Тематика КУРСОВих РОБіТ З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (3 КУРС) ОПП “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Формування соціально-комунікативної компетентності дитини в умовах закладу дошкільної освіти.
 2. Психологічні фактори розвитку соціальної тривожності в дошкільному віці. 
 3. Психологічні особливості формування лідерських якостей у дітей дошкільного віку. 
 4. Психологічні особливості феномену дитячої сором’язливості. 
 5. Психолого-педагогічні умови формування міжособистісної взаємодії у дітей дошкільного віку.
 6. Гендерні особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку. 
 7. Розвиток емпатії у дітей дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності. 
 8. Психологічні особливості ігрової діяльності сучасних дошкільників. 
 9. Продуктивні види діяльності як засіб творчого розвитку дитини 5-6 років. 
 10. Формування соціальних емоцій у дітей старшого дошкільного віку. 
 11. Роль ровесника у формування довільної поведінки дитини дошкільного віку. 
 12. Вплив батьківських установок на формування особистості дошкільника. 
 13. Розвиток особистісної сфери дітей дошкільного віку з неповних сімей. 
 14. Формування уявлення про себе у дітей дошкільного віку.
 15. Роль вихователя у діагностуванні ігрових умінь та ігрових інтересів дітей дошкільного віку. 
 16. Вплив творчих ігор на розвиток креативності дітей дошкільного віку. 
 17. Роль гри в соціалізації особистості дитини дошкільного віку. 
 18. Терапевтичний потенціал дитячої гри. 

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Базові якості особистості дошкільника.
 2. Типові ознаки і специфіка освітнього процесу дітей раннього і дошкільного віку.
 3. Завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку.
 4. Педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
 5. Шляхи удосконалення сучасної дошкільної освіти в Україні.
 6. Методика розумового виховання дітей дошкільного віку.
 7. Методика морального виховання дітей дошкільного віку.
 8. Методика розумового виховання дітей дошкільного віку.
 9. Методика статевого виховання дітей дошкільного віку.
 10. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти в умовах війни.
 11. Особливості організації навчання дітей дошкільного віку в зарубіжних країнах.
 12. Нові підходи до керівництва дидактичними іграми в різних вікових групах ЗДО.
 13. Шляхи підвищення ефективності дидактичної гри в ЗДО.
 14. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ЗДО.
 15. Нові форми роботи з батьками в сучасному ЗДО.
 16. Особливості організації і керівництва ігровою діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.
 17. Особливості виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших.
 18. Особливості попередження та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти.
 19. Особливості розвитку обдарованих дітей дошкільного віку.
 20. Особливості залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.
 21. Потенціал педагогічної системи минулого у сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти.
 22. Технологіями організації розвивального предметно-ігрового середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Дидактичні ігри природничого змісту як засіб формування основ сенсорної культури в дітей молодшого дошкільного віку.
 2. Створення спеціального розвивального простору в закладі дошкільної освіти для розвитку емпатії у дітей.
 3. Lego-технологія як засіб сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку.
 4. Формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.
 5. Психологічні особливості розвитку інтелекту дитини дошкільного віку.
 6. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника.
 7. Зміцнення психічного здоров’я старших дошкільників засобом сміхотерапії .
 8. Психологічні основи розвитку спілкування та взаємодії між дітьми.
 9. Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
 10. Розвиток вольової регуляції особистості в дітей дошкільного віку.
 11.  Психологічна характеристика конфліктів дошкільників та способи їх подолання .
 12.  Психологічні основи роботи вихователя ЗДО з батьками дітей дошкільного віку 
 13.  Формування психологічної компетентності дітей дошкільного віку:освітня лінія «Особистість дитини» БКДО.
 14.  Психологічні основи збереження емоційної стійкості педагогів в умовах дошкільної освіти (інклюзивної освіти).
 15.  Виховання основ толерантної культури в дітей старшого дошкільного віку. 
 16.  Формування культури професійного спілкування майбутніх вихователів ЗДО.
 17.  Розвиток творчого мислення у дітей старшого дошкільного віку як умова особистісного зростання.
 18.  Вплив педагогічної творчості на ефективність освітнього процесу сучасних ЗДО.
 19.  Особливості формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку.
 20.  Соціалізації дитини дошкільного віку як необхідна умова особистісної зрілості.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Особливості статевої ідентифікації дітей раннього та дошкільного віку.
 2. Розвиток тривожних станів у дітей дошкільного віку.
