Зустріч зі стейкхолдером


17 травня 2023 року відбулася зустріч керівників та членів проектних груп освітньо-професійних програм «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» та «Логопедія» зі стейкхолдером Бойко Іриною Володимирівною, методистом приватного клубу-садок преміум-класу європейського рівня «Talantika», аспіранткою Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»)

Під час зустрічі обговорювали питання удосконалення освітніх програм підготовки студентів першого та другого рівнів вищої освіти зі згаданих вище спеціальностей. Дискусію викликало питання щодо забезпечення відповідності програмних результатів навчання запитам сучасного закладу дошкільної освіти. Значну увагу було приділено базам виробничих практик. Стейкхолдер висловила готовність сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти, надавати їм можливість проходження різних видів практики у приватному клубі-садку преміум-класу європейського рівня «Тalantika».

За результатами зустрічі досягнуто домовленості про налагодження співпраці. Пропозиції  будуть враховані під час перегляду навчальних планів та освітньо-професійних програм підготовки фахівців за усіма рівнями вищої освіти.