ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 КУРС
I СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень
ОК 2. Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
ОК 3. Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
ОК 4. Професійна діяльність психолога в закладах дошкільної освіти
ОК 5. Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
ОК 6. Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті
ОК 7. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та інклюзивної освіти

2 СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
Професійна (педагогічна) практика

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 1. Спецкурс з дитячої психології
ВКС 2. Організація приватного закладу дошкільної освіти
ВКС 3. Інноваційні технології в дошкільній освіті
ВКС 4. Психотравмотерапія дітей
ВКС 5. Психологія професійного спілкування
ВКС 6. Психологія педагогічної діяльності
ВКС 7. Психологія професійного вигорання фахівців закладів дошкільної освіти
ВКС 8. Правові засади роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти
ВКС 9. Математичні методи в педагогічних та психологічних дослідженнях
ВКС 10. Освітологія
ВКС 11. Партнерська педагогіка
ВКС 12. Організація успішної діяльності фахівців ЗДО
ВКС 13. Моніторинг якості дошкільної освіти
ВКС 14. Менеджмент в галузі дошкільної освіти
ВКС 15. Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти

6 КУРС 
3 СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
Професійна (психологічна) практика
ПА 1. Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 16. Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків
ВКС 17. Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку
ВКС 18. Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу
ВКС 19. Психологія навчання та виховання з практикумом
ВКС 20. Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю
ВКС 21. Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
ВКС 22. Педагогіка та психологія вищої школи
ВКС 23. Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
ВКС 24. Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти