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ) та молдавськими (Молдавський державний університет імені Штефана чел Маре, м.Кишинів, Молдова) колегами.
Найбільш активно міжнародна діяльність ведеться з Вищою Школою Суспільних і Технічних Наук в Радомі (Польща). Зокрема, викладачі кафедри мають можливість проходити стажування, а студенти – здобувати другу вищу освіту за спеціальністю «Логопедія. Дефектологія», що дає можливість отримати дипломи єврозразка та додаткову спеціалізацію.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти, а також початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти (на сьогодні неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»).
Фахівець освітнього ступеня бакалавр повинен вільно володіти державною мовою та професійно використовувати одну з іноземних мов, мати високий рівень професійної підготовки, володіти глибокими фаховими знаннями, мати науковий світогляд, широку ерудицію та культуру, бути взірцем для підростаючого покоління, активно проводити в життя політику держави в галузі національного відродження, досконало володіти професійною діяльністю, систематично поповнювати свої знання і застосовувати їх на практиці.
Здатність випускника освітнього ступеня «Бакалавр» успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність визначають набуті компетенції, які виявляється у його знаннях, уміннях та судженнях.
Знання та розуміння:
– закономірностей соціалізації і розвитку особистості;
– закономірностей вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку;
– методологічних основ і сутності категорій психолого-педагогічних наук;
– сучасних методів психолого-педагогічних досліджень;
– змісту предметів початкової школи та володіння методикою їх викладання;
– базових понять з фундаментальних педагогічних наук, необхідних для освоєння педагогічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;
– сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі;
– сучасних вітчизняних і зарубіжних педагогічних теорій і парадигм;
– раціональних способів підвищення професійної компетентності.
Застосування знань та розумінь:
– володіння методами психолого-педагогічного дослідження з метою діагностування і проектування розвитку та виховання особистості молодшого школяра;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички під час розробки навчальних програм та оригінальних технологій навчання і виховання учнів;
– здатність використовувати знання, уміння і навички у практичній діяльності з метою організації навчально-виховного процесу початкової школи;
– вміння аналізувати власну педагогічну діяльність, проводити психолого-педагогічні дослідження її результативності.
Формування суджень:
– про педагогічні процеси в освітньому просторі;
– про впровадження інновацій та передового педагогічного досвіду вчителів-практиків у навчально-виховний процес початкової ланки освіти;
– про співпрацю вчителів, батьків та громадськості у формуванні та розвитку особистості учня;
– про організацію виховної роботи з молодшими школярами, спрямовану на формування високих моральних цінностей, стійкої громадянської позиції та ін.
Підготовка бакалавра є базою для здобуття освітнього ступеня магістра.

12

13

14

15в16б

17
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ»

Відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців ОКР «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти ОКР «Бакалавр» здійснюється до 2016р.
Здатність випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність набуті компетенції, які виявляються у його знаннях, уміннях та судженнях.
Знання та розуміння:
– закономірностей соціалізації і розвитку особистості молодшого школяра;
– методологічних основ і сутності категорій психолого-педагогічних наук;
– сучасних методів психолого-педагогічних досліджень в системі початкової освіти;
– психолого-педагогічних проблем сучасного уроку в початковій школі та шляхів їх вирішення;
– сучасних освітніхтех нологій у педагогічному процесі;
– сучасних вітчизняних і зарубіжних педагогічних теорій і парадигм;
– особливостей організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня;
– психолого-педагогічних засад управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі;
– раціональних способів підвищення професійної компетентності.
– лексичного та граматичного матеріалу іноземної мови та основ роботи з дитячою книгою на уроках іноземної мови в початковій школі;
– закономірностей та сучасних досягнень українознавчої науки;
– основних етапів розвитку образотворчого мистецтва, його видів, характерних ознак, особливостей організації художньої праці;
– особливостей роботи практичного психолога з учнями та батьками з метою оптимізації навчального процесу.
Застосування знань і розумінь:
– володіння методами психолого-педагогічного дослідження з метою діагностування і проектування розвитку та виховання особистості молодшого школяра;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички під час розробки навчальних програм та оригінальних технологій навчання і виховання учнів;
– вміння організовувати соціально-виховну роботу в сучасних умовах;
– вміння аналізувати власну педагогічну діяльність, проводити психолого-педагогічні дослідження її результативності.
– здатність формування міжкультурної компетенції учнів засобами іноземної мови;
– здійснення корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами;
– володіння методами і прийомами формування активної позиції учня щодо захисту національних інтересів українців;
– володіння різноманітними художніми техніками.
Формування суджень.
– про педагогічні процеси в освітньому просторі;
– про впровадження інновацій та передового педагогічного досвіду вчителів-практиків у навчально-виховний процес початкової ланки освіти;
– про співпрацю вчителів, батьків та громадськості у формуванні та розвитку особистості учня;
– про організацію виховної роботи з молодшими школярами спрямовану на формування високих моральних цінностей, стійкої громадянської позиції та ін.;
– про основні принципи та закономірності управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі;
– про психологію менеджменту освіти.
– про методичні особливості організації навчання іноземної мови молодших школярів;
– про здійснення психолого-педагогічної діагностики рівня розвитку молодших школярів;
– про інтеграцію знань матеріальних та духовних цінностей українського народу зі змістом початкової освіти;
– про формування художньо-естетичної культури молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.19

