Про можливість отримання одноразової грошової допомоги випускниками-магістрами 2022 року

Випускникам-магістрам 2022 року випуску Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які навчались за державним замовленням за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, або за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, необхідно подати документи для отримання одноразової грошової допомоги до 10 жовтня 2023 року.

Перелік необхідних документів:

  • Заява про надання допомоги;
  • Копія трудової книжки (завірена директором навчального закладу);
  • Договір про працевлаштування випускника Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який навчався за спеціальністю педагогічного профілю, та надання одноразової адресної грошової допомоги (на 3 роки).

За додатковою інформацією звертайтесь у відділ кадрів університету за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус 5, каб. 119, тел. 58-47-74

Вибір дисциплін студентами

Фахова підготовка студентів здійснюється не тільки ВНЗ, а й самими здобувачами вищої освіти. Студенти першого курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта (ОПП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)») ознайомилися з каталогом і силабусами вибіркових навчальних дисциплін, які пропонуються для вільного вибору студентам у другому семестрі: “Історія дитячої психології”, “Вікова психологія”, “Основи теорії виховання”. Згідно заяв студентів, вони виявили бажання вивчати «Історію дитячої психології”.