Скринька зауважень і пропозицій

Електронна скринька створена з метою підвищення якості роботи кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та забезпечення оперативного реагування на зауваження і пропозиції щодо організації освітнього процесу, діяльності кафедри, реалізації освітньо-професійних програм тощо.

Повідомлення можуть бути надіслані анонімно чи із зазначенням авторства.

Повідомлення, які стосуються проявів академічної недоброчесності, розглядаються комісією з питань етики та академічної доброчесності факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

Повідомлення, які стосуються порушення вимог антикорупційного законодавства, підлягають розгляду, якщо в ньому йде мова про конкретного науково-педагогічного працівника кафедри, містяться фактичні дані вчинення правопорушення, які можуть бути перевірені.

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів з дня його отримання, за результатами розгляду заявнику надається відповідь за вказаними контактними даними (за їх наявності).

Надіслати повідомлення