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», – це освітній ступінь, що здобувається на другомі рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою, обсяг якої становить 90 кредитів ЄКТС.
Право здобувати ступінь магістра здобувачі мають за наявності освітнього ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
Здатність випускника освітнього ступеня магістр успішно здійснювати професійну та подальшу наукову діяльність визначають набуті компетенції, які виявляються у його знаннях, уміннях та судженнях.
Знання та розуміння:
– закономірностей соціалізації і розвитку особистості студента;
– методологічних основ і сутності категорій педагогіки і психології вищої школи;
– сучасних методів психолого-педагогічних досліджень у вищій школі;
– сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі вищої школи;
– сучасних вітчизняних і зарубіжних педагогічних теорій і парадигм;
– сутності та методології науково-педагогічних досліджень у вищій школі;
– особливостей вивчення методик викладання основних дисциплін початкової школи у вищій школі;
– психолого-педагогічних засад управління навчально-виховним процесом у вищій школі;
– раціональних способів підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача вищої школи;
– відповідальності за забезпечення якості освіти у вищій школі;
– закономірностей соціалізації і розвитку особистості молодшого школяра;
– сучасних методів психолого-педагогічних досліджень в системі початкової освіти;
– психолого-педагогічних проблем сучасного уроку в початковій школі та шляхів їх вирішення;
– психолого-педагогічних засад управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі.
Застосування знань та розумінь:
– володіння методами психолого-педагогічного досліджень у вищій школі;
– використання профільних знань, умінь й навичок при розробці навчальних програм та застосування інноваційних технологій навчання і виховання студентів;
– організації соціально-виховної, культурно-масової, громадсько-політичної роботи серед студентської солоді;
– проведення психолого-педагогічних досліджень у вищій школі;
– володіння методами психолого-педагогічного дослідження з метою діагностування і проектування розвитку та виховання особистості молодшого школяра;
– здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички під час розробки навчальних програм та оригінальних технологій навчання і виховання учнів;
– здатність використовувати знання, уміння і навички у практичній діяльності з метою організації навчально-виховного процесу початкової школи.
Формування суджень:
– про педагогічні процеси в освітньому просторі;
– про впровадження інновацій та передового педагогічного досвіду у навчально-виховний процес вищої школи;
– про організацію виховної роботи зі студентами вищого навчального закладу, спрямовану на формування високих моральних цінностей, стійкої громадської позиції та ін.;
– про основні принципи та закономірності управління навчально-виховним процесом у вищому навчальному закладі;
– про психологію менеджменту освіти;
– про національні та європейські цінності в освіті та культурі;
– про впровадження інновацій та передового педагогічного досвіду вчителів-практиків у навчально-виховний процес початкової ланки освіти;
– про співпрацю вчителів, батьків та громадськості у формуванні та розвитку особистості учня молодшого шкільного віку;
– про організацію виховної роботи з молодшими школярами спрямовану на формування високих моральних цінностей, стійкої громадянської позиції та ін.
Відповідно до Положення про магістратуру в ЧНУ освітньо-професійна програма магістра (кожної спеціальностей в університеті) передбачає теоретичну, практичну та наукову підготовку.
Теоретична підготовка визначається навчальним типовим (робочим) планом спеціальності, в якому зазначається перелік основних навчальних дисциплін (загально університетських та професійно-практичних (фахових), до кожної з яких розроблені навчальна та робоча програми.
Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної, методичної та управлінської діяльності у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу, яка є завершальним етапом формування вчителя початкової школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних та педагогічної-асистентської практики, яка є завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків викладача ВНЗ.
Наукова підготовка передбачає організацію самостійної дослідницької діяльності студента-магістранта, результатом якої є написання магістерської роботи.

останній