Інформаційний пакет

Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальність
012 Дошкільна освіта

Перший бакалаврський вищої рівень
Другий магістерський рівень вищої освіти

Чернівці – 2023

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ
ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Структура та організація факультету
Адреса: 58010, м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14
факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Контактні телефони: (0372) 90-07-45 (деканат)

Деканат:
Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи – доктор педагогічних наук, професор Федірчик Тетяна  Дмитрівна

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент Прокоп Інна Степанівна

Заступник з заочної форми навчання – кандидат педагогічних наук, доцент Комісарик Марія Іванівна

Заступник з навчально-виховної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент  Нікула Наталія Вікторівна

Заступник з наукової роботи та інформатизації – кандидат психологічних наук, доцент Колтунович Тетяна Анатоліївна

Заступник з навчально-організаційної роботи – кандидат історичних наук, доцент Кармалюк Сергій Павлович

Заочне відділення:
Старший лаборант – Петей Ірина Іванівна

Кафедра загальної та соціальної педагогіки:
Тимчук Людмила Іванівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти:
Олійник Марія Іванівна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти:
Романюк Світлана Захарівна – завідувач кафедри,
 доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра музики:
Лісовий Вадим Анатолійович – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра психології:
Андрєєва Ярослава Федорівна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Кафедра практичної психології:
Радчук Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Перелік освітніх програм на факультеті для здобувачів вищої освіти :

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
♦012 Дошкільна освіта
♦016 Логопедія
♦013 Початкова освіта
♦011 Освітні, педагогічні науки
♦025 Музичне мистецтво
♦014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
♦053 Психологія
♦231 Соціальна робота


Умови для навчання

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.
Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані:
1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.
2. 2 комп’ютерні класи.
3. Психологічна лабораторія.
4. Кабінет педагогічної майстерності.
5. Методичний кабінет.
Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами.
Для організації теоретичного навчання та практичної підготовки фахівців, а також життєдіяльності студентів використовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівці та області згідно укладених договорів, обласний стадіон «Буковина», матеріально-технічна база Чернівецького педагогічного коледжу.
Основу інформаційного забезпечення підготовки фахівці «Дошкільна освіта» складають фонди бібліотеки університету (6 читальних залів та інтернет-зали), яка є сучасною, високотехнологічною, інформаційною системою. Загальний фонд наукової бібліотеки складає 2 632 772 примірники.

ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Спеціальність 012 «Дошкільна освіта» функціонує з перших років діяльності педагогічного факультету у складі: кафедри педагогіки (з 1991р., завідувач кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Д.І.Пенішкевич); кафедри психології та соціології (з 1998р., завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент А.К.Дмитренко); кафедри психології 2001р. завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент С.Л.Марков, кафедри прикладної психології (з 2006р., завідувач кафедрою кандидат психологічних наук, доцент В.М.Радчук).
Кафедра педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти функціонує у складі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з 1 вересня 2007 року (Наказ № 121 від 31 серпня 2007 року). Керує кафедрою доктор педагогічних наук, професор Олійник Марія Іванівна.
29.06.2023 р. наказом ректора (Наказ № 272 від 29.06.2023 р.) кафедру педагогіки та психології докшкільної освіти перейменовано в кафедру педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти.
Сьогодні на кафедрі працюють 14 штатних викладачів, серед них: один доктор наук, професор – М.І.Олійник; семеро кандидатів наук, доцентів: Я.А. Квасецька, М.І.Комісарик; Ю.В.Журат, Т.А.Колтунович, К.С.Кузнєцова, І.Р.Перепелюк, Л.Б.Костик; троє кандидатів наук, асистентів:  О.В.Палагнюк, Х.І.Верега, І.Р.Рудницька-Юрійчук; троє асистентів: Г.М.Беспалько, Р.В.Кушнірик, А.О.Зубрицька; двоє аспірантів: Р.В.Кушнірик, В.І.Войтенко.
Доценти та асистенти кафедри співпрацюють: з лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України, з Інститутом педагогіки АПН України, з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, з Фаховим педагогічним коледжем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, з управлінням освіти Чернівецької обласної держадміністрації та управлінням освіти Чернівецької міської ради, Львівським національним університетом імені Івна Франка, Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія); Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія); Вищою школою соціальних і технічних наук (м.Радом, Польща); Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща); Університетом імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща); Вищою професійною школою (м.Тарнобжег, Польща), Вищою  школою лінгвістичною  (м.Ченстохова, Польща); Молдавським державним університетом імені Штефана чел Маре (м.Кишинів, Молдова); Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (м. Телаві, Грузія);  Повітовим центром ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, Румунія).
Дипломовані спеціалісти спеціальності «Дошкільна освіта» працевлаштовані в таких закладах освіти:
* Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича:
– кандидати наук, доценти Т.А.Канівець, С.С.Доскач, Я.А.Квасецька, Т.А.Колтунович, І.Р.Перепелюк;
– кандидати наук, асистенти І.Р.Рудницька-Юрійчук,  Х.І.Верега, асистенти – Р.В.Кушнірик, А.О. Зубрицька;
* Фаховий педагогічний коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Н.М. Мотрук;
* заклади дошкільної освіти:
– завідувачами закладів дошкільної освіти працюють: О.О.Буга (ЗДО №22); Л.А.Колесник (ЗДО № 42); Г.Ю.Гульчак (ДНЗ №52); Р.В.Руссу (ДНЗ №35) та ін.;
*випускники освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта працевлаштовані в закладах дошкільної освіти м.Чернівці, Чернівецької та інших областей України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри Олійник Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти.
Тема кандидатської дисертації «Творча гра як засіб соціально-педагогічної реабілітації дітей з особливими потребами» (1999р.).
Тема докторської дисертації “Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи” (2016 р.)
М.І.Олійник є:
– учасником та організатором багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій;
– членом редколегії Міжнародного журналу соціальних та освітніх інновацій (International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252, ISSN (online): 2393 – 0373); наукового журналу «Освітній простір України» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»);
– членом спеціалізованої вченої ради Д 20.051.01 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
– академічним координатором угоди про співпрацю між Чернівецьким  національним університетом імені Юрія Федьковича та Університетом імені Яна Кохановського в м.Кельци, Республіка Польща;
– академічний координатор угоди про співпрацю і програми Erasmus+ між факультетом педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ імені Юрія Федьковича та Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клягенфурт, Австрія).
Підготувала 2 докторів філософії (кандидатів наук) Гінсіровську Ірину  Романівну  та Микитейчук Христину Іванівну.
Автор 95 публікації, з них 78 наукового та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 публікацій, які включені до наукометричної бази Web of Science та Scopus.

АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СКЛАДУ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ:

Підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» на кафедрі педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти здійснюють 14 осіб професорсько-викладацького складу, серед них:
1 професор, доктор педагогічних наук Олійник Марія Іванівна;
6 доцентів, кандидатів наук: Квасецька Ярина Андріївна, Комісарик Марія Іванівна, Журат Юлія Василівна, Колтунович Тетяна Анатоліївна, Кузнєцова Катерина Сергіївна, Перепелюк Інна Романівна;
4 асистентів, кандидатів наук:  Палагнюк Ольга Василівна, Верега Христина Іванівна, Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна, Костик Любов Богданівна;
2 асистенти: Беспалько Ганна Михайлівна, Кушнірик Роксоляна Василівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри фахово поєднує науково-педагогічну та методичну роботу за напрямами:
1. Участь в університетських, міжвузівських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях та дослідженнях.
2. Участь в науково-методичних семінарах кафедри.
3. Обговорення та надання відгуків на кандидатські дисертації та автореферати.
4. Рецензування наукових статей, монографій, дипломних та магістерських робіт, авторських програм педагогічних працівників міста та області в галузі дошкільної освіти.
5. Керівництво студентськими науковими товариствами.
6. Надання науково-консультативної допомоги у підготовці до державної атестації та участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах і виконанні науково-пошукових робіт.
7. Розробка тематики студентських наукових досліджень.
Співробітниками кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти здійснюється планова науково-дослідна робота з теми «Історичні і психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти», затвердженої Українським інститутом науково-технічної і економічної освіти (№ держреєстрації 011U000184; УДК 373.2+373.2 011. 3-51).
У процесі виконання НДР кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної дошкільної освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи колективом кафедри опрацьовуються наступні аспекти наукової теми: вивчення й узагальнення теорії і практики дошкільної освіти в Україні та за кордоном; впровадження кредитно-модульної системи навчання в умовах Болонського процесу; розробка програми дослідження з тематичних питань: «Підготовка фахівців дошкільної освіти в Україні та країнах Європи: порівняльний аналіз», «Інновації у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку».
Результати наукового пошуку відображені у наукових публікаціях викладачів кафедри. Зокрема, викладачами кафедри підготовлено та опубліковано відповідно до вимог кредитно-трансферної системи понад 20 навчальних посібників та методичних вказівок.
Тематика курсових, бакалаврських та магістерських робіт, які виконуються студентами денної та заочної форми навчання, відповідає науково-дослідній темі кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти «Історичні і психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти».
Отримані результати науково-дослідницьких та науково-пошукових робіт студентів можуть бути використані для обґрунтування психолого-педагогічних механізмів виховання і взаємодії особистості дошкільника в соціумі, а також з метою оптимізації процесу адаптації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів до інноваційних технологій дошкільної освіти.
При кафедрі педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти, під керівництвом доцента Ю.В.Журат та асистента О.В.Палагнюк створено науковий гурток «Проблеми виховання у сучасному дошкіллі». Робота гуртка спрямована на глибоку розробку найважливіших теоретичних питань дошкільної педагогіки як науки загалом та окремих її напрямків. Особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, аспірантів та студентів.
У 2020 році студенка 4 курсу Марина Василенко взяли участь у Всеукраїнському конкурсі науковиї робіт ( м.Бердянськ), де здобула третє залікове місце.
Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта» беруть участь у щорічних студентських наукових конференціях Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Сучавського університету “Штефан чел Маре” (м. Сучава, Румунія).

