Інформація про бази проходження педагогічної практики

ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)”

Перелік баз практики для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, сформований відповідно Договору про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та управлінням освіти Чернівецької міської ради м. Чернівці від 09.01.2020 р., доповнений додатковими договорами про проведення практики студентів закладу вищої освіти та міжнародними Угодами про співпрацю для здобуття вищої освіти у межах проходження навчальних чи виробничих практик, проведення наукових досліджень

ОПП “Логопедія”

Перелік баз практики для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта», сформований відповідно Договору про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Управлінням освіти Чернівецької міської ради №30/2024 від 31.01.2024 р., доповнений додатковими договорами про проведення практики студентів закладу вищої освіти та міжнародними Угодами про співпрацю для здобуття вищої освіти у межах проходження навчальних чи виробничих практик, проведення наукових досліджень