 3. Психологічна культура сучасного вихователя закладу дошкільної освіти.
 4. Особливості формування сучасної картини світу у дітей дошкільного віку.
 5. Вивчення особливостей образу “Я” у дітей 5–6 років.
 6. Особливості статево-рольових уявлень дітей дошкільного віку.
 7. Вплив педагогічного спілкування на розвиток особистості дошкільника.
 8. Конфлікти дітей дошкільного віку та шляхи їх попередження.
 9. Вплив батьківських установок на формування характеру дитини дошкільного віку.
 10. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів у дітей дошкільного віку.
 11. Психологічна структура національної самосвідомості дошкільників.
 12. Гендерні особливості тривожності дітей, які часто хворіють, та можливості її корекції.
 13. Особливості взаємозв’язку між “Я”-концепцією батьків та їх сприйняттям дитини.
 14. Особливості профілактики агресивності дітей дошкільного віку.
 15. Особливості прояву самооцінки у дітей старшого дошкільного віку.
 16. Статево-вікові особливості прояву агресивності у дошкільників.
 17. Дитячий психоаналіз Мелані Кляйн/Анни Фройд.
 18. Сім’я і її вплив на формування емоційної сфери дошкільників.
 19. Діагностика та корекція страхів у дітей старшого дошкільного віку.
 20. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу.
 21. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єри вихователя.
 22. Гіперактивність у становленні емоційно-почуттєвої сфери дошкільника.
 23. Особливості розвитку емпатійності у дитячому віці.
 24. Вплив засобів масової комунікації на процес соціалізації особистості дошкільника.
 25. Психологічні особливості формування “Я”-образу у дошкільників.
 26. Особливості самооцінки дітей старшого дошкільного віку.
 27. Професійні деформації у роботі вихователя закладу дошкільної освіти.
 28. Вплив сімейної культури на формування емоційного ставлення до себе у дітей старшого дошкільного віку
 29. Психологічні особливості формування «Я»-образу дошкільників.
 30. Гіперактивність і її корекція у дошкільному віці.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 2. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.
 3. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 4. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування.
 5. Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
 6. Вплив кольору на емоційний стан (на енергетичний потенціал, здоров’я) дитини дошкільного віку.
 7. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 8. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 9. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 10. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 11. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
 12. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 13. Комп’ютерні ігри та їх вплив на виховання сучасного дошкільника.
 14. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.
 15. Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського.
 16. Педагогічні аспекти патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 17. Подолання емоційного неблагополуччя у дітей старшого дошкільного віку.
 18. Потенціал християнської педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку.
 19. Прояви і причини тривожності дітей дошкільного віку.
 20. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 21. Психолого-педагогічний супровід сором’язливих дітей старшого дошкільного віку.
 22. Психолого-педагогічні аспекти сімейного виховання дітей дошкільного віку.
 23. Психолого-педагогічні засади підготовки вихователів до роботи з обдарованими дітьми.
 24. Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку.
 25. Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
 26. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
 27. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.
 28. Сімейні взаємовідносини як чинник формування страхів у дітей дошкільного віку.
 29. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 30. Спілкування як умова і один з головних чинників психічного та особистісного розвитку дитини.
 31. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 32. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.
 33. Теоретичні аспекти використання методів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку.
 34. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності.
 35. Формування толерантних відносин між дошкільниками засобами соціально-психологічного тренінгу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Розвиток вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку в процесі рухливих ігор. 
 2. Формування фізичної готовності до шкільного навчання у старших дошкільників. 
 3. Розвиток творчої уяви старших дошкільників у рухливих іграх. 
 4. Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників.
 5. Сучасний іграшковий матеріал як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дитини раннього віку. 
 6. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку засобами дидактичної гри. 
 7. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 8. Особливості формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 9. Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.
 10. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників. 

Викладач: КВАСЕЦЬКА Ярина Андріївна

 1. Народна педагогіка про виховання дошкільників засобами природи
 2. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в умовах війни
 3. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку засобами природи.
 4. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку засобами природи.
 5. Моральне виховання дошкільників на лоні природи
 6. Психолого-педагогічні погляди науковців про значення природи як засобу розвитку дітей
 7. Використання новітніх педагогічних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
 8. Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку.
 9. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості в закладі дошкільної освіти.
 10. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
 11. Організація розвивального середовища у закладі дошкільної освіти
 12. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 13. Особливості організаційної роботи в куточку книги з дошкільниками в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
 14. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти.
