ОПП “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)” перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 КУРС
І СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 5. Педагогіка загальна
ОК 6. Психологія загальна
ОК 7. Психофізіологія дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
ОК 8. Педіатрія
ОК 9. Вступ до педагогічної діяльності
ОК 10. Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

ОК 30. Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Актуальні питання історії та культури України
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 10. Література для дітей дошкільного віку з практикумом виразного читання
ОК 11. Педагогіка дошкільна

ОК 30. Навчальна пропедевтична практика в закладах дошкільної освіти

Вибіркові компоненти
загальноуніверситетські
ВКЗУ 1. Фізичне виховання (за видами спорту)

спеціальності
ВКС 1. Історія дитячої психології
ВКС 2. Вікова психологія
ВКС 3. Основи теорії виховання дітей

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 2. Філософія
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – німецька
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – французька
ОК 11. Педагогіка дошкільна
ОК 13. Психологія дитяча
ОК 14. Основи природознавства з методикою

ОК 32. Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей раннього віку)

Вибіркові компоненти
загальнофакультетські
ВКЗФ 1. Загальнофакультетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальнофакультетських дисциплін)

ІV СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 15. Теорія та методика співпраці з родинами
ОК 16. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
ОК 17. Дошкільна лінгводидактика
ОК 18. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти

ОК 33. Навчальна (педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку)

Вибіркові компоненти
спеціальності
ВКС 4. Історія дошкільної педагогіки
ВКС 5. Організація виховного процесу у різновікових групах
ВКС 6. Дошкільна освіта за кордоном
ВКС 7. Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством
ВКС 8. Наступність ЗДО та початкової школи
ВКС 9. Соціально-фінансова грамотність дітей дошкільного віку

3 КУРС
V СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 17. Дошкільна лінгводидактика
ОК 19. Основи наукових досліджень
ОК 20. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю
ОК 21. Педагогічна психологія з практикумом

ОК 34. Педагогічна практика (в групах дітей раннього віку)

Вибіркові компоненти
спеціальності
ВКС 10. Реалізація основних методик дошкільної освіти в групах з інклюзивною формою навчання
ВКС 11. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП
ВКС 12. Соціально-громадянська компетентність дітей дошкільного віку
ВКС 13. Етнопсихологія
ВКС 14. Психолого-педагогічні засади соціалізації та соціальної адаптації особистості
ВКС 15. Методика формування цифрової компетентності дітей дошкільного віку
ВКС 16. Актуальні проблеми сучасного дитинства
ВКС 17. Етнопедагогіка
ВКС 18. Екологічне виховання дітей дошкільного віку

VІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 22. Художня праця з основами дизайну 
ОК 23. Основи інклюзивної педагогіки
ОК 24. Теорія та методика музичного виховання дітей дошкільного віку

ОК 35. Навчальна (психолого-педагогічна) практика (в групах дітей дошкільного віку)

Вибіркові компоненти
загальноуніверситетські
ВКЗУ 2. Загальноуніверситетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальноуніверситетських дисциплін)

спеціальності
ВКС 19. Соціальна психологія
ВКС 20. Психологія особистості
ВКС 21. Соціальна психологія дитинства
ВКС 22. Основи реабілітаційної педагогіки
ВКС 23. Основи дефектології та логопедії
ВКС 24. Організація психологічної служби в ЗДО

4 КУРС
VІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 25. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям
ОК 26. Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом
ОК 27. Основи педагогічної майстерності

ОК 36. Виробнича (педагогічна) практика (в інклюзивних групах ЗДО)

Вибіркові компоненти
спеціальності
ВКС 25. Спеціальна (дошкільна) психологія
ВКС 26. Основи дитячої патопсихології
ВКС 27. Психологічне консультування
ВКС 28. Дитяча практична психологія
ВКС 29. Основи дитячої психотерапії
ВКС 30. Актуальні проблеми та методи психологічної допомоги дітям дошкільного віку
ВКС 31. Педагогічна конфліктологія та медіація в освіті
ВКС 32. Основи професійно-педагогічного спілкування з тренінгом
ВКС 33. Практикум з ігрової діяльності дітей дошкільного віку
ВКС 34. Методики раннього віку
ВКС 35. Педагогічна творчість
ВКС 36. Технології LEGO освіти

VІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 26. Психодіагностика та психолого-педагогічна корекція дітей дошкільного віку з практикумом

ОК 37. Виробнича психологічна практика в ЗДО

Вибіркові компоненти
загальноуніверситетські
ВКЗУ 3. Друга іноземна мова (англійська)
ВКЗУ 3. Друга іноземна мова (німецька)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (англійська)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (німецька)
ВКЗУ 4. Професійна іноземна мова (французька)

спеціальності
ВКС 37. Психологія гри
ВКС 38. Психологія дитячої творчості
ВКС 39. Універсальний дизайн ЗДО
ВКС 40. Основи професійного становлення вихователя ЗДО
ВКС 41. Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку
ВКС 42. Педагогічний супровід обдарованої дитини
ВКС 43. Технології НУШ у роботі з дошкільниками
ВКС 44. Методика навчання грамоти дітей дошкільного віку
ВКС 45. Технології STEM-освіти
ВКС 46. Психолого-педагогічні засади раннього дитинства
ВКС 47. Естетотерапевтичні методи у вихованні дітей дошкільного віку
ВКС 48. Експериментальні методи дослідження у дитячій психології
ВКС 49. Військова підготовка*