ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ОПП “Логопедія” другий (магістерський) рівень вищої освіти

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Взаємодія фахівців ЗДО під час підготовки дітей із ЗНМ до навчання в школі.
 2. Використання прийомів здоров’язберігаючих технологій в корекційній роботі вчителя-логопеда (психолога).
 3. Особливості використання SMART-технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 4. Особливості встановлення емоційних контактів майбутніми логопедами у дітей з різним рівнем комунікативного контролю.
 5. Особливості корекційної роботи в учнів початкової школи з дислексією та дисграфією.
 6. Особливості нервово-психічної стійкості осіб з різними формами афазії.
 7. Педагогічні умови супроводу ігрової діяльності дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення на основі особистісно-орієнтованого підходу.
 8. Підготовка фахівців для роботи в закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
 9. Робота вчителя-логопеда в команді фахівців інклюзивно-ресурсного центру.
 10. Розвиток імпресивного мовлення у дітей засобами ерготерапії.
 11. Розвиток комунікабельності молодших школярів в умовах інклюзивного навчання.
 12. Формування адаптивних здібностей молодих школярів з мовленнєвими порушеннями.
 13. Формування здатності асистента вихователя до організаційно-методичної роботи у групах дітей із порушенням мовлення.
 14. Формування здатності асистента вчителя до організаційно-методичної роботи у класах з учнями із дизграфією (дислексією, інше).
 15. Формування пізнавальної самостійності майбутніх логопедів у процесі науково-дослідницької діяльності.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі.
 2. Виховання толерантності у майбутніх корекційних педагогів у процесі соціально-гуманітарної діяльності університету.
 3. Застосування інноваційних технологій в процесі корекції органічної дислалії у дітей дошкільного віку.
 4. Індекс толерантності школярів загальноосвітніх та інклюзивних шкіл до дітей із порушенням мовлення та мови.
 5. Особливості використання анімалотерапії у логопедичній роботі.
 6. Педагогічні умови розвитку мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи.
 7. Педагогічні умови соціального становлення дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення у процесі ігрової діяльності.
 8. Формування взаємин дітей із системними порушеннями мовлення з ровесниками в умовах інклюзивного навчання.
 9. Формування імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних технологій.
 10. Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру.
 11. Формування комунікативних навичок у дітей молодшого дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання.
 12. Формування комунікативних навичок у молодших школярів в умовах інклюзивного навчання.
 13. Формування корекційних компетентностей членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з…( анартрією, ринолалією, алалією, тяжкими порушеннями мовлення, інше).
 14. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвитком мовлення до шкільного навчання.
 15. Формування мотивації до навчання на логопедичних заняттях у дошкільнят з порушенням мовлення.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Діагностика і корекція проявів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення.
 2. Застосування психотерапії можливостей у формуванні компетентностей ведення діалогу у підлітків з розладами аутистичного спектру з порушенням функціонального мовлення.
 3. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
 4. Корекція тривожності та страхів у дітей старшого дошкільного віку з дислалією.
 5. Особливості розвитку особистості у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
 6. Особливості розвитку пам’яті дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.
 7. Особливості уваги у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
 8. Особливості уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 9. Розвиток пам’яті в старших дошкільників із ЗПР засобами
  мнемотехніки.
 10. Самооцінка і її розвиток у дітей дошкільного віку з порушеннями мови.
 11. Формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого
  дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
 12. Формування комунікативних умінь майбутніх логопедів засобами соціально-психологічних тренінгів.
 13. Формування комунікативної компетентності дітей з аутизмом засобами ігротерапії.
 14. Формування психологічної готовності логопедів для роботи з дітьми раннього віку з розладами аутистичного спектру.
 15. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх логопедів засобами волонтерської діяльності.

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Особливості розвитку пам’яті дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.
 2. Особливості корекційної роботи в учнів початкової школи з дислексією та дисграфією.
 3. Система логопедичної роботи з розвитку зв`язного мовлення дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору.
 4. Система логопедичної роботи з розвитку мовлення у дітей із РАС.
 5. Корекція мовлення в дітей середнього дошкільного віку засобами логоритміки.
 6. Використання прийомів здоров’язберігаючих технологій в корекційній роботі вчителя-логопеда.
 7. Розвиток дрібної моторики рук у дітей з мовленнєвими порушеннями засобами конструктивних ігор.
 8. Зміст та напрямки логопедичної роботи з формування та розвитку словника дітей.
 9. Профілактика дисграфії у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.
 10. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням дитячої художньої літератури.
 11. Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із ЗНМ
 12. Розвиток комунікації у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.
 13. Шляхи активізації мовлення дітей із ЗНМ.
 14. Корекційно-педагогічна робота з попередження дисграфії у дітей з ЗПР.
 15. Логопедична робота по формуванню складової структури слова у дітей молодшого дошкільного віку з важкими порушеннями мовлення.
 16. Розвиток фонематичного слуху і сприйняття у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ з використанням дидактичних ігор.
 17. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ дитячою художньою літературою.
 18. Роль сім’ї у процесі корекційно-виховної роботи з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку.
 19. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників із порушенням мовленнєвого розвитку.
 20. Педагогічні умови мовленнєвої підготовки до школи дітей з порушеннями мовлення.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Вплив музикотерапії на розвиток мовлення у дітей з особливими потребами.
 2. Роль родини в реабілітації дітей з розладами мовлення.
 3. Оцінка ефективності асистивних технологій у навчанні дітей з дизартрією.
 4. Взаємозв’язок мовленєвого розвитку та сенсорної інтеграції у дітей з аутистичним спектром розладів.
 5. Психологічні аспекти логопедичної підтримки дітей з мовленнєвими порушеннями.
 6. Використання ігрової терапії у роботі логопеда з дітьми дошкільного віку.
 7. Ефективність використання комп’ютерних програм у корекційній логопедичній роботі.
 8. Психологічні аспекти та вплив соціальної ізоляції на дітей з мутизмом.
 9. Роль родини у становленні комунікативних навичок у дітей з мутизмом.
 10. Психологічні методи роботи з дітьми з мутизмом в освітніх закладах.
 11. Емоційно-соціальний розвиток дітей з мутизмом і методи його підтримки.
 12. Ролі педагога та психолога у формуванні комунікативних навичок у дітей з мутизмом.
 13. Використання музикотерапії для покращення спілкування в дітей з мутизмом

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Формування відтворюючої уваги у дітей дошкільного віку з
  порушеннями мовлення.
 2. Використання інноваційних  освітніх технологій у корекційній  роботі з дітьми з порушеннями мовлення.
 3. Формування фонематичного сприйняття у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор
 4. Інтенсифікація розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення за допомогою художньої літератури.
 5. Формування словникового фонду у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами арт-терапії.
 6. Особливості розвитку комунікативних вмінь у старших дошкільників із заїканням.
 7. Сторітелінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку.
 8. Корекція мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями мовлення.
 9. Особливості розвитку словникового запасу у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 10. Кріотерапія в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ.
 11. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.
 12. Логоритмічні вправи в роботі з автоматизації та диференціації звуків.
 13. Мнемотехніка у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками.
 14. Використання біоенергопластики в системі корекційної роботи з розвитку мовної моторики у дітей-логопатів.
 15. Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку.
 16. Корекція звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з
  порушеннями мовлення в процесі ігрової діяльності.
 17. Корекція фонематичного сприймання у дошкільників з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення.
 18. Формування граматично правильної будови мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор.
 19. Формування світогляду у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в умовах розвивального середовища закладу дошкільної освіти.
 20. Формування лексики у дітей дошкільного віку із загальним
  недорозвитком мовлення засобами інтерактивних комп’ютерних технологій.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
 2. Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів
 3. Зміст діяльності логопеда з діяльністю суміжних фахівців
 4. Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх логопедів
 5. Особистісний компонент професійної діяльності логопедів
 6. Логопедичний супровід сім’ї
 7. Гуманістична педагогічна позиція майбутнього логопеда
 8. Деонтологічно-професійна культура майбутніх логопедів
 9. Виховання толерантності у майбутніх логопедів
 10. Психологічна мотивація майбутніх педагогів-логопедів до
  професійної діяльності
 11. Формування готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзії

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Підготовка студентів-майбутніх логопедів до застосування
  інноваційних технологій у корекційній педагогічній роботі
 2. Використання кейс-технології у професійній підготовці логопедів
 3. Методика застосування комп’ютерних технологій при навчанні дітей із вадами мовлення
 4. Цифровiзацiя фахової пiдготовки майбутнiх логопедів
 5. Інноваційні технології як засіб підвищення якості логопедичних занять
 6. Використання навчальних комп’ютерних програм у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку
 7. LEGO-технології в роботі логопеда закладу дошкільної освіти
 8. Сучасні програмові розробки логопедичного впливу
 9. Використання програмового комплексу «Сорока білобока» у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення
 10. Підготовка студентів-майбутніх логопедів до застосування
  інформаційних технологій у корекційній педагогічній роботі

