ОПП “ЛОГОПЕДІЯ” другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 КУРС
I СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень
ОК 2. Менеджмент в закладах спеціальної освіти та ІРЦ
ОК 3. Комплексна психолого-педагогічна оцінка особливих освітніх потреб у дітей та консультативний супровід родин і фахівців
ОК 4. Професійне зростання логопеда з практикумом
ОК 5. Сімейно-центровані практики в роботі логопеда
ОК 6. Соціально-правовий супровід спеціальної та інклюзивної освіти
ОК 7. Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти
ОК 8. Професійна комунікація іноземною мовою

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 9. Порівняльна спеціальна педагогіка
ОК 10. Сучасні методичні підходи до логопедичної підтримки осіб з різними нозологіями
ОК 11. Виробнича (логопедична) практика в закладах освіти та ІРЦ

Вибіркові компоненти
ВКС 1. Правові аспекти інклюзивної та спеціальної освіти
ВКС 2. Основи сімейного виховання дітей з ООП
ВКС 3. Тренінг командоутворення та самоактуалізаці
ВКС 4. Профілактика емоційного вигорання спеціального педагога
ВКС 5. Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
ВКС 6. Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом
ВКС 7. Супровід осіб з порушенням мовлення від раннього віку до дорослості
ВКС 8. Методики логопедичної підтримки дітей з комбінованими порушеннями
ВКС 9. Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями
ВКС 10. Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з ООП
ВКС 11. Теорія і практика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення у ЗЗСО
ВКС 12. Асистивні технології в спеціальній та інклюзивній освіті

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 12. Виробнича практика (управлінська)

Вибіркові компоненти (загальноуніверситетські)
ВКЗУ1 Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу

Вибіркові компоненти
ВКС 13. Спеціальні методики психотерапії та психокорекції у роботі з особами з порушенням розвитку
ВКС 14. Психотерапевтична робота з дітьми із психофізичними порушеннями та їх батьками
ВКС 15. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення
ВКС 16. Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок
ВКС 17. Комплексний підхід до діагностики мовленнєвих порушень
ВКС 18. Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами
ВКС 19. Психологічний супровід батьків дитини з тяжкими порушеннями мовлення
ВКС 20. Стратегії втручання при складних порушеннях розвитку та РАС
ВКС 21. Технології арт-педагогіки та арт-терапії у спеціальній освіти
ВКС 22. Методика виховної роботи і соціальної адаптації дітей з мовленнєвими труднощами різного ступеня
ВКС 23. Технології виховної роботи в спеціальних та інклюзивних ЗЗСО