 15. Розвиток творчості в сюжетно-рольовій грі у дітей старшого дошкільного віку
 16. Навчально-мовленнєва діяльність дошкільників
 17. Розвиток мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства.
 18. Особливості організаційної роботи з книгою в позанавчальній діяльності.
 19. Використання природознавчих ігор в ознайомленні дошкільників з природою
 20. Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності
 21. Розвиток мовлення дошкільників сюжетно-рольовими іграми
 22. Становлення та розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку 
 23. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку в повсякденному житті
 24. Становлення педагогічних систем мовленнєвого розвитку дошкільників
 25. Розвиток монологічного мовлення дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Генеза місця особистості дитини в дошкільній педагогіці.
 2. Особливості провідних видів діяльності в дошкільному дитинстві.
 3. Характеристика обдарованості в дошкільній педагогіці.
 4. Відмінні риси дитини з особливими освітніми потребами.
 5. Нормативне забезпечення сучасної дошкільної освіти в Україні.
 6. Зарубіжні системи дошкільної освіти.
 7. Розумне виховання сучасних дошкільнят.
 8. Моральне виховання українських дітей ххі століття.
 9. Особливості економічного виховання сучасних дітей дошкільного віку.
 10. Дитинство в сучасній україні (деякі аспекти правового виховання).
 11. нормативне забезпечення сучасної дошкільної дидактики в Україні.
 12. Нові методи організації навчання дітей дошкільного віку.
 13. Іграшка та її педагогічне значення для дитини дошкільного віку.
 14. Творчі сюжетно-рольові ігри сучасних дітей дошкільного віку.
 15. Будівельно-конструкційні творчі ігри сучасних дітей дошкільного віку.
 16. Керівництва дидактичними іграми дітей дошкільного віку.
 17. дидактична гра у роботі з дітьми дошкільного віку.
 18. Організація життя та діяльності дітей в різних вікових групах впродовж дня.
 19. Предметно-розвивального середовища вікової групи здо як складова освітнього процесу.
 20. Планування організації життєдіяльності дітей у закладі дошкільної освіти.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Дослідження проявів гіперактивності та індивідуальний підхід до гіперактивних дітей.
 2.  Особливості психічного здоров’я дитини-лівші.
 3. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із ТПМ.
 4. Обдарованість у  ліворуких  дітей.
 5. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ.
 6. Застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу в логопедичній роботі.
 7. Ігри з водою та використання акватерапії в логопедії.
 8. Соціальна адаптація дитини-лівші.
 9. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами засобами гудзикотерапії.
 10. Подолання мовленнєвих порушень у дошкільників засобами мистецтва (арттерапія, артпедагогіка)
 11. Автоматизація звуків мовлення засобами ейдетики у дітей з ФФНМ.
 12. Застосування нових інформаційних технологій в корекційно- розвивальній  роботі з дітьми  з мовленнєвими порушеннями.
 13. Розвиток творчих здібностей у дошкільників із порушенням мовлення. 
 14. Використання скоромовок у логопедичній роботі з дошкільниками.
 15. Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення.

Викладач: РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК Ірина Романівна

 1. Особливості пропедевтичного періоду у навчанні грамоти дітей молодшого (середнього) дошкільного віку
 2. Особливості використання методів мнемотехніки у процесі розвитку пам’яті дітей дошкільного віку
 3. Психолого-педагогічні засади навчання грамоти дітей дошкільного віку
 4. Аналіз системи ігрових вправ для розвитку уяви дітей 5-6 року життя
 5. Особливості психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання
 6. Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти
 7. Формування граматичної компетенції дітей дошкільного віку
 8. Народні казки як засіб морального виховання
 9. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників
 10. Альтернативні системи навчання та виховання дітей дошкільного віку в зарубіжній та вітчизняній практиці. Технологія саморозвитку Марії  Монтессорі
 11. Формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку за методикою Марії Монтессорі
 12. Використання концептуальних ідей і елементів педагогіки Reggio Emilia в закладах дошкільної освіти
 13. Особливості дошкільної освіти за кордоном (країна на вибір)
 14. Формування психологічної компетентності дітей дошкільного віку: освітній напрям «Особистість дитини»
 15. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії педагога дошкілля та батьків вихованців

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Формування патріотичних почуттів у дітей  старшого дошкільного віку засобами фольклору.