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА кваліфікаційнИХ РОБІТ ООП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Дитячі вигадки (брехня) як розвиток уяви.
 2. Скоромовки як засіб розвитку мовлення.
 3. Заборона користування смартфоном як чинник розвитку агресивності дитини.
 4. Сімейні читання як засіб розвитку особистості дитини дошкільного віку.
 5. Вплив старшої дитини на інтелектуальний розвиток молодшої.
 6. Особливості оволодіння іноземною мовою під впливом перегляду іншомовних мультфільмів.
 7. Формування уявлень про професії у дітей молодшого дошкільного віку. 
 8. Народна казка як засіб трудового виховання дошкільників. 
 9. Реалізація принципів партнерської педагогіки в процесі індивідуальної роботи вихователя з дитиною та її батьками. 
 10. Шляхи формування безпечної поведінки у дітей дошкільного віку.
 11. Екологічні проекти у формуванні основ екологічної свідомості дітей дошкільного віку під час ознайомлення їх з лікарськими рослинами. 
 12. Інноваційні форми співпраці вихователів з батьками у сучасному закладі дошкільної освіти. 
 13. Правила взаємодії педагогічних працівників ЗДО з батьками: аналіз програмно-методичного забезпечення.
 14. Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників.
 15. Партнерська взаємодія батьків та вихователів з формування у дітей старшого дошкільного віку навичок економного використання природних ресурсів і їх збереження.
 16. Організаційно-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій.
 17. Організація ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку в ЗДО в світлі сучасного програмно-методичного забезпечення. 
 18. Гра як вияв вільної самостійної діяльності дитини дошкільного віку. 
 19. Роль гри у спонуканні дитини дошкільного віку до практичного експериментування. 
 20. Використання моделей і схем в екологічному вихованні дошкільників.
 21. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою Космосу засобами дидактичної гри.
 22. Формування соціально-значущих якостей особистості у дошкільника в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. 
 23. Причини та шляхи подолання взаємного незадоволення співпрацею між вихователем і батьками. 
 24. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 25. Стаблізація емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану засобом терапевтичних казок.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Формування загальнокультурних знань майбутніх педагогів ЗВО засобами фахових методик дошкільної освіти дітей.
 2. Моделювання освітнього простору ДНЗ у вимірах формування міжкультурної комунікації дітей.
 3. Організація фахової підготовки майбутніх викладачів ЗВО до педагогічної діяльності в умовах магістратури.
 4. Формування моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку в процесі трудового виховання.
 5. Організаційно-методичне керівництво взаємодією сучасного ЗДО та сім’ї.
 6. Формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я. 
 7. Шляхи формування педагогічної майстерності вихователя дітей дошкільного віку.
 8. Стан та перспективи розвитку системи спеціальної освіти в Україні та за рубежем. 
 9. Гендерне виховання в системі психолого-педагогічних досліджень сучасної дошкільної освіти. 
 10. Становлення і розвиток теорії та практики логопедичної допомоги дітям в Україні в остання роки.
 11. Технології проектування і психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини дошкільного віку. 
 12. Компетентнісний підхід до формування логіко-математичного розвитку старших дошкільників в умовах типового навчально-виховного закладу. 
 13. Науково-методичні основи організації інтерактивного навчання старших дошкільників. 
 14. Педагогічні технології сенсомоторного розвитку дітей в образотворчій діяльності вихователя ЗДО. 
 15. Наступність ЗДО і школи у розвитку творчих здібностей дитини засобами образотворчого мистецтва 
 16. Компетентнісний підхід до розвитку обдарованої дитини у дошкільному закладі. 
 17. Формування логіко-математичної компетентності дітей у дидактико розвивальному середовищі ЗДО. 
 18. Розвиток саморегуляції майбутніх педагогів як індикатор професійної готовності. 
 19. Педагогічна майстерність вихователя як чинник успішності професійної діяльності. 
 20. Педагогічні умови організації самостійної ігрової діяльності дітей дошкільного віку. 
 21. Управлінська компетентність майбутніх вихователів ЗДО у контексті їх професійної підготовки у ЗДО України.
 22. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів майбутніх логопедів. 

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Формування основ рефлексивних умінь дітей дошкільного віку в ЗДО.
 2. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вихователів.
 3. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання.
 4. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці.
 5. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками.
 6. Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки.
 7. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах.
 8. Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності.
 9. Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної освіти.
 10.  Формування ділових якостей студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки.
 11.  Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів.
 12.  Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу.
 13.  Проблеми дитячого білінгвізму в процесі навчання дошкільників англійської мови.
 14.  Використання інноваційних технологій у діяльності вихователя в умовах онлайн навчання дітей (старшого/молодшого) віку (вік на вибір) у ЗДО.
 15.  Підготовка майбутніх вихователів до розкриття дитячого творчого потенціалу як складова формування життєвої компетентності дітей
 16.  Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів дітей.
 17.  Організаційно-педагогічні умови демократизації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 18.  Інноваційні технології педагогічного просвітництва батьків дітей дошкільного віку.
 19.  Порівняльний аналіз моделей дошкільної освіти в Україні та Румунії.
 20.  Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості дитини в умовах війни.
 2. Психологічні моделі переконуючого впливу у роботі з дітьми дошкільного віку.
 3. Соціометричний статус дошкільника як чинник адаптації у групі ровесників.
  Використання LEGO-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.
 4. Психолого-педагогічні особливості розвитку соціальної впевненості у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Мовні індикатори особистісної тривожності дітей старшого дошкільного віку.
 6. Психолого-педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку.
 7. Координація діяльності закладу дошкільної освіти та школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання у школі.
 8. Модель функціональної компетентності сучасного керівника закладу дошкільної освіти.
 9. Психолого-педагогічні чинники засвоєння дошкільниками етичних норм.
 10. Особливості дитячого сприймання сімейних взаємостосунків.
 11. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів.
 12. Особливості взаємозв’язку неправдивої поведінки дошкільника та його ставлення до себе.
 13. Формування образу «Я» у дітей дошкільного віку з заниженою самооцінкою.
 14. Особливості взаємозв’язку між паттернами студентської поведінки та вигоранням вихователя.
 15. Позитивне самоставлення як чинник стійкості до професійного вигорання вихователів.
 16. Батьківське ставлення як чинник формування емоційної сфери дитини.
 17. Психолого-педагогічна допомога дитині в кризовій ситуації.
 18. Психолого-педагогічні умови корекції страхів у дітей дошкільного віку.
 19. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів у вихователів.
 20. Розвиток емоційного інтелекту в дітей старшого дошкільного віку.
 21. Психологічні бар’єри в професійній діяльності вихователя.
 22. Використання тренінгів та ігор у фаховій підготовці студентів спеціальності «Дошкільне виховання».
 23. Психолого-педагогічні умови формування у студентів педагогічної майстерності.
 24. Психолого-педагогічна модель сучасного вихователя закладу дошкільної освіти.
 25. Особливості ціннісної системи вихователів в умовах хронічної психоемоційної напруги.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Ігрова діяльність як засіб формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника. 
 2. Особливості соціалізації дітей в умовах різновікової групи закладу дошкільної освіти. 
 3. Вплив сучасних дитячих мультфільмів на формування особистості дошкільника. 
 4. Спільна продуктивна діяльність як засіб формування позитивних взаємин дошкільників. 
 5. Формування естетичної культури дітей дошкільного віку засобами природи. 
 6. Виховання у дошкільників позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля. 
 7. Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки дітей до школи.
 8. Виховання інтересу до праці у дітей дошкільного віку. 
 9. Особливості формування естетичних почуттів дітей дошкільного віку засобами природи. 
 10. Особливості формування емоційного забарвлення мовлення старших дошкільників. 
 11. Специфіка використання мнемотехніки у мовленнєвому розвитку дошкільника. 
 12. Особливості залучення дітей дошкільного віку до української народної обрядовості осіннього циклу.
 13. Особливості реалізації здоров’язбережувальних підходів у мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 14. Особливості використання методу проекту в мовленнєвому розвитку дітей в умовах ЗДО. 
 15. Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).
 16. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 17. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей дошкільного віку.
 18. Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 19. Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.
 20. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Сучасні підходи до проектування освітнього середовища закладу дошкільної освіти для індивідуального розвитку старшого дошкільника
 2. Метод проєктів як засіб виховання емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності у старших дошкільників
 3. Емоційна грамотність педагога як складова його професійної компетентності
 4. Організація освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти із  засвоєння знань дошкільниками про природне довкілля
 5. Особливості організації експерименту як виду діяльності дітей дошкільного віку
 6. Інтегроване навчання як засіб оптимізації освітньо-виховного процесу в сучасному дошкільному закладі
 7. Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти
 8. Розвиток емпатії у дітей старшого дошкільного віку у процесі формування уявлень про природне довкілля
 9. Мовлення вихователів як засіб розвитку мовлення для дошкільників
 10. Становлення і розвиток розуміння мовлення дітьми раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики
 11. Мовленнєвий етикет в професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти
 12. Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій
 13. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку виразності мовлення в театрально-ігровій діяльності
 14. Психолого-педагогічні особливості розвитку емоційного інтелекту в ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку
 15. Складання серій завдань з розвитку мовленнєвої активності дітей дошкільного віку засобом мнемотехніки
 16. Інноваційні технології у мовленнєвій роботі з дітьми у закладі дошкільної освіти
 17. Інноваційні підходи до ознайомлення дошкільників з природою в закладі дошкільної освіти
 18. Партнерська взаємодія сім’ї та закладу дошкільної освіти в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
 19. Технологія гуманізації освітнього процесу закладу дошкільної освіти
 20. Інноваційні технології на заняття з дошкільниками у закладі дошкільної освіти