Наукові зв’язки кафедри
За участю співробітників кафедри проведено наступні міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи з міжнародною участю:
1) «Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика» (15-17 жовтня 2008р., м.Чернівці. Країни-учасниці: Польща, Молдова, Росія);
2) «Народні звичаї, традиції та обряди: етнорегіональний вимір у полікультурному просторі освіти» (23-24 квітня 2009р., м.Львів; країни-учасниці: Польща, Угорщина, Румунія);
3) «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі європейських країн» (9-10 квітня 2010р., м.Чернівці, країни учасниці – Румунія, Ізраїль та Польща);
4) «Народознавчі технології охорони і збереження здоровʼя дітей та молоді» (7-10 жовтня 2010р., м.Івано-Франківськ; країни-учасниці: Польща, Угорщина, Румунія, Канада);
5) «Оновлення змісту професійної освіти майбутніх педагогів ДНЗ і ЗОШ І ступеня: парадигми ХХІ сторіччя» (5-7 травня 2011р., м.Івано-Франківськ – Берегово; країни-учасниці – Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія);
6) «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ століття» (19-22 жовтня 2011р., м.Чернівці; країни-учасниці – Англія, Молдова, Польща, Канада, США, Угорщина);
7) «Історичний досвід, стан і перспективи підготовки педагогічних і соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами» (3-5 листопада 2011р., м.Чернівці; країни-учасниці – Польща, Німеччина);
8) «Етнопедагогіка: діалог культур» (25-27 жовтня 2012р. м.Хмельницький-Івано-Франківськ; країни-учасниці – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина).
9) «Стратегії розвитку академічної мобільності в європейському освітньому просторі: міжнародний досвід, проблеми, перспективи» (1 грудня 2013р.) за участю польських, румунських та молдавських колег.
10) «Дошкільна і початкова освіта в контексті вимог ХХІ століття» (м.Гданськ, Польща) та Міжнародна наукова конференція «Постмодернізм в освіті: ефективність та функціональність» (м.Кишинів, Молдова) (15 листопада 2013р.).
11) «Міжнародне наукове партнерство задля якісної освіти» (16-17 грудня 2013р., м.Сучава, Румунія) разом із науковцями з Румунії, США, Бельгії, Німеччини.
12) «Актуальні проблеми та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах інтеграції України в освітній Європейський простір» (27-29 травня 2015р., м.Чернівці, Україна – м.Сучава, Румунія), за участю румунських та польських колег із Університета Яна Кохановського в Кельцах (Польща), а також кафедри безпеки життєдіяльності Чернівецького національного університету імені Юрія .
13) «CAŁOŻYCIOWEUCZENIESIĘ – OBSZARY, NURTY, TENDENCJELIFELONGLEARNING – AREAS, TRENDS, TENDENCIES» (4-5 квітня, 2017р., Кельце, Польща).
14) «Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) (м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.);
15) «The XIX
th congress of the AMSE-AMCE-WEAR» (4-7 червня 2018 р., м. Сучава, Румунія);
16) Edu World 2018 “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, University of Pitesti, Pitesti, Romania (9-10 листопада 2018 р.);
17) Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року);
18) круглий стіл з міжнародною участю «Особливості організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах з румунською мовою навчання» (м. Чернівці, 30 жовтня 2019 р.);
19) “ATEE CONFERENCE” (6-7 червня 2020 р., Сучавський університет імені Юрія Федьковича);
20) ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Навчання впродовж життя – індивідуальний, партикулярний та універсальний контекст» (II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-CAŁOŻYCIOWE UCZENIE «SIĘ-KONTEKSTY INDYWIDUALNE, PARTYKULARNE I UNIWERSALNE»/2nd International Conference «Lifelong Learning – Individual, Particular and Universal») (м. Кельце, 8-9 червня 2021 р.);
21) ІІ  науково-методичний семінар з міжнародною участю
«Підготовка і професійна діяльність фахівців зі спеціальної освіти в Україні та країнах Європи: сучасний вимір» (09 листопада 2022 р., м. Чернівці–м.Івано-Франківськ)