 2.  Розвиток креативних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами інтелектуальних ігор.
 3.  Педагогіка партнерства – основа демократизації та гуманізації освітнього процесу.
 4.  Козацькі традиції та їх використання в практиці національно-патріотичного виховання дошкільників.
 5.  Підготовка дитини до школи: ретроспективний аналіз.
 6. Ідеї патріотичного виховання дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
 7. Використання педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського щодо розумового виховання дітей у сучасних закладах освіти.
 8. Формування творчої активності дітей дошкільного віку засобами інформаційних технологій.
 9. Завдання і зміст естетичного виховання дошкільників у практиці роботи вихователя ЗДО.
 10. Формування естетичної культури дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності.
 11. Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури дошкільників.
 12.  Формування пізнавального інтересу дітей молодшого дошкільного віку засобами народних традицій.
 13. Використання ідей Ф.Фребеля у роботі ЗДО.
 14. Основоположні принципи організації дошкільного виховання в концепції С.Ф.Русової.
 15.  Ідея дитиноцентризму у педагогічній спадщині Януша Корчака.
 16. Психологічні особливості розвитку сенсомоторного інтелекту дітей раннього віку.
 17. Діагностика психомоторної готовності дитини до школи.
 18. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.
 19. Ідея вільного, природовідповідного виховання у педагогічній теорії Ж.-Ж. Руссо.
 20. Педагогічні засоби формування дитячого колективу.
 21. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку засобами дидактичних ігор.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Використання малюнків в психотерапевтичній роботі з дітьми дошкільного віку.
 2. Арт-терапія в роботі дитячого психотерапевта з різними категоріями запитів.
 3. Метафоричні асоціативні зображення в дитячій терапії.
 4. Особливості використання ляльки в психотерапевтичному процесі дитячого психотерапевта.
 5. Дослідження діагностичних можливостей дитячого малюнка.
 6. Розвиток дитячої уяви на заняттях художньої праці.
 7. Соціальне благополуччя дитини як інтегрований показник її фізичного, психічного, морального здоров’я та цілісного розвитку.
 8. Психологічні особливості прихильності до матері у дітей дошкільного віку.
 9. Стосунки з однолітками як чинник  формування уявлень про соціальний світ.
 10. Ігрова психотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Роль типу темпераменту у соціально-емоційному розвитку дітей дошкільного віку.
 2. Психолого-педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з правилами безпечної поведінки у соціумі.
 3. Особливості формування пізнавальної мотивації у дошкільному віці.
 4. Особливості розвитку уваги та сприймання у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.
 5. Психологічні особливості самооцінки дітей в дитячому колективі.
 6. Вплив сучасних мультфільмів на емоційний розвиток дошкільника.
 7. Особливості використання засобів казкотерапії для зниження тривожності дітей в умовах воєнного стану.
 8. Психологічні особливості вербального і невербального спілкування у професійній діяльності вихователя ЗДО.
 9. Вплив негативних емоціогенних ситуацій на розвиток особистості в умовах війни.
 10. Вплив тривожності дошкільників на готовність до навчання в школі.
 11.  Особливості самооцінки та самоставлення у дітей дошкільного віку.
 12.  Психолого-педагогічні умови адаптації дошкільника до ЗДО.
 13.  Особливості емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями.
 14.  Особливоості профілактики мутизму дітей дошкільного віку.
 15.  Використання комунікації PECS як засобу формування комунікативних навичок у дітей з психофізичними порушеннями.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Використання ігрових додатків на смартфонах та планшетах для розвитку пізнавальних навичок у дітей дошкільного віку.
 2. Ефективність використання онлайн-ресурсів та веб-платформ для дистанційного навчання у дошкільній освіті.
 3. Роль педагогічного спілкування у формуванні психологічного комфорту в закладах дошкільної освіти.
 4. Вплив розвивальних ігор на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку.
 5. Вивчення методів стимулювання творчої активності у дітей дошкільного віку.
 6. Вплив сучасних технологій на психологічний розвиток дітей в закладах дошкільної освіти.
 7. Сучасні тенденції у вихованні та освіті дошкільників: досвід країн світу.
 8. Роль гри в навчальному процесі та соціальному розвитку дітей дошкільного віку.
 9. Психологічні особливості конфліктів між дітьми в дошкільному віці та їх розв’язання.
 10.  Інноваційні методи інтерактивного вивчення STEM-предметів в дошкільному віці: виклики та перспективи