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Альтернативна педагогіка С. Френе
 2. Вальдорфська педагогіка Р. Штейнера
 3. Виховне значення будівельних ігор.
 4. Дошкільна освіта у різних державах Європи
 5. Зміст ступеневої системи вищої професійної освіти
 6. Інновації у змісті, структурі, формах і методах управління закладом освіти для дітей дошкільного віку
 7. Інноваційні пошуки прогресивних радянських педагогів у галузі дошкільної освіти.
 8. Інноваційні пошуки українських учених з навчання  та виховання дітей дошкільного віку.
 9. Інноваційні технології в освітній діяльності.
 10. Інноваційної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
 11. Інформаційні технології у професійній діяльності фахівця освіти.
 12. Методика навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач.
 13. Методика навчання дошкільників Г. Домана.
 14. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку  з множинами та операціями над ними.
 15. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. 
 16. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами.
 17. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами.
 18. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.
 19. Методика формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину.
 20. Методика формування уявлення про число та навчання лічбі.
 21. Методика формування уявлень про форму та геометричну фігуру.
 22. Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля».
 23. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні.
 24. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладів України.
 25. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
 26. Особливості формування уявлень про час. Виховання чуття часу у дітей дошкільного віку.
 27. Педагогічна концепція К. Орфа.
 28. Педагогічні ідеї М. Монтессорі в системі дошкільної освіти.
 29. Педагогічні умови використання сучасних технологій навчання вищої школи.
 30. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку.
 31. Педагогічні умови розвитку креативності студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі фахової підготовки.
 32. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до інтерактивного навчання і виховання  дошкільників.
 33. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання педагогічних інновацій у навчально-виховному  процесі.
 34. Пріоритетні напрямки підготовки працівників дошкільного профілю в умовах ступенів.
 35. Програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти України.
 36.  Професійна готовність вихователя до інноваційної діяльності. 
 37. Професійно-педагогічна підготовка вихователя дошкільного навчального закладу.
 38. Роль вихователя у творчій грі.
 39. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні.
 40. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання.
 41. Сутність та зміст професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
 42. Сучасні напрями досліджень зарубіжних учених у галузі дошкільної освіти.
 43. Сучасні особливості забезпечення академічної мобільності в Україні.
 44. Технологія раннього й інтенсивного навчання М. Зайцева.
 45. Технологія розвивальних ігор Б. Нікітіна.
 46. Технологія розв’язування винахідницьких завдань  Г. Альтшуллера.
 47. Українські інновації в змісті навчання й виховання дітей дошкільного віку.
 48. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики.
 49. Фундатори інноваційної зарубіжної теорії та практики в дошкільній освіті.
 50. Фундатори української інноваційного руху в галузі  дошкільної освіти.
 51. Теорія і практика фахової підготовки майбутніх викладачів в освітніх системах зарубіжних країн.
 52. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з гіперактивною дитиною в закладах України. 
 53. Використанням інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетентності обдарованих дошкільників.
 54. Тенденції розвитку навчання і виховання обдарованої особистості у світових і вітчизняних теоріях та практиці. 
 55. Комп’ютерні технології як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку в ДНЗ. 
 56. Іноваційно-пошукова робота педагога у галузі методики образотворчої діяльності.
 57. Ігрові технології в змісті професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.
 58. Теорія і практика формування інформатичної компетенції майбутніх педагогів у ЗВО.
 59.  Ділова гра як засіб підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. 
 60. Теорія і практика педагогічної освіти жінок в освітніх системах різних країн зарубіжжя.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Формування творчої особистості педагога у процесі його комунікативної діяльності. 
 2. Використання інноваційних  освітніх технологій у корекційній  роботі з дітьми з порушеннями мовлення.
 3. Міжкультурна комунікація у процесі професійної підготовки майбутніх  педагогів.    
 4. Вплив комунікації вихователя  на розвиток мовних здібностей дітей.
 5. Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей дошкільного віку.
 6. Особливості пісочної терапії як методу розкриття творчого потенціалу дитини.
 7. Формування гендерної ідентичності дітей дошкільного віку.
 8. Використання  альтернативної аугментативної комунікації  у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.
 9. Педагогічні умови формування креативності у дошкільників.
 10. Сендплей як метод розкриття творчого потенціалу дитини.
 11. Вплив народних ігор на розумовий розвиток дітей з особливими потребами.
 12. Мовний розвиток дитини ( звуки і слова): робота з Букварем.
 13. Ефективність психолого-педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості студентів в освітньому просторі.
 14. Мнемотехніка у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками.
 15. Самодостатність  як чинник розвитку психологічної саморегуляції особистості студентів у складних життєвих ситуаціях.
 16. Використання арт-терапії як засобу психологічної корекції емоційних розладів у дітей.
 17. Застосування арттерапії та артпедагогіки  як інноваційної технології в контексті організації та змісту корекційно-розвивального навчання.
 18. Використання біоенергопластики в системі корекційної роботи з розвитку мовної моторики у дітей-логопатів.
 19. Використання логоритміки  на заняттях  з дітьми, які  мають порушення мовлення. 
 20. Нетрадиційні методи роботи з дошкільниками: музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, арт-терапія.
 21. Сторітелінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку.
 22.  Вплив народних рухливих ігор на формування фізичних та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку.
 23. Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку.
 24. Кріотерапія в логопедичній роботі із дітьми з ЗНМ.
 25. Використання елементів методики М.Монтесссорі у роботі вчителя- логопеда.
 26. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.
 27. Логоритмічні вправи в роботі з автоматизації та диференціації звуків.
 28. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників засобами орігамі-мозаїки.
 29. Розвиток мовної діяльності праворуких та ліворуких дітей.
 30. Проблема переучування дитини-лівші в психолого-педагогічній літературі.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Агресивність дітей дошкільного віку в локусі психологічної допомоги.
 2. Виховання особистісної ідентичності в дітей старшого дошкільного віку.
 3. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 4. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку.
 5. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки та їх роль у мовленнєвому становленні дошкільників.
 6. Діагностика та корекція емоційно-особистісних розладів дошкільників як показник готовності до школи.
 7. Емоційні порушення у дошкільників та способи їх корекції.
 8. Ігрова технологія як ефективний засіб розумового виховання дітей в сучасному закладі дошкільної освіти.
 9. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 10. Моральне виховання дітей передшкільного віку засобами художньої літератури.
 11. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
 12. Національно-патріотичне виховання дітей передшкільного віку засобами краєзнавства. 
 13. Організаційні підходи до створення дошкільного освітнього середовища для українців за кордоном як зовнішньо переміщених осіб.
 14. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців дошкільної галузі у вищих навчальних закладах країн Європи в умовах інтеграційних процесів.
 15. Основні шляхи реформування університетської освіти Австрії в контексті формування Європейського простору вищої освіти.
 16. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 17. Підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування уявлень дошкільників про родинні стосунки.
 18. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.
 19. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни.
 20. Психолого-педагогічний супровід і підтримка обдарованої дитини в умовах модернізації освітньо-виховного простору.
 21. Психолого-педагогічні засади створення і організації безпечного середовища для дітей дошкільного віку під час війни та у повоєнний період.
 22. Психолого-педагогічні умови морально-духовного розвитку дітей дошкільного віку.
 23. Розвиток графомоторних навичок дошкільників засобом  технології пісочної анімації.
 24. Розвиток розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі створення ними казок та фантастичних історій.
 25. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 26. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 27. Стабілізація емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах війни засобом терапевтичних казок.
 28. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців дошкільної галузі в університетах Німеччини.
 29. Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників.
 30. Теоретичні основи організації особистісного розвитку дітей дошкільного віку у системі дошкільного виховання Литви.
 31. Терапевтичний потенціал кататимно-імагінативного переживання образів у роботі з дітьми дошкільного віку. 
 32. Українські народні рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей.
 33. Формування когнітивних здібностей дошкільника за допомогою дошки Більгоу.
 34. Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в закладі дошкільної освіти.
 35. Формування особистісно-професійної компетентності майбутніх вихователів (педагогів, логопедів) до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 36. Формування соціальної відповідальності у керівників навчальних закладів засобами інтерактивних технологій.
 37. Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).

ОПП “ЛОГОПЕДІЯ” другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 КУРС
I СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень
ОК 2. Менеджмент в закладах спеціальної освіти та ІРЦ
ОК 3. Комплексна психолого-педагогічна оцінка особливих освітніх потреб у дітей та консультативний супровід родин і фахівців
ОК 4. Професійне зростання логопеда з практикумом
ОК 5. Сімейно-центровані практики в роботі логопеда
ОК 6. Соціально-правовий супровід спеціальної та інклюзивної освіти
ОК 7. Актуальні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти
ОК 8. Професійна комунікація іноземною мовою

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 9. Порівняльна спеціальна педагогіка
ОК 10. Сучасні методичні підходи до логопедичної підтримки осіб з різними нозологіями
ОК 11. Виробнича (логопедична) практика в закладах освіти та ІРЦ

Вибіркові компоненти
ВКС 1. Правові аспекти інклюзивної та спеціальної освіти
ВКС 2. Основи сімейного виховання дітей з ООП
ВКС 3. Тренінг командоутворення та самоактуалізаці
ВКС 4. Профілактика емоційного вигорання спеціального педагога
ВКС 5. Інноваційні технології в освітньо-корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення
ВКС 6. Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом
ВКС 7. Супровід осіб з порушенням мовлення від раннього віку до дорослості
ВКС 8. Методики логопедичної підтримки дітей з комбінованими порушеннями
ВКС 9. Організація діяльності центрів денного перебування дітей із псиxофізичними порушеннями
ВКС 10. Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з ООП
ВКС 11. Теорія і практика виховання дітей із тяжкими порушеннями мовлення у ЗЗСО
ВКС 12. Асистивні технології в спеціальній та інклюзивній освіті

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 12. Виробнича практика (управлінська)

Вибіркові компоненти (загальноуніверситетські)
ВКЗУ1 Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу

Вибіркові компоненти
ВКС 13. Спеціальні методики психотерапії та психокорекції у роботі з особами з порушенням розвитку
ВКС 14. Психотерапевтична робота з дітьми із психофізичними порушеннями та їх батьками
ВКС 15. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення
ВКС 16. Логопедична корекція специфічних розладів шкільних навичок
ВКС 17. Комплексний підхід до діагностики мовленнєвих порушень
ВКС 18. Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами
ВКС 19. Психологічний супровід батьків дитини з тяжкими порушеннями мовлення
ВКС 20. Стратегії втручання при складних порушеннях розвитку та РАС
ВКС 21. Технології арт-педагогіки та арт-терапії у спеціальній освіти
ВКС 22. Методика виховної роботи і соціальної адаптації дітей з мовленнєвими труднощами різного ступеня
ВКС 23. Технології виховної роботи в спеціальних та інклюзивних ЗЗСО

ОПП “ЛОГОПЕДІЯ” перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 КУРС
І СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – англійська)
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 5. Вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”
ОК 6. Психологія загальна
ОК 7. Педагогіка загальна
ОК 8. Основи медичних знань у галузі спеціальної освіти
ОК 9. Основи науково-дослідної роботи та етика психолого-педагогічних досліджень
ОК 12. Історія спеціальної педагогіки та спецпсихології

ІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Актуальні питання історії та культури України
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 10. Вікова і педагогічна психологія
ОК 11. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики
ОК 13. Логопедія
ОК 14. Основи інклюзивного навчання
ОК 15. Теорія та методика роботи з батьками дітей з ООП

Вибіркові компоненти
загальноуніверситетські

ВКЗУ 1. Фізичне виховання (за видами спорту)

2 КУРС
ІІІ СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 2. Філософія
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – англійська
ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням – німецька)
ОК 13. Логопедія
ОК 16. Інформаційні технології в роботі сучасного педагога
ОК 17. Основи невропатології та патофізіології
ОК 18. Спеціальна психологія

Вибіркові компоненти
загальнофакультетські

ВКЗФ 1. Загальнофакультетська навчальна дисципліна (вибір з каталогу загальнофакультетських дисциплін)

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 1. Соціальне гувернерство
ВКС 2. Організація дозвілля дітей з ООП

IV СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 19. Логодидактика
ОК 20. Спеціальна педагогіка
ОК 21. Спеціальна методика початкового навчання мови та мовлення
ОК 22. Основи сурдо- та тифлопедагогіки

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 3. Організація діяльності асистента педагога (вчителя/вихователя) в інклюзивному освітньому просторі
ВКС 4. Організація психолого-педагогічного супроводу в закладі спеціальної та інклюзивної освіти
ВКС 5. Психодіагностика та корекція дітей з мовленнєвими вадами
ВКС 6. Інноваційні підходи в роботі психолога з дітьми з порушеннями мовлення

ОК 38. Практика волонтерська

V СЕМЕСТР

ОК 39. Навчальна (психолого-педагогічна) практика

VI СЕМЕСТР

ОК 40. Педагогічна пропедевтична практика

ОПП ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 КУРС
I СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
ОК 1. Методологія та організація наукових досліджень
ОК 2. Основи корекційної і розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку
ОК 3. Теоретичні основи змісту й організації дошкільної освіти
ОК 4. Професійна діяльність психолога в закладах дошкільної освіти
ОК 5. Сучасні психолого-педагогічні технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
ОК 6. Психолого-педагогічна діагностика та консультування в освіті
ОК 7. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та інклюзивної освіти

2 СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
Професійна (педагогічна) практика

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 1. Спецкурс з дитячої психології
ВКС 2. Організація приватного закладу дошкільної освіти
ВКС 3. Інноваційні технології в дошкільній освіті
ВКС 4. Психотравмотерапія дітей
ВКС 5. Психологія професійного спілкування
ВКС 6. Психологія педагогічної діяльності
ВКС 7. Психологія професійного вигорання фахівців закладів дошкільної освіти
ВКС 8. Правові засади роботи практичного психолога закладу дошкільної освіти
ВКС 9. Математичні методи в педагогічних та психологічних дослідженнях
ВКС 10. Освітологія
ВКС 11. Партнерська педагогіка
ВКС 12. Організація успішної діяльності фахівців ЗДО
ВКС 13. Моніторинг якості дошкільної освіти
ВКС 14. Менеджмент в галузі дошкільної освіти
ВКС 15. Організація просвітницької та науково-експериментальної діяльності закладу дошкільної освіти

6 КУРС 
3 СЕМЕСТР

Обов’язкові компоненти
Професійна (психологічна) практика
ПА 1. Кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти
спеціальності

ВКС 16. Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків
ВКС 17. Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку
ВКС 18. Дисципліна із загальноуніверситетського каталогу
ВКС 19. Психологія навчання та виховання з практикумом
ВКС 20. Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю
ВКС 21. Новітні комунікативні технології в дошкільній освіті
ВКС 22. Педагогіка та психологія вищої школи
ВКС 23. Теоретичні основи розвитку дошкільного виховання в країнах Європи
ВКС 24. Сучасні технології викладання психолого-педагогічних дисциплін та методик дошкільної освіти

Акредитація ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” другого (магістерського) рівня вищої освіти – 2023 рік

Освітньо-професійна програма “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” другого (магістерського) рівня вищої освіти – 2023 рік

Навчальний план

Рецензії та відгуки роботодавців
Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія

Таблиця пропозицій і результати внесених змін до ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)”

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту

Висновок ГЕР

Рішення за наслідками розгляду актеридаційної справи

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Презентація “Аналіз результатів акредитації ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” другого (магістерського) рівня вищої освіти”

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ АБО ЛОГОПЕДІЇ (3 КУРС) ОПП “ЛОГОПЕДІЯ”

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
 2. Використання психотерапевтичних засобів у корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із заїканням.
 3. Виховання толерантності у майбутніх корекційних педагогів у процесі соціально-гуманітарної діяльності університету.
 4. Дозвіллєва діяльність у роботі з дітьми з вадами мовлення.
 5. Елементи арт-терапії як засіб корекції зв’язного мовлення дошкільнят із загальним недорозвитком мовлення.
 6. Інноваційні технології корекції заїкання в дітей дошкільного віку.
 7. Комплексне подолання невротичної форми заїкання у дітей дошкільного віку.
 8. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії.
 9. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання в школі.
 10. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
 11. Особливості емоційно-почуттєвого благополуччя дитини із заїкання в умовах родинного виховання.
 12. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей з порушеннями інтелекту.
 13. Особливості прояву страхів у дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 14. Особливості розвитку діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.
 15. Особливості розвитку емпатії у дітей із ЗНМ ІІІ рівня.

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Психолого-педагогічна характеристика дітей з дислалією (дислексією, заїканням, дисграфією, …). 
 2. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями мовлення в умовах інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 1 класу з тяжкими порушеннями мовлення на уроках математики.
 4. Розвиток пізнавальних процесів у дітей із ЗНМ засобами арт-терапії.
 5. Самооцінка і її розвиток у дітей дошкільного віку з порушеннями мови.
 6. Формування експресивного мовлення у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру.
 7. Формування експресивного мовлення у дітей з РАС дошкільного віку засобами логоритміки.
 8. Формування емпатії у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня засобами психотренінгу.
 9. Формування комунікативного компоненту мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвиненням мовлення засобом комунікативно-розвивального середовища.
 10. Формування монологічного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення (на основі переказу.)
 11. Формування мотивації до навчання на логопедичних заняттях у дошкільнят з порушенням мовлення.
 12. Формування світогляду дитини з порушеннями мовлення в умовах інклюзивної групи.
 13. Формування усного мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Особливості розвитку мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи.
 2. Особливості розвитку уваги дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.
 3. Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовленнєвого розвитку.
 4. Особливості тривожності та страхів у дітей старшого дошкільного віку з дислалією.
 5. Попередження порушень мовлення у дітей дошкільного віку.
 6. Психологічна готовність батьків до участі у психолого-педагогічному супроводі дітей з мовленнєвими вадами.
 7. Психологічні механізми та корекція мовлення дітей при заїканні.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Роль спеціального педагога у формуванні комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Використання інтерактивних технологій у процесі логопедичної роботи з дітьми з розладами мовлення.
 3. Основні проблеми соціалізації дітей з аутизмом та шляхи їх подолання.
 4. Використання вправ із мозаїками у навчанні дітей з дислексією.
 5. Психолого-педагогічні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна та шляхи їх включення в освітній процес.
 6. Академічний розвиток дітей з тяжкими порушеннями зору: методи і підходи до навчання.
 7. Вплив раннього втручання на покращення комунікативних навичок у дітей з аутизмом.
 8. Роль генетичних чинників у виникненні аутизму: аналіз останніх досліджень.
 9. Оцінка ефективності терапевтичної програми для дітей з аутизмом на основі прикладного аналізу поведінки.
 10. Використання музикотерапії в роботі з дітьми з аутизмом: огляд наукових доказів.
 11. Вплив спеціальної харчової дієти на зменшення симптомів аутизму.
 12. Роль родини в соціальній інтеграції дорослих з аутизмом.
 13. Огляд терапевтичних методів для поліпшення соціальних навичок у підлітків з аутизмом.
 14. Гра як засіб розвитку комунікативних навичок дітей з розладом аутичого спектру.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Використання інноваційних технологій в групі дітей з
  порушенням мови
 2. Особливості застосування нетрадиційних логопедичних
  технології у професійній діяльності
 3. Робота логопеда з батьками у сучасних умовах
 4. Комунікативна компетентність майбутнього логопеда
 5. Система професійних знань та умінь вчителя-логопеда
 6. Професійна компетентність логопеда
 7. Логопедичний супровід сім’ї
 8. Організація та зміст логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із порушеннями мовлення
 9. Діагностична компетентність логопедів
 10. Фонологічна компетентність дошкільника
 11. Роль сім’ї у підтримці розвитку дітей з порушеннями слуху: специфіка і методи впливу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
 2. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в процесі ігрової діяльності.
 3. Формування мовленнєвої готовності старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення до навчання в школі.
 4. Особливості логопедичної роботи з розвитку комунікативної сфери у дітей з ЗНМ.
 5. Особливості корекції заїкання у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри.
 6. Інноваційні технології корекції заїкання в дітей дошкільного віку
 7. Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з вадами мовлення.
 8. Особливості розвитку словникового запасу у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 9. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
 10. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
 11. Досвід роботи асистента вчителя в зарубіжних країнах

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Особливості організації інклюзивної освіти в закладі освіти
 2. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всебічного розвитку дитини
 3. Моделі реалізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах країн європи
 4. Інклюзивне навчання як проєкція розвитку соціально-правового суспільства
 5. Використання музично-логопедичних вправи при корекції дислалії
 6. Емоційно-вольові особливості дошкільників із дислалією
 7. Розвиток фонематичних процесів у учнів початкової школи з дислалією
 8. Аспекти активізації корекційної роботи з розвитку психо-мовленнєвої та моторної сфери у дітей з дизартричними розладами
 9. Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами
 10. Особливості корекційної роботи при мінімальних дизартричних розладах у дітей
 11. Логопедичний масаж при корекції дизартрії у дітей молодшого шкільного віку
 12. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку із дизартрією
 13. Особливості корекційно-розвиткової роботи логопеда з дітьми із вродженими незрощеннями губи та піднебіння
 14. Логопедична корекція мовленнєвого розвитку дітей із ринолалією
 15. Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії
 16. Соціопсихологічні засади роботи з афазією як типовим порушенням мовлення після інсульту
 17. Симптоматика та механізми виникнення афазії у дорослих
 18. Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт
 19. Постінсультна афазія у контексті сучасних поглядів на нейрофізіологію мовної функції
 20. Історичний аспект вивчення проблеми локалізації уражень мовленнєвої системи при моторній алалії
 21. Ігрова діяльність у подоланні алалії в дітей дошкільного віку
 22. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із сенсорною алалією
 23. Теоретичні засади вивчення проблеми моторної алалії: історичний аспект
 24. Корекційна робота з дітьми із алалією в групах компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення
 25. Особливості моторного та когнітивного розвитку дітей дошкільного віку з моторною алалією
 26. Шляхи профілактики та корекції затяжних форм заїкання у дітей
 27. Особливості корекції заїкання у дітей дошкільного віку
 28. Психолого-педагогічний супровід дітей із заїканням

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Закономірності нормотипового розвитку мовлення.
 2. Організація логопедичної роботи в закладах дошкільної освіти.
 3. Ігри в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку.
 4. Етіологія порушень мовлення.
 5. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із ТПМ.
 6. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ.
 7. Застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу в логопедичній роботі.
 8. Ігри з водою та використання акватерапії в логопедії.
 9. Подолання мовленнєвих порушень у дошкільників засобами мистецтва (арттерапія, артпедагогіка)
 10. Логопедична ритміка, як засіб корекції порушень мовлення у дітей.
 11. Фонетична ритміка як засіб стимуляції вимови фонем.
 12. Автоматизація звуків мовлення засобами ейдетики у дітей з ФФНМ.
 13. Застосування нових інформаційних технологій в корекційно-розвивальній  роботі з дітьми  з мовленнєвими порушеннями.
 14. Розвиток творчих здібностей у дошкільників із порушенням мовлення. 
 15. Використання скоромовок у логопедичній роботі з дошкільниками.
 16. Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення.
 17. Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями темпу мовлення.
 18. Особливості корекції порушень темпу мовлення у дітей із заїканням.
 19. Психолого-педагогічна характеристика дітей з загальним недорозвитком мовлення.
 20. Особливості розвитку мовлення у дітей з сенсорною формою алалії.
 21. Формування лексичної складової мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.
 22. Формування словника прикметників у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня.
 23. Формування морфологічних умінь у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.
 24. Психолого-педагогічна характеристика дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.
 25. Застосування засобів ейдетики у процесі формування структури речення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня.

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Використання цифрових технологій у роботі логопеда
 2. Інноваційні технології у практичній роботі логопеда
 3. Використання логопедом інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку
 4. Хмарні технології як засіб взаємодія педагога-логопеда з батьками дітей
 5. Здоров’язберігаючі технології в роботі вчителя-логопеда
 6. Ігрові технології у роботі вчителя-логопеда
 7. STEAM-технології у роботі вчителя-логопеда
 8. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у корекційній роботі логопеда
 9. Інформаційно-технологічна компетентність логопедів
 10. Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з знм в роботі логопеда
 11. Комп’ютерні логопедичні програми
 12. Особливості використання комп’ютерних технологій у логопедичній роботі
 13. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками із загальним недорозвиненням мовленні
 14. Технологія «Фідбек» як інноваційний засіб співпраці вчителя-логопеда з батьками
 15. «Перевернене» навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності
 16. Сучасні інноваційні технології в логопедичній роботі
 17. Навчально-методичні технології, засоби та пристрої для інклюзивної освіти

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Розвиток логопедії в Україні: історичний аспект.
 2. Гігієна голосу та пропедевтика дистонії у дітей.
 3. Дислексія у дітей молодшого шкільного віку та її корекція.
 4. Особливості колекційної роботи у дітей дошкільного віку з ФФН.
 5. Роль сенсорного виховання при корекції дизартрії.
 6. Профілактика порушення письма і читання у дошкільників з порушеннями мовлення.
 7. Особливості ігрової діяльності дошкільників із ЗНМ.
 8. Особливості використання комп’ютерних технологій в логопедичній роботі.
 9. Методика формування письма у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 10. Методика формування читання у дітей із загальним недорозвитком мовлення.
 11. Особливості корекції порушення мовлення засобами арт-терапії.
 12. Корекція мовлення у дітей з ФФНМ засобами шумотерапії.
 13. Затримка мовного розвитку як результат педагогічної занедбаності старших дошкільників.
 14. Розвиток творчості у дітей дошкільного віку із ЗНМ.
 15. Казка як засіб розвитку мовлення у дітей із ЗНМ.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із дислалією.
 2. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах реабілітаційного центру.
 3. Формування активного словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення І рівня.
 4. Формування активного словника у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня.
 5. Педагогічні умови використання наочності у процесі подолання оптичної дисграфії.
 6. Казка як засіб формування навичок переказу у дітей дошкільного віку із ЗНМ.
 7. Формування «чуття мови» у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.
 8. Формування мовленнєвої активності у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.
 9. Розвиток артикуляційної моторики у дітей дошкільного віку з поліморфною дислалією в ігровій діяльності.
 10. Організація ігрової діяльності розумово відсталих дітей.
 11. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із заїканням.
 12. Використання дидактичних ігор у логокорекційній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення І рівня.
 13. Використання наочності в процесі психолого-педагогічного
  обстеження дітей дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку.
 14. Формування мовленнєвого дихання у дітей дошкільного віку із дизартрією.
 15. Корекція мовленнєво-рухових порушень у заїкуватих дітей у процесі логоритмічних занять.
 16. Формування побутової лексики у алаліків засобом дидактичної гри.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Логопедичний супровід дітей з порушеннями артикуляції у спеціальних навчальних закладах.
 2. Розвиток комунікативних навичок у дітей із розладами спектру аутизму.
 3. Використання мобільних додатків та ігрових технологій в роботі логопеда з дітьми із розладами мовлення.
 4. Використання інтерактивних методів та технологій у логопедичному навчанні дітей із особливими освітніми потребами.
 5. Інклюзивна адаптація та соціалізація дітей із розладами слуху.
 6. Використання аудіовізуальних матеріалів та платформ для навчання дітей із розладами мовлення.
 7. Логопедична робота з дітьми з важкими формами порушень мовлення: методи та практичні аспекти.
 8. Методи логопедичного супроводу дітей із порушеннями розвитку мовлення в закладах дошкільної освіти.
 9. Використання ігор та казок у логопедичній роботі для стимуляції мовленнєвого розвитку.
 10. Використання ігрових методів у навчанні дітей з важкими порушеннями мовлення.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Роль логопеда у навчанні дітей з особливими потребами.
 2. Використання інтерактивних методів у логопедичній роботі з дітьми.
 3. Роль логопеда в інтеграції дітей з особливими потребами у заклади дошкільної освіти.
 4. Діагностика та корекція артикуляційних порушень у дошкільників: методи та практичні аспекти
 5. Логопедична робота з дітьми з порушеннями дислексії та дисграфії.
 6. Вплив мовленнєвих порушень на соціальну адаптацію та психосоціальний розвиток дітей.
 7. Роль сім’ї в інклюзивній освіті дітей із розладами розвитку.
 8. Психологічні аспекти роботи з дітьми із розладами дефіциту уваги та гіперактивності.
 9. Етика та професійні стандарти у роботі логопеда: відповідальність і практика.
 10. Перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні та світі.

Тематика КУРСОВих РОБіТ З МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (4 КУРС) ОПП “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Експериментування як засіб пізнання дошкільниками природи.
 2. Пізнавальний потенціал екологічних знань в умовах комплексного використання різних видів діяльності дітей у природі.
 3. Проблеми організації домашньої освіти в Україні: історія та сучасність. 
 4. Законодавчо-правові аспекти регулювання діяльності вихователя в Україні. 
 5. Психолого-педагогічні передумови ефективної співпраці ЗДО і родини. 
 6. Батьківство як психолого-педагогічний феномен.
 7. Реалізація сучасних форм співпраці з батьками в умовах ЗДО. 
 8. Проблема формування педагогічної культури батьків. 
 9. Роль сім’ї у процесі соціалізації дитини дошкільного віку. 
 10. Роль вихователів у процесі залучення батьків до роботи гуртків і організації екскурсій. 
 11. Організація педагогічної освіти батьків в умовах ЗДО. 
 12. Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі навчання, виховання та розвитку дітей.
 13. Ігрова культура як соціально-педагогічний феномен.
 14. Ігрова культура особистості в сучасному освітньому просторі. 
 15.  Ігрова культура українського народу: історичний аналіз. 
 16. Проблеми організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. 
 17.  Вплив ігрової культури сім’ї на розвиток ігрової діяльності дитини раннього (дошкільного) віку. 
 18. Сучасні концепції керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку. 
 19.  Сучасні підходи до організації основних напрямів ігрової діяльності в ЗДО. 
 20. Особливості ігрової взаємодії між дітьми дошкільного віку під час творчих ігор. 
 21. Особливості організації ігрового простору дитини раннього (дошкільного) віку в сучасному ЗДО. 
 22. Моделювання та впровадження ігрових технологій у освітній процес сучасного ЗДО. 
 23. Шляхи розвитку ігрової компетентності педагога.
 24. Розвиток моральних норм поведінки у ігровій діяльності дітей дошкільного віку. 
 25. Роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні дошкільників. 
 26. Іграшка як засіб формування світосприймання дошкільників. 
 27. Нетрадиційні форми взаємодії дошкільного закладу із сім’єю. 
 28. Розвиток сюжету в творчих іграх дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку. 
 29. Казка як засіб морального виховання дошкільників. 
 30. Використання здоров’язберігаючих технологій у ЗДО. 
 31. Формування правової культури у дітей дошкільного віку. 
 32. Особливості економічного виховання дітей дошкільного віку. 

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Особливості зміцнення здоров’я дітей раннього і дошкільного віку засобами фізичних вправ.
 2. Особливості зміцнення здоров’я дітей раннього і дошкільного віку засобами рухової активності.
 3. Особливості формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості.
 4. Особливості збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей дошкільного віку.
 5. Особливості організації та проєктування освітнього осередку з фізичного виховання у закладі дошкільної освіти.
 6. Умови безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 7. Особливості  загартування дітей раннього і дошкільного віку.
 8. Особливості розвитку перцептивних процесів в дітей раннього і дошкільного віку.
 9. Особливості розвитку різних форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку.
 10. Методика ознайомлення дітей раннього і дошкільного віку з геометричними фігурами.
 11. Методика формування просторових уявлень дітей раннього і дошкільного віку.
 12. Методика формування часових уявлень у різних вікових групах закладу дошкільної освіти.
 13. Технології математичної освіти дітей дошкільного віку.
 14. Предметно-практична компетентність дітей дошкільного віку.

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.
 2. Педагогічні умови соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
 3. Театралізована діяльність як засіб розвитку емпатії у дітей старшого дошкільного віку.
 4. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї у патріотичному вихованні дошкільників.
 5. Формування в старших дошкільників основ здорового способу життя засобом українських народних ігор.
 6. Розвиток вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку засобом рухливої гри.
 7. Особливості адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти.
 8. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками у моральному вихованні дітей дошкільного віку.
 9. Розвиток естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності.
 10.  Розвиток логічного мислення в дітей старшого дошкільного віку засобом ігрової діяльності.
 11.  Формування соціально-громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобом художньої літератури.
 12. Ігрова діяльність як засіб розв’язання конфліктів між дошкільникам.
 13. Розвиток довільної пам’яті у дітей старшого дошкільного віку засобом дидактичної гри.
 14. Взаємодія вихователів і батьків в період адаптації дітей 3-го року життя. 
 15. Суспільно-історичні передумови реалізації педагогічних ідей М.Монтессорі у діяльність ЗДО в Україні на сучасному етапі.
 16. Концептуальні підходи формування емоційного інтелекту у здобувачів освіти.
 17. Впровадження морального виховання дітей старшого дошкільного віку в освітній процес ЗДО на основі програм і концепцій.
 18. Використання педагогічних концептів С. Русової та М. Монтессорі у практиці діяльності сучасних ЗДО України.
 19. Обдаровані діти у дослідженнях зарубіжних учених: досвід і перспективи.
 20. Сучасні дослідження українських учених з навчання та виховання обдарованих дітей дошкільного віку.
 21. Розвиток індивідуальної творчості обдарованих дошкільників засобами театралізованої діяльності.
 22. Підготовка ліворуких дітей до навчання в початковій школі.
 23. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку.
 24. Сутнісна характеристика та шляхи застосування здоров’збережувальних технологій з метою збереження і зміцнення психічного здоров’я дітей дошкільного віку.
 25. Базові навички художньо-мовленнєвої діяльності у життєвій компетентності дошкільника.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Елементи театральної педагогіки у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.
 2. Методика навчання тематичного малювання на заняттях із зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку.
 3. Використання ейдетики в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти.
 4. Педагогічні умови виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Роль закладу дошкільної освіти у підвищенні педагогічної культури родини.
 6. Розвиток уяви старших дошкільників в умовах зображувальної діяльності.
 7. Колір у розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.
 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності дошкільного педагога.
 9. Психологічна готовність до писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 10. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність педагогів діаспори
 11. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості
 12. Пальчикові ігри у розвитку активного мовлення у дітей третього року життя.
 13. Зміст інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти.
 14. Розвиток пізнавального інтересу дошкільників до математики.
 15. Особливості сприйняття навчальної інформації дошкільником.
 16. Технології проблемного навчання математиці старших дошкільників.
 17. Технології роботи з дітьми раннього віку.
 18. Формування музичної культури дошкільників.
 19. Методи та прийоми навчання грамоті дошкільників.
 20. Виховання і розвиток дитини за методом Рудольфа Штайнера.
 21. Методика раннього розвитку Сесиль Лупан.
 22. Розвиток інтересу до експериментування у дітей дошкільного віку.
 23. Формування уявлень про пори року у дітей старшого дошкільного віку.
 24. Дослідження особливостей графо-моторних навичок у дітей дошкільного віку.
 25. Педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку уявлень про дружбу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Сюжетні фізкультурні заняття як засіб розвитку інтересу до рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку.
 2. Роль та місце казки в процесі формування уявлень у дітей дошкільного віку про здоровий спосіб життя. 
 3. Специфіка використання лінгводидактичної спадщини Софії Русової (або Василя Сухомлинського) у мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 4. Специфіка впровадження сучасних засобів мовленнєвого (або літературно-мовленнєвого) розвитку дошкільників в умовах ЗДО. 
 5. Особливості організації мовленнєвого спілкування дошкільників в сучасному освітньому просторі ЗДО. 
 6. Особливості використання сучасного предметно-ігрового довкілля ЗДО у мовленнєвому розвитку дошкільника. 
 7. Специфіка використання інтерактивних ігор у формуванні граматичної (або лексичної, діамонологічної) компетентності дошкільників. 
 8. Специфіка використання інтерактивних ігор у літературно-мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 9. Специфіка використання інтерактивних ігор у навчанні елементам грамоти дошкільників. 
 10. Шляхи запровадження сучасних методик раннього читання дошкільників в умовах ЗДО. 
 11. Педагогічні умови мовленнєвої підготовки дитини до школи в умовах ЗДО. 
 12. Особливості креативного розвитку дошкільників на заняттях із мовленнєвого спілкування. 
 13. Особливості створення позитивного емоційного середовища на мовленнєвих заняттях в ЗДО. 
 14. Спільна робота сім’ї та ЗДО у мовленнєвому розвитку дошкільників.
 15. Використанням мультимедійних технологій під час ознайомлення дошкільників з рідним краєм на заняттях з народознавства. 
 16. Особливості ознайомлення дітей раннього віку з малими фольклорними жанрами українського народу. 
 17. Використання мультимедійних технологій під час ознайомлення дітей дошкільного віку з українськими народними традиціями. 
 18. Ознайомлення дітей дошкільного віку з національним мистецтвом на заняттях з народознавства у ЗДО (на прикладі традиційного та регіонального матеріалу). 
 19. Народні рухливі ігри як  засіб виховання позитивних взаємовідносин у дітей дошкільного віку.
 20. Ознайомлення дітей дошкільного віку з оберегами українського народу (рослинна символіка за регіональними ознаками) на заняттях з народознавства у ЗДО. 

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Вплив соціально-моральних задач на екологічне виховання дошкільників
 2. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ЗДО
 3. Використання мультимедійних технологій у процесі пізнання природи у ЗДО
 4. Вплив розвивально-освітнього простору на дошкільника у закладі дошкільної освіти
 5. Використання соціально-моральних задач у екологічному вихованні дошкільників
 6. Розвиток у дитини почуття любові до природи в процесі спостережень
 7. Формування екологічної свідомості в дітей дошкільного віку засобами фенологічних спостережень
 8. Екологічні екскурсії як форма екологічного виховання старших дошкільників
 9. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 10. Інтерактивні засоби навчання в ознайомленні дошкільників з природою
 11. Розповідь вихователя як основний засіб ознайомлення з навколишнім довкіллям
 12. Використання природознавчої літератури в ознайомлені дітей з природою
 13. Розвиток пізнавального інтересі дошкільників під час прогулянок
 14. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомлення з природним довкілля в закладі дошкільної освіти.
 15. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 16. Вплив театралізованої діяльності на розвиток мовлення дітей дошкільного віку
 17. Спільна робота сім’ї та закладу дошкільної освіти з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей.
 18. Інтерактивні методи роботи в закладі дошкільної освіти з розвитку мовлення дошкільників
 19. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці.
 20. Особливості засвоєння слова в дошкільному віці.
 21. Формування граматичної будови мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 22. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.
 23. Психологічні та дидактичні умови успішного навчання дітей монологічному мовленню.
 24. Особливості навчання дітей розповіді за картинами в закладі дошкільної освіти.
 25. Активізація розумової та мовленнєвої діяльності у процесі розглядання картин.
 26. Підготовка руки дитини до письма у закладі дошкільної освіти.
 27. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти.
 28. Особливості драматизації та інсценування художніх творів дітьми дошкільного віку.
 29. Організація та керівництво музично-мовленнєвою діяльністю дітей в закладі дошкільної освіти.
 30. Розвиток активного мовлення дітей третього року життя в процесі художньо-предметної діяльності

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Здоровий спосіб життя дитини дошкільного віку.
 2. Режим дня дитини дошкільного віку.
 3. Способи формування культурно-гігієнічних навичок дошкільника.
 4. Особливості організації фізично безпечного освітнього середовища у закладі дошкільної освіти.
 5. Фізичний розвиток дітей раннього і дошкільного віку засобами фізичних вправ.
 6. Технології організації пізнавального середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.
 7. Особливості формування уявлень про множину у дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 8. Особливості формування обчислювальну діяльність у дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 9. Методичні прийоми навчання розв’язанню арифметичних задач.
 10. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів.
 11. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
 12. Дитяче медіасередовище.
 13. Особливості формування пізнавальної потреби в розмірковуванні під час комп’ютерних ігор у дітей дошкільного віку.
 14. Форми діяльності у тріаді «дитина-батьки-педагог» з використанням ік технологій.
 15. Напрями використання комп’ютерних ігор у роботі з дітьми раннього і дошкільного віку.
 16. Ігроманія серед дітей раннього і дошкільного віку: теорія і практика.
 17. Сучасні інформаційно-комунікативні технології для дітей дошкільного віку.
 18. Організації навчання комп’ютерної грамоти дітей в закладі дошкільної освіти.
 19. Можливості застосування комп’ютерної техніки на заняттях з дітьми дошкільного віку.
 20. Особливості організації занять дітей старшого дошкільного віку з комп’ютером.
 21. Цифрова компетентність дітей старшого дошкільного віку.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Використання інноваційних технологій в корекційній роботі з дошкільниками.
 2. Корекційно-розвивальна робота та підготовка до школи дитини-лівші.
 3. Організація корекційно-педагогічної роботи з гіперактивними дітьми.
 4. Розвиток мовної діяльності праворуких та ліворуких дітей.
 5. Наступність та перспективність роботи з сім’єю як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку з ФФН
 6. Гра як основний вид діяльності дошкільника-лівші.
 7. Театралізовані ігри дошкільників в ЗДО.
 8. Формування  правильного мовлення у дітей дошкільного віку із заїканням.
 9. Етапи формування граматичної будови мови в дітей дошкільного віку.
 10. Формування словника прикметників у дошкільників iз зaгaльним нeдoрoзвинeнням мoвлeння III рiвня. 
 11. Використання методів ейдетики у роботі з дошкільниками з порушеннями мовлення. 
 12. Розвиток мовлення і корекція звукопорушень у старших дошкільників на музичних заняттях із використання логоритміки.
 13. Особливості навчання дитини-лівші.
 14. Формування діалого-монологічної компетенції дітей-логопатів засобами театралізованої діяльності.
 15. Гра-драматизація як засіб мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку дошкільників із порушенням мовлення.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників.
 2. Використання комп’ютерної техніки в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.
 3. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 4. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 5. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 6. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 7. Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського.
 8. Виховання почуття відповідальності у старших дошкільників.
 9. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури.
 10. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 11. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 12. Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи закладу дошкільної освіти.
 13. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
 14. Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобом художнього слова.
 15. Казкотерапія в мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку.
 16. Комп’ютерні технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
 17. Мова і мовлення вихователя та їх вплив на формування мови і мовлення дітей.
 18. Мовленнєві ігри та вправи у словниковій роботі зі старшими дошкільниками в закладі дошкільної освіти.
 19. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 20. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 21. Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.
 22. Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей.
 23. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
 24. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.
 25. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників.
 26. Потенціал християнської педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку.
 27. Професійна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.
 28. Робота закладу дошкільної освіти у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
 29. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 30. Розвиток якостей голосу у старших дошкільників.
 31. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 
 32. Розумове виховання дітей у творчій грі.
 33. Роль і місце «дражнилок» і «мирилок» у мовленнєвій діяльності дошкільників.
 34. Роль художнього оформлення закладу дошкільної освіти в естетичному вихованні дошкільників.
 35. Система роботи з формування в дошкільників правильного мовленнєвого дихання.
 36. Система роботи з формування граматичної правильності мовлення старших дошкільників.
 37. Сім’я як соціальний інститут формування особистості в історії педагогіки.
 38. Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 39. Театралізація та інсценування в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.
 40. Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти.
 41. Форми роботи зі старшими дошкільниками з підготовки руки дитини до письма.
 42. Формування готовності до спільтних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 43. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення.
 44. Формування дитячого уявлення про добро і зло засобом художнього слова.
 45. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 46. Формування естетичних уявлень дошкільників на матеріалі художньої літератури.
 47. Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі.
 48. Формування лідерських якостей майбутніх вихователів у умовах професійної підготовки.
 49. Формування соціокультурних компетентностей у дітей дошкільного віку в процесі взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти.
 50. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.

Викладач: РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК Ірина Романівна

 1. Збагачення соціального досвіду як засіб становлення соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку.
 2. Формування основ соціальної компетентності дітей 5‑6 років засобами казки в закладі дошкільної освіти.
 3. Особливості впровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти ідей сталого розвитку.
 4. Формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Формування полікультурної компетентності дітей молодшого та середнього дошкільного віку.
 6. Особливості формування основ полікультурної вихованості дітей старшого дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти.
 7. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.
 8. Особливості національно-патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 9. Формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського народного фольклору.
 10. Народна казка як засіб морально-етичного виховання дітей дошкільного віку.
 11. Українська народна іграшка як засіб навчання розповіданню у процесі розвитку монологічного мовлення.
 12. Вплив народної гри на розвиток і соціалізацію дітей дошкільного віку.
 13. Малі жанри фольклору як засіб національного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 14. Християнські цінності як засіб формування духовно-морального виховання дітей дошкільного віку.
 15. Особливості використання засад гуманної педагогіки у роботі з дітьми дошкільного віку.

