Беспалько Ганна Михайлівна

unnamedПосада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: «Художньо-естетичний розвиток дітей; реалізація творчого потенціалу особистості; здоровий спосіб життя».

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувльною діяльністю;
– Художня праця з основами дизайну;
– Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників;
– Теорія та методика співпраці з родинами;
– Методика ознайомлення з соціальною дійсністю;
– Педагогіка дошкільна.

Освіта

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність

Кваліфікація

2003-2007

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Психологія»

«Магістр психології»

Додаткова інформація

Дата народження 21.08.1970 р.
Працює на кафедрі з 2008 р.
e-mail: h.bespalko@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cPFiOrIAAAAJ
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4959-9985
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293203//
Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2012

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Довідка № 01-08/03-765 від 20 червня 2012 р.
2018 Львівський національний університет імені Івана Франка

Довідка  №2584-В від 12 червня 2018 р.