ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ АБО ЛОГОПЕДІЇ (3 КУРС) ОПП “ЛОГОПЕДІЯ”

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
 2. Використання психотерапевтичних засобів у корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із заїканням.
 3. Виховання толерантності у майбутніх корекційних педагогів у процесі соціально-гуманітарної діяльності університету.
 4. Дозвіллєва діяльність у роботі з дітьми з вадами мовлення.
 5. Елементи арт-терапії як засіб корекції зв’язного мовлення дошкільнят із загальним недорозвитком мовлення.
 6. Інноваційні технології корекції заїкання в дітей дошкільного віку.
 7. Комплексне подолання невротичної форми заїкання у дітей дошкільного віку.
 8. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії.
 9. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання в школі.
 10. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
 11. Особливості емоційно-почуттєвого благополуччя дитини із заїкання в умовах родинного виховання.
 12. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей з порушеннями інтелекту.
 13. Особливості прояву страхів у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 14. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 15. Особливості розвитку емпатії у дітей із ЗНМ ІІІ рівня.

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з дислалією (дислексією, заїканням, дисграфією, …). 
 2. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 1 класу з тяжкими порушеннями мовлення на уроках математики.
 4. Розвиток пізнавальних процесів у дітей із ЗНМ засобами арт-терапії.
 5. Самооцінка і її розвиток у дітей дошкільного віку з порушеннями мови.
 6. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.
 7. Формування експресивного мовлення у дітей з РАС дошкільного віку засобами логоритміки.
 8. Формування емпатії у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня засобами психотренінгу.
 9. Формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвиненням мовлення засобом комунікативно-розвивального середовища.
 10. Формування монологічного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (на основі переказу.)
 11. Формування мотивації до навчання на логопедичних заняттях у дошкільнят з порушенням мовлення.
 12. Формування світогляду дитини з порушеннями мовлення в умовах інклюзивної групи.
 13. Формування усного мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Особливості розвитку мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи.
 2. Особливості розвитку уваги дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.
 3. Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовленнєвого розвитку.
 4. Особливості тривожності та страхів у дітей старшого дошкільного віку з дислалією.
 5. Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного віку.
 6. Психологічна готовність батьків до участі у психолого-педагогічному супроводі дітей з мовленнєвими вадами.
 7. Психологічні механізми та корекція мовлення дітей при заїканні.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Роль спеціального педагога у формуванні комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Використання інтерактивних технологій у процесі логопедичної роботи з дітьми з розладами мовлення.
 3. Основні проблеми соціалізації дітей з аутизмом та шляхи їх подолання.
 4. Використання вправ із мозаїками у навчанні дітей з дислексією.
 5. Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна та шляхи їх включення в освітній процес.
 6. Академічний розвиток дітей з тяжкими порушеннями зору: методи і підходи до навчання.
 7. Вплив раннього втручання на покращення комунікативних навичок у дітей з аутизмом.
 8. Роль генетичних чинників у виникненні аутизму: аналіз останніх досліджень.
 9. Оцінка ефективності терапевтичної програми для дітей з аутизмом на основі прикладного аналізу поведінки.
 10. Використання музикотерапії в роботі з дітьми з аутизмом: огляд наукових доказів.
 11. Вплив спеціальної харчової дієти на зменшення симптомів аутизму.
 12. Роль родини в соціальній інтеграції дорослих з аутизмом.
 13. Огляд терапевтичних методів для поліпшення соціальних навичок у підлітків з аутизмом.
 14. Гра як засіб розвитку комунікативних навичок дітей з розладом аутичого спектру.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Використання інноваційних технологій в групі дітей з
  порушенням мови
 2. Особливості застосування нетрадиційних логопедичних
  технології у професійній діяльності
 3. Робота логопеда з батьками у сучасних умовах
 4. Комунікативна компетентність майбутнього логопеда
 5. Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда
 6. Професійна компетентність логопеда
 7. Логопедичний супровід сім’ї
 8. Організація та зміст логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із порушеннями мовлення
 9. Діагностична компетентність логопедів
 10. Фонологічна компетентність дошкільника
 11. Роль сім’ї у підтримці розвитку дітей з порушеннями слуху: специфіка і методи впливу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
 2. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в процесі ігрової діяльності.
 3. Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання в школі.
 4. Особливості логопедичної роботи з розвитку комунікативної сфери у дітей з ЗНМ.
 5. Особливості корекції заїкання у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри.
 6. Інноваційні технології корекції заїкання в дітей дошкільного віку
 7. Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з вадами мовлення.
 8. Особливості розвитку словникового запасу у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 9. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
 10. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
 11. Досвід роботи асистента вчителя в зарубіжних країнах