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Дидактичні ігри як засіб забезпечення якісної освіти здобувачів освіти.
 2. Підтримка дитячої обдарованості та творчості у закладах дошкільної освіти.
 3. Форми роботи з обдарованими дітьми.
 4. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дошкільників.
 5. Технології STREAM освіти у ЗДО.
 6. Розвиток інтелектуальних здібностей  дошкільників засобами технології STREAM.
 7. Особливості розвитку передшкільної освіти в Україні.
 8. Підготовка дитини до школи: досвід європейських країн.
 9. Метод КЛАНЗА у підготовці старших дошкільників до навчання у школі.
 10. Програми соціальної підтримки дошкільників.
 11. Особливості підготовки дошкільників до вивчення математики.
 12. Альтернативні форми підготовки дітей до школи.
 13. Наступність ЗДО та школи у формуванні громадянської компетенції дітей.
 14. Реалізація ідей педагогіки Марії Монтессорі у ранньому розвитку дітей.
 15. Використання нетрадиційних методик у підготовці дитини до читання та письма.
 16. Співпраця ЗДО та школи як засіб реалізації принципу наступності. 
 17. Застосування індивідуального підходу в процесі навчання дітей дошкільного віку.
 18. Нормативне забезпечення інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти.
 19. Реалізація основних методик дошкільної освіти в умовах ЗДО.
 20. Готовність дитини до шкільного навчання  як педагогічна проблема.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Педагогічні умови формування мистецько-творчих компетентностей дошкільників.
 2. Традиційні українські народні промисли й ремесла в роботі з дошкільниками.
 3. Педагогічні умови формування у дітей  довірливого ставлення до дорослих.
 4. Розвивальне середовище  закладу дошкільної освіти як складова педагогічного процесу.
 5. Організація дистанційного навчання в закладі дошкільної освіти.
 6. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 7. Формування шанобливого ставлення у дітей середнього дошкільного віку до дорослого засобами української казки.
 8. Партнерська взаємодія сім’ї та закладу дошкільної освіти у процесі національно-патріотичного виховання.
 9. Розвиток творчих можливостей дітей у процесі роботи в техніці монотипії.
 10. Особливості організації гуртків художньо-творчої діяльності у дошкільному закладі.
 11. Відображення історико-філософських поглядів  до питань валеології в традиціях українського народу.
 12. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в закладі дошкільної освіти.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Педагогічні технології інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти.
 2. Формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку.
 3. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умова інклюзивного навчання.
 4. Міжособистісні відносини дітей дошкільного віку.
 5. Вплив педагогічного стилю виховання на розвиток особистості.
 6. Соціальна компетентність як провідна форма інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
 7. Використання технології мнемотехніки у роботі з дітьми з ООП  в умовах закладів дошкільної освіти.
 8. Розвиток емоційного компоненту “Я”-концепції у дітей старшого дошкільного віку.
 9. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у ЗДО.
 10. Проблема профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.
 11. Дитяча література як засіб розвитку емоційного інтелекту дошкільників.
 12. Розвиток навичок “hard skills” та “soft skills” у дітей дошкільного віку.
 13. Особливості використання STEM-освіти у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 14. Педагогічні умови національно-патріотичного виховання дошкільників в умовах війни.
 15. Шляхи формування компонентів мотиваційної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Використання інтерактивних методів та технологій у процесі формування готовності дітей старшого дошкільного віку до школи.
 2. Мобільні додатки як інструменти навчання та розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 3. Використання STEM-ігор та конструкторів для підвищення інтересу дітей дошкільного віку  до природничих наук та технологій.
 4. Психологічні аспекти роботи з агресивною поведінкою у дошкільників: причини та стратегії корекції.
 5. Вплив розвивальних ігор на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку.
 6. Роль інтерактивних казок та оповідей у розвитку уяви та мислення дошкільників.
 7. Впровадження STEM-проектів та STEAM-підходу у заклади дошкільної освіти: виклики та перспективи.
 8. Роль батьків у використанні мобільних додатків для домашнього навчання дітей дошкільного віку.
 9. Використання інтерактивних технологій у навчанні та розвитку молодших дошкільників.
 10. 10.Вплив інноваційних технологій на підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Тематика КУРСОВих РОБіТ З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (3 КУРС) ОПП “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Формування соціально-комунікативної компетентності дитини в умовах закладу дошкільної освіти.
 2. Психологічні фактори розвитку соціальної тривожності в дошкільному віці. 
 3. Психологічні особливості формування лідерських якостей у дітей дошкільного віку. 
 4. Психологічні особливості феномену дитячої сором’язливості. 
 5. Психолого-педагогічні умови формування міжособистісної взаємодії у дітей дошкільного віку.
 6. Гендерні особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку. 
 7. Розвиток емпатії у дітей дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності. 
 8. Психологічні особливості ігрової діяльності сучасних дошкільників. 
 9. Продуктивні види діяльності як засіб творчого розвитку дитини 5-6 років. 
 10. Формування соціальних емоцій у дітей старшого дошкільного віку. 
 11. Роль ровесника у формування довільної поведінки дитини дошкільного віку. 
 12. Вплив батьківських установок на формування особистості дошкільника. 
 13. Розвиток особистісної сфери дітей дошкільного віку з неповних сімей. 
 14. Формування уявлення про себе у дітей дошкільного віку.
 15. Роль вихователя у діагностуванні ігрових умінь та ігрових інтересів дітей дошкільного віку. 
 16. Вплив творчих ігор на розвиток креативності дітей дошкільного віку. 
 17. Роль гри в соціалізації особистості дитини дошкільного віку. 
 18. Терапевтичний потенціал дитячої гри. 

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Базові якості особистості дошкільника.
 2. Типові ознаки і специфіка освітнього процесу дітей раннього і дошкільного віку.
 3. Завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного віку.
 4. Педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
 5. Шляхи удосконалення сучасної дошкільної освіти в Україні.
 6. Методика розумового виховання дітей дошкільного віку.
 7. Методика морального виховання дітей дошкільного віку.
 8. Методика розумового виховання дітей дошкільного віку.
 9. Методика статевого виховання дітей дошкільного віку.
 10. Особливості взаємодії учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти в умовах війни.
 11. Особливості організації навчання дітей дошкільного віку в зарубіжних країнах.
 12. Нові підходи до керівництва дидактичними іграми в різних вікових групах ЗДО.
 13. Шляхи підвищення ефективності дидактичної гри в ЗДО.
 14. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ЗДО.
 15. Нові форми роботи з батьками в сучасному ЗДО.
 16. Особливості організації і керівництва ігровою діяльністю дітей раннього і дошкільного віку.
 17. Особливості виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших.
 18. Особливості попередження та протидії булінгу в закладі дошкільної освіти.
 19. Особливості розвитку обдарованих дітей дошкільного віку.
 20. Особливості залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.
 21. Потенціал педагогічної системи минулого у сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти.
 22. Технологіями організації розвивального предметно-ігрового середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Дидактичні ігри природничого змісту як засіб формування основ сенсорної культури в дітей молодшого дошкільного віку.
 2. Створення спеціального розвивального простору в закладі дошкільної освіти для розвитку емпатії у дітей.
 3. Lego-технологія як засіб сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку.
 4. Формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку.
 5. Психологічні особливості розвитку інтелекту дитини дошкільного віку.
 6. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника.
 7. Зміцнення психічного здоров’я старших дошкільників засобом сміхотерапії .
 8. Психологічні основи розвитку спілкування та взаємодії між дітьми.
 9. Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
 10. Розвиток вольової регуляції особистості в дітей дошкільного віку.
 11.  Психологічна характеристика конфліктів дошкільників та способи їх подолання .
 12.  Психологічні основи роботи вихователя ЗДО з батьками дітей дошкільного віку 
 13.  Формування психологічної компетентності дітей дошкільного віку:освітня лінія «Особистість дитини» БКДО.
 14.  Психологічні основи збереження емоційної стійкості педагогів в умовах дошкільної освіти (інклюзивної освіти).
 15.  Виховання основ толерантної культури в дітей старшого дошкільного віку. 
 16.  Формування культури професійного спілкування майбутніх вихователів ЗДО.
 17.  Розвиток творчого мислення у дітей старшого дошкільного віку як умова особистісного зростання.
 18.  Вплив педагогічної творчості на ефективність освітнього процесу сучасних ЗДО.
 19.  Особливості формування емоційного інтелекту у дітей старшого дошкільного віку.
 20.  Соціалізації дитини дошкільного віку як необхідна умова особистісної зрілості.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Особливості статевої ідентифікації дітей раннього та дошкільного віку.
 2. Розвиток тривожних станів у дітей дошкільного віку.
 3. Психологічна культура сучасного вихователя закладу дошкільної освіти.
 4. Особливості формування сучасної картини світу у дітей дошкільного віку.
 5. Вивчення особливостей образу “Я” у дітей 5–6 років.
 6. Особливості статево-рольових уявлень дітей дошкільного віку.
 7. Відсутність фігури батька та розвиток особистості дитини чоловічої статі.
 8. Вплив батьківських емоцій на особистість дитини.
 9. Вплив травматичного епізоду на емоційну сферу дошкільника.
 10. Самосприйняття та детермінанти дружби у дошкільному віці.
 11. Використання методу ненасильницького спілкування Маршалла Розенберга у роботі зі старшими дошкільниками.
 12. Перспективи розвитку самосприйняття дітей.
 13. Вплив педагогічного спілкування на розвиток особистості дошкільника.
 14. Конфлікти дітей дошкільного віку та шляхи їх попередження.
 15. Оцінка впливу музичної терапії на симптоми синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ).
 16. Вплив батьківських установок на формування характеру дитини дошкільного віку.
 17. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів у дітей дошкільного віку.
 18. Психологічна структура національної самосвідомості дошкільників.
 19. Гендерні особливості тривожності дітей, які часто хворіють, та можливості її корекції.
 20. Особливості взаємозв’язку між “Я”-концепцією батьків та їх сприйняттям дитини.
 21. Особливості профілактики агресивності дітей дошкільного віку.
 22. Статево-вікові особливості прояву агресивності у дошкільників.
 23. Дитячий психоаналіз Мелані Кляйн/Анни Фройд.
 24. Сім’я і її вплив на формування емоційної сфери дошкільників.
 25. Діагностика та корекція страхів у дітей старшого дошкільного віку.
 26. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу.
 27. Гіперактивність у становленні емоційно-почуттєвої сфери дошкільника.
 28. Особливості розвитку емпатійності у дитячому віці.
 29. Вплив засобів масової комунікації на процес соціалізації особистості дошкільника.
 30. Психологічні особливості формування “Я”-образу у дошкільників.
 31. Особливості самооцінки дітей старшого дошкільного віку.
 32. Вплив сімейної культури на формування емоційного ставлення до себе у дітей старшого дошкільного віку
 33. Психологічні особливості формування «Я»-образу дошкільників.
 34. Гіперактивність і її корекція у дошкільному віці.
 35. Функціональна асиметрія мозку і її вплив на психічний розвиток дитини.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 2. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.
 3. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 4. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування.
 5. Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
 6. Вплив кольору на емоційний стан (на енергетичний потенціал, здоров’я) дитини дошкільного віку.
 7. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 8. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 9. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 10. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 11. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
 12. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 13. Комп’ютерні ігри та їх вплив на виховання сучасного дошкільника.
 14. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.
 15. Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського.
 16. Педагогічні аспекти патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 17. Подолання емоційного неблагополуччя у дітей старшого дошкільного віку.
 18. Потенціал християнської педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку.
 19. Прояви і причини тривожності дітей дошкільного віку.
 20. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 21. Психолого-педагогічний супровід сором’язливих дітей старшого дошкільного віку.
 22. Психолого-педагогічні аспекти сімейного виховання дітей дошкільного віку.
 23. Психолого-педагогічні засади підготовки вихователів до роботи з обдарованими дітьми.
 24. Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку.
 25. Психолого-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
 26. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
 27. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.
 28. Сімейні взаємовідносини як чинник формування страхів у дітей дошкільного віку.
 29. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 30. Спілкування як умова і один з головних чинників психічного та особистісного розвитку дитини.
 31. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 32. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.
 33. Теоретичні аспекти використання методів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку.
 34. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності.
 35. Формування толерантних відносин між дошкільниками засобами соціально-психологічного тренінгу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Розвиток вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку в процесі рухливих ігор. 
 2. Формування фізичної готовності до шкільного навчання у старших дошкільників. 
 3. Розвиток творчої уяви старших дошкільників у рухливих іграх. 
 4. Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників.
 5. Сучасний іграшковий матеріал як засіб сенсорно-пізнавального розвитку дитини раннього віку. 
 6. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку засобами дидактичної гри. 
 7. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 8. Особливості формування соціальної компетентності старших дошкільників.
 9. Гендерний підхід до хлопчиків і дівчаток у процесі виховання в дошкільному закладі.
 10. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників. 

