ОПП “ЛОГОПЕДІЯ” перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 КУРС
І СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – англійська)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 5. Вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”
ОК 6. Психологія загальна
ОК 7. Педагогіка загальна
ОК 8. Основи медичних знань у галузі спеціальної освіти
ОК 9. Основи науково-дослідної роботи та етика психолого-педагогічних досліджень
ОК 12. Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Актуальні питання історії та культури України
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 10. Вікова і педагогічна психологія
ОК 11. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики
ОК 13. Логопедія
ОК 14. Основи інклюзивного навчання
ОК 15. Теорія та методика роботи з батьками дітей з ООП

Вибіркові компоненти
загальноуніверситетські

ВКЗУ 1. Фізичне виховання (за видами спорту)

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 2. Філософія
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 13. Логопедія
ОК 16. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога
ОК 17. Основи невропатології та патофізіології
ОК 18. Спеціальна психологія

Вибіркові компоненти
загальнофакультетські

ВКЗФ 1. Загальнофакультетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальнофакультетських дисциплін)

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 1. Соціальне гувернерство
ВКС 2. Організація дозвілля дітей з ООП

IV СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 19. Логодидактика
ОК 20. Спеціальна педагогіка
ОК 21. Спеціальна методика початкового навчання мови та мовлення
ОК 22. Основи сурдо- та тифлопедагогіки

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 3. Організація діяльності асистента педагога (вчителя/вихователя) в інклюзивному освітньому просторі
ВКС 4. Організація психолого-педагогічного супроводу в закладі спеціальної та інклюзивної освіти
ВКС 5. Психодіагностика та корекція дітей з мовленнєвими вадами
ВКС 6. Інноваційні підходи в роботі психолога з дітьми з порушеннями мовлення