Викладачі кафедри беруть участь у таких проєктах:
 італійсько-українському проекті «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та Чернівецькій області» – учасники проекту: викладачі кафдери:  к.пед.н., асист. Перепелюк І.Р., асист. Микитейчук Х.І., к.пед.н., асист. Квасецька Я.А.;  студенти-магістри спеціальності «Дошкільна освіта»: Палій К.П., Костюк В.Ю., Сливка Т.П., Семенчук Г.І., Руснак В.А., Петей С.С., Думанська А.П., Орловська М.І., Арсенчук І.І., Головата Д.А., Тендітникова О.В., Шпак В.С., Пентюк Г.В., Дунець С.С., ГуляС.І.);
– науково-дослідний проєкт №28/19-20 “Створення когнітивного онтологічного скредовища “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю”” (№ державної реєстрації 0119U002588)

Стажування викладачів:
Сучавський університет імені Штефана чел Маре:
1) д. пед. н., проф. Олійник М. І.
Дата (термін) стажування: 14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р.
Тема стажування: “Супровід викладача в умовах синхронного та асинхронного навчання: проектування навчального процесу у вищій школі”
Виданий документ: довідка № 2394/4/FSE від 26 листопада 2021 р.
Кількість годин: 180 академічних годин/6 кредитів ECTS.

 2) к. пед.н., асист. Кузнєцова К.С.
Дата (термін) стажування: 14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р.
Тема стажування: “Професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до використання інноваційних технологій під час організації взаємодії з учасниками освітнього процесу”
Виданий документ: довідка № 2394/1/FSE від 26 листопада 2021 р.
Кількість годин: 180 академічних годин/6 кредитів ECTS.

 3) к.пед.н., асист. Верега Х.І.
Дата (термін) стажування: 25 листопада 2019 – 29 листопада 2019 р.
Тема стажування: “Сучасні тренди підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: міжнародний і національний досвід.”
Виданий документ: Сертифікат № 2394/3/FSE від 26 листопада 2021 р.
Кількість годин: 180 академічних годин/6 кредитів ECTS.

4) к. психол. н., асист. Палагнюк О. В.
Дата (термін) стажування: 14 жовтня 2021 р. 25 листопада 2021 р.
Тема стажування: “Психологічні аспекти професійної підготовки педагогічних кадрів (вихователів, психологів закладів дошкільної освіти, логопедів) у системі вищої освіти України та Європи”.
Виданий документ: Сертифікат № 2394/2/FSE від 26 листопада 2021 р.
Кількість годин: 180 академічних годин/6 кредитів ECTS.

4) к.пед.н., асист. Перепелюк І.Р.
Дата (термін) стажування: 27 травня – 12 червня 2019 р.
Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін».
Виданий документ: Сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р.)
Кількість годин: 180 год.

– 6 вересня – 15 грудня 2019 р. – д. пед. н., проф. Олійник М.І. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38 від 16 грудня 2019 р.);

Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія):
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І. Р. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Квасецька Я. А. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – асист. Микитейчук Х. І. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2432 від 29 листопада 2019 р.);

* обмін студентами, які проходять педагогічну практику, вивчають окремі навчальні дисципліни та проводять дослідження для написання науково-дослідних робіт;

* отримання сертифікатів, що підвтерджують достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) (М.І. Олійник, Т.А. Колтунович, І. Р. Перепелюк, Я.А. Квасецька, К.С.Кузнєцова, О.В.Палагнюк, Л.Б.Костик, м.Ченстохова, Польща);

* спільні колективні монографії
The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine. Еd. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.
Trends and prospects of the education system and educators’ professional training development. Еd. by Maria Oliynyk, Otilia Clipa,  Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2020.

* спільні наукові публікації
Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видивничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.

Міжнародна співпраця
Колектив кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти бере участь у міжнародному та міжвузівському співробітництві з провідними науковими установами в галузі дошкільної освіти. Налагоджено співпрацю з румунськими (Сучавський університет імені Штефана Чел Маре), польськими (Гданська Вища Школа Гуманістична, м.Гданськ; Вища школа соціальних і технічних наук, м.Радом; Університет імені Яна Кохановського, м.Кельце; Вища професійна школа м.Тарнобжег), угорськими (Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ),  молдавськими (Молдавський державний університет імені Штефана чел Маре, м.Кишинів, Молдова), грузинськими (Телавський державний університет імені Якоба Гогебашвілі, м.Телаві, Грузія) колегами.