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Особливості організації інклюзивної освіти в закладі освіти
 2. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини
 3. Моделі реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах країн європи
 4. Інклюзивне навчання як проєкція розвитку соціально-правового суспільства
 5. Використання музично-логопедичних вправи при корекції дислалії
 6. Емоційно-вольові особливості дошкільників із дислалією
 7. Розвиток фонематичних процесів у учнів початкової школи з дислалією
 8. Аспекти активізації корекційної роботи з розвитку психо-мовленнєвої та моторної сфери у дітей з дизартричними розладами
 9. Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами
 10. Особливості корекційної роботи при мінімальних дизартричних розладах у дітей
 11. Логопедичний масаж при корекції дизартрії у дітей молодшого шкільного віку
 12. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку із дизартрією
 13. Особливості корекційно-розвиткової роботи логопеда з дітьми із вродженими незрощеннями губи та піднебіння
 14. Логопедична корекція мовленнєвого розвитку дітей із ринолалією
 15. Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії
 16. Соціопсихологічні засади роботи з афазією як типовим порушенням мовлення після інсульту
 17. Симптоматика та механізми виникнення афазії у дорослих
 18. Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт
 19. Постінсультна афазія у контексті сучасних поглядів на нейрофізіологію мовної функції
 20. Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії
 21. Ігрова діяльність у подоланні алалії в дітей дошкільного віку
 22. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із сенсорною алалією
 23. Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект
 24. Корекційна робота з дітьми із алалією в групах компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення
 25. Особливості моторного та когнітивного розвитку дітей дошкільного віку з моторною алалією
 26. Шляхи профілактики та корекції затяжних форм заїкання у дітей
 27. Особливості корекції заїкання у дітей дошкільного віку
 28. Психолого-педагогічний супровід дітей із заїканням

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Закономірності нормотипового розвитку мовлення.
 2. Організація логопедичної роботи в закладах дошкільної освіти.
 3. Ігри в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку.
 4. Етіологія порушень мовлення.
 5. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із ТПМ.
 6. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ.
 7. Застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу в логопедичній роботі.
 8. Ігри з водою та використання акватерапії в логопедії.
 9. Подолання мовленнєвих порушень у дошкільників засобами мистецтва (арттерапія, артпедагогіка)
 10. Логопедична ритміка, як засіб корекції порушень мовлення у дітей.
 11. Фонетична ритміка як засіб стимуляції вимови фонем.
 12. Автоматизація звуків мовлення засобами ейдетики у дітей з ФФНМ.
 13. Застосування нових інформаційних технологій в корекційно-розвивальній  роботі з дітьми  з мовленнєвими порушеннями.
 14. Розвиток творчих здібностей у дошкільників із порушенням мовлення. 
 15. Використання скоромовок у логопедичній роботі з дошкільниками.
 16. Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення.
 17. Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями темпу мовлення.
 18. Особливості корекції порушень темпу мовлення у дітей із заїканням.
 19. Психолого-педагогічна характеристика дітей з загальним недорозвитком мовлення.
 20. Особливості розвитку мовлення у дітей з сенсорною формою алалії.
 21. Формування лексичної складової мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.
 22. Формування словника прикметників у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня.
 23. Формування морфологічних умінь у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.
 24. Психолого-педагогічна характеристика дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.
 25. Застосування засобів ейдетики у процесі формування структури речення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Використання цифрових технологій у роботі логопеда
 2. Інноваційні технології у практичній роботі логопеда
 3. Використання логопедом інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку
 4. Хмарні технології як засіб взаємодія педагога-логопеда з батьками дітей
 5. Здоров’язберігаючі технології в роботі вчителя-логопеда
 6. Ігрові технології у роботі вчителя-логопеда
 7. STEAM-технології у роботі вчителя-логопеда
 8. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі логопеда
 9. Інформаційно-технологічна компетентність логопедів
 10. Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з знм в роботі логопеда
 11. Комп’ютерні логопедичні програми
 12. Особливості використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі
 13. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовленні
 14. Технологія «Фідбек» як інноваційний засіб співпраці вчителя-логопеда з батьками
 15. «Перевернене» навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності
 16. Сучасні інноваційні технології в логопедичній роботі
 17. Навчально-методичні технології, засоби та пристрої для інклюзивної освіти

