Академічна доброчесність

Рекомендації МОН для ЗВО щодо принципів академічної доброчесності

Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти

Етичний кодекс Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Правила академічної доброчесності
у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича

Положення про виявлення та запобігання плагіату
у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича

Етична комісія кафедри педагогіки і психології
дошкільної та спеціальної освіти

Колтунович
Тетяна Анатоліївна

Кузнєцова
Катерина Сергіївна

Медицька Христина

Етична комісія факультету педагогіки, психології
та соціальної роботи

Декларація студентів про академічну доброчесніть (бланк)

Заходи з академічної доброчесності