Зустріч зі стейкхолдером

На базі лабораторії «Інноваційні технології дошкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася зустріч із директором Чернівецького міського інклюзивно-ресурсного центру №2 Чернецькою Людмилою Іванівною.
Метою зустрічі було об’єднання зусиль науковців, практиків та здобувачів вищої освіти щодо обговорення змісту освітньої програми 016 Спеціальна освіта «Логопедія». Стейхолдером запропоновано низку змін щодо вибіркової складової змісту освітньо-професійної програми; висловлено підтримку розвитку кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та задекларовано готовність до подальшої співпраці.
Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною як для студентів, викладачів, так і для стейкхолдерів.