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Розвиток логопедії в Україні: історичний аспект.
 2. Гігієна голосу та пропедевтика дистонії у дітей.
 3. Дислексія у дітей молодшого шкільного віку та її корекція.
 4. Особливості колекційної роботи у дітей дошкільного віку з ФФН.
 5. Роль сенсорного виховання при корекції дизартрії.
 6. Профілактика порушення письма і читання у дошкільників з порушеннями мовлення.
 7. Особливості ігрової діяльності дошкільників із ЗНМ.
 8. Особливості використання комп’ютерних технологій в логопедичній роботі.
 9. Методика формування письма у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 10. Методика формування читання у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 11. Особливості корекції порушення мовлення засобами арт-терапії.
 12. Корекція мовлення у дітей з ФФНМ засобами шумотерапії.
 13. Затримка мовного розвитку як результат педагогічної занедбаності старших дошкільників.
 14. Розвиток творчості у дітей дошкільного віку із ЗНМ.
 15. Казка як засіб розвитку мовлення у дітей із ЗНМ.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із дислалією.
 2. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах реабілітаційного центру.
 3. Формування активного словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення І рівня.
 4. Формування активного словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня.
 5. Педагогічні умови використання наочності у процесі подолання оптичної дисграфії.
 6. Казка як засіб формування навичок переказу у дітей дошкільного віку із ЗНМ.
 7. Формування «чуття мови» у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.
 8. Формування мовленнєвої активності у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.
 9. Розвиток артикуляційної моторики у дітей дошкільного віку з поліморфною дислалією в ігровій діяльності.
 10. Організація ігрової діяльності розумово відсталих дітей.
 11. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із заїканням.
 12. Використання дидактичних ігор у логокорекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення І рівня.
 13. Використання наочності в процесі психолого-педагогічного
  обстеження дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.
 14. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із дизартрією.
 15. Корекція мовленнєво-рухових порушень у заїкуватих дітей у процесі логоритмічних занять.
 16. Формування побутової лексики у алаліків засобом дидактичної гри.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Логопедичний супровід дітей з порушеннями артикуляції у спеціальних навчальних закладах.
 2. Розвиток комунікативних навичок у дітей із розладами спектру аутизму.
 3. Використання мобільних додатків та ігрових технологій в роботі логопеда з дітьми із розладами мовлення.
 4. Використання інтерактивних методів та технологій у логопедичному навчанні дітей із особливими освітніми потребами.
 5. Інклюзивна адаптація та соціалізація дітей із розладами слуху.
 6. Використання аудіовізуальних матеріалів та платформ для навчання дітей із розладами мовлення.
 7. Логопедична робота з дітьми з важкими формами порушень мовлення: методи та практичні аспекти.
 8. Методи логопедичного супроводу дітей із порушеннями розвитку мовлення в закладах дошкільної освіти.
 9. Використання ігор та казок у логопедичній роботі для стимуляції мовленнєвого розвитку.
 10. Використання ігрових методів у навчанні дітей з важкими порушеннями мовлення.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Роль логопеда у навчанні дітей з особливими потребами.
 2. Використання інтерактивних методів у логопедичній роботі з дітьми.
 3. Роль логопеда в інтеграції дітей з особливими потребами у заклади дошкільної освіти.
 4. Діагностика та корекція артикуляційних порушень у дошкільників: методи та практичні аспекти
 5. Логопедична робота з дітьми з порушеннями дислексії та дисграфії.
 6. Вплив мовленнєвих порушень на соціальну адаптацію та психосоціальний розвиток дітей.
 7. Роль сім’ї в інклюзивній освіті дітей із розладами розвитку.
 8. Психологічні аспекти роботи з дітьми із розладами дефіциту уваги та гіперактивності.
 9. Етика та професійні стандарти у роботі логопеда: відповідальність і практика.
 10. Перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні та світі.