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Природне довкілля як чинник формування відповідальності у дітей дошкільного віку
 2. Організація дослідницької діяльності дошкільників з природою в закладі дошкільної освіти
 3. Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку
 4. Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи  в дітей старшого дошкільного віку
 5. Формування екологічно доцільної поведінки дошкільників в природі
 6. Закріплення та систематизація знань про природу дітей старшого дошкільного віку під час свят та розваг природознавчого змісту
 7. Використання засобів народознавства у процесі ознайомлення дошкільників з природою
 8. Формування основ екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині
 9. Наступність у формуванні екологічної компетентності старших дошкільників та молодших школярів
 10. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі ознайомлення з природою
 11. Особливості пізнавальних прогулянок на розвиток екологічної компетенції дошкільників
 12. Сучасні підходи до організації роботи з формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку
 13. Вплив екологічних ігор та вправ на дітей дошкільного віку
 14. Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку
 15. Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників
 16. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку засобами природи.
 17. Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
 18. Особливості організаційної роботи з книгою в позанавчальній діяльності.
 19. Розвиток мовлення дошкільників сюжетно-рольовими іграми
 20. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку в повсякденному житті
 21. Розвиток монологічного мовлення дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти
 22. Розвиток мовлення дошкільників через пізнання природи.
 23. Комунікативні ігри як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку
 24. Особливості використання прийомів і методів для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку
 25. Аналіз підходів до розвитку діалогічного мовлення дошкільників
 26. Розвиток образності мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньої картини
 27. Значення спільної діяльності для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку
 28. Розвиток мовлення дошкільнят крізь призму поглядів вітчизняних педагогів
 29. Психологічні особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку
 30. Розвиток виразного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Генеза місця особистості дитини в дошкільній педагогіці.
 2. Особливості провідних видів діяльності в дошкільному дитинстві.
 3. Характеристика обдарованості в дошкільній педагогіці.
 4. Відмінні риси дитини з особливими освітніми потребами.
 5. Нормативне забезпечення сучасної дошкільної освіти в Україні.
 6. Зарубіжні системи дошкільної освіти.
 7. Розумне виховання сучасних дошкільнят.
 8. Моральне виховання українських дітей ххі століття.
 9. Особливості економічного виховання сучасних дітей дошкільного віку.
 10. Дитинство в сучасній україні (деякі аспекти правового виховання).
 11. нормативне забезпечення сучасної дошкільної дидактики в Україні.
 12. Нові методи організації навчання дітей дошкільного віку.
 13. Іграшка та її педагогічне значення для дитини дошкільного віку.
 14. Творчі сюжетно-рольові ігри сучасних дітей дошкільного віку.
 15. Будівельно-конструкційні творчі ігри сучасних дітей дошкільного віку.
 16. Керівництва дидактичними іграми дітей дошкільного віку.
 17. дидактична гра у роботі з дітьми дошкільного віку.
 18. Організація життя та діяльності дітей в різних вікових групах впродовж дня.
 19. Предметно-розвивального середовища вікової групи здо як складова освітнього процесу.
 20. Планування організації життєдіяльності дітей у закладі дошкільної освіти.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Дослідження проявів гіперактивності та індивідуальний підхід до гіперактивних дітей.
 2.  Особливості психічного здоров’я дитини-лівші.
 3. Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення дітей із ТПМ.
 4. Обдарованість у  ліворуких  дітей.
 5. Гра як засіб формування та розвитку звукового сприймання у дітей старшої групи із ФФНМ.
 6. Застосування елементів Су-джок терапії та пальцевого масажу в логопедичній роботі.
 7. Ігри з водою та використання акватерапії в логопедії.
 8. Соціальна адаптація дитини-лівші.
 9. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами засобами гудзикотерапії.
 10. Подолання мовленнєвих порушень у дошкільників засобами мистецтва (арттерапія, артпедагогіка)
 11. Автоматизація звуків мовлення засобами ейдетики у дітей з ФФНМ.
 12. Застосування нових інформаційних технологій в корекційно- розвивальній  роботі з дітьми  з мовленнєвими порушеннями.
 13. Розвиток творчих здібностей у дошкільників із порушенням мовлення. 
 14. Використання скоромовок у логопедичній роботі з дошкільниками.
 15. Використання LEGO-технологій у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення.

Викладач: РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК Ірина Романівна

 1. Особливості пропедевтичного періоду у навчанні грамоти дітей молодшого (середнього) дошкільного віку
 2. Особливості використання методів мнемотехніки у процесі розвитку пам’яті дітей дошкільного віку
 3. Психолого-педагогічні засади навчання грамоти дітей дошкільного віку
 4. Аналіз системи ігрових вправ для розвитку уяви дітей 5-6 року життя
 5. Особливості психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання
 6. Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти
 7. Формування граматичної компетенції дітей дошкільного віку
 8. Народні казки як засіб морального виховання
 9. Вплив лялькового театру на виховання естетичних почуттів дошкільників
 10. Альтернативні системи навчання та виховання дітей дошкільного віку в зарубіжній та вітчизняній практиці. Технологія саморозвитку Марії  Монтессорі
 11. Формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку за методикою Марії Монтессорі
 12. Використання концептуальних ідей і елементів педагогіки Reggio Emilia в закладах дошкільної освіти
 13. Особливості дошкільної освіти за кордоном (країна на вибір)
 14. Формування психологічної компетентності дітей дошкільного віку: освітній напрям «Особистість дитини»
 15. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії педагога дошкілля та батьків вихованців

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Формування патріотичних почуттів у дітей  старшого дошкільного віку засобами фольклору.
 2.  Розвиток креативних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами інтелектуальних ігор.
 3.  Педагогіка партнерства – основа демократизації та гуманізації освітнього процесу.
 4.  Козацькі традиції та їх використання в практиці національно-патріотичного виховання дошкільників.
 5.  Підготовка дитини до школи: ретроспективний аналіз.
 6. Ідеї патріотичного виховання дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського.
 7. Використання педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського щодо розумового виховання дітей у сучасних закладах освіти.
 8. Формування творчої активності дітей дошкільного віку засобами інформаційних технологій.
 9. Завдання і зміст естетичного виховання дошкільників у практиці роботи вихователя ЗДО.
 10. Формування естетичної культури дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності.
 11. Використання казкових сюжетів в процесі формування естетичної культури дошкільників.
 12.  Формування пізнавального інтересу дітей молодшого дошкільного віку засобами народних традицій.
 13. Використання ідей Ф.Фребеля у роботі ЗДО.
 14. Основоположні принципи організації дошкільного виховання в концепції С.Ф.Русової.
 15.  Ідея дитиноцентризму у педагогічній спадщині Януша Корчака.
 16. Психологічні особливості розвитку сенсомоторного інтелекту дітей раннього віку.
 17. Діагностика психомоторної готовності дитини до школи.
 18. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.
 19. Ідея вільного, природовідповідного виховання у педагогічній теорії Ж.-Ж. Руссо.
 20. Педагогічні засоби формування дитячого колективу.
 21. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку засобами дидактичних ігор.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Використання малюнків в психотерапевтичній роботі з дітьми дошкільного віку.
 2. Арт-терапія в роботі дитячого психотерапевта з різними категоріями запитів.
 3. Метафоричні асоціативні зображення в дитячій терапії.
 4. Особливості використання ляльки в психотерапевтичному процесі дитячого психотерапевта.
 5. Дослідження діагностичних можливостей дитячого малюнка.
 6. Розвиток дитячої уяви на заняттях художньої праці.
 7. Соціальне благополуччя дитини як інтегрований показник її фізичного, психічного, морального здоров’я та цілісного розвитку.
 8. Психологічні особливості прихильності до матері у дітей дошкільного віку.
 9. Стосунки з однолітками як чинник  формування уявлень про соціальний світ.
 10. Ігрова психотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Роль типу темпераменту у соціально-емоційному розвитку дітей дошкільного віку.
 2. Психолого-педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку з правилами безпечної поведінки у соціумі.
 3. Особливості формування пізнавальної мотивації у дошкільному віці.
 4. Особливості розвитку уваги та сприймання у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.
 5. Психологічні особливості самооцінки дітей в дитячому колективі.
 6. Вплив сучасних мультфільмів на емоційний розвиток дошкільника.
 7. Особливості використання засобів казкотерапії для зниження тривожності дітей в умовах воєнного стану.
 8. Психологічні особливості вербального і невербального спілкування у професійній діяльності вихователя ЗДО.
 9. Вплив негативних емоціогенних ситуацій на розвиток особистості в умовах війни.
 10. Вплив тривожності дошкільників на готовність до навчання в школі.
 11.  Особливості самооцінки та самоставлення у дітей дошкільного віку.
 12.  Психолого-педагогічні умови адаптації дошкільника до ЗДО.
 13.  Особливості емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями.
 14.  Особливоості профілактики мутизму дітей дошкільного віку.
 15.  Використання комунікації PECS як засобу формування комунікативних навичок у дітей з психофізичними порушеннями.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Використання ігрових додатків на смартфонах та планшетах для розвитку пізнавальних навичок у дітей дошкільного віку.
 2. Ефективність використання онлайн-ресурсів та веб-платформ для дистанційного навчання у дошкільній освіті.
 3. Роль педагогічного спілкування у формуванні психологічного комфорту в закладах дошкільної освіти.
 4. Вплив розвивальних ігор на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку.
 5. Вивчення методів стимулювання творчої активності у дітей дошкільного віку.
 6. Вплив сучасних технологій на психологічний розвиток дітей в закладах дошкільної освіти.
 7. Сучасні тенденції у вихованні та освіті дошкільників: досвід країн світу.
 8. Роль гри в навчальному процесі та соціальному розвитку дітей дошкільного віку.
 9. Психологічні особливості конфліктів між дітьми в дошкільному віці та їх розв’язання.
 10.  Інноваційні методи інтерактивного вивчення STEM-предметів в дошкільному віці: виклики та перспективи