Презентація силабусів вибіркових дисциплін

23 березня в рамках академічної прозорості та відкритості, з метою розширення індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти студентів спеціальності
012 Дошкільна освіта ознайомлено з каталогом загальнофакультетських вибіркових дисциплін.
Здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з силабусами та презентаціями до вибіркових дисциплін.
Така практика забезпечує більш повне задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог, ефективне використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей, а також підвищення мотивації студентів до навчання, рівня їх знань та якості освіти в цілому.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
змін до ОПП «ЛОГОПЕДІЯ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
24 березня – 24 квітня 2023 р.

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
запрошує усіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та внесення змін до діючої освітньо-професійної програми
«Логопедія»
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (ppdo-dpt@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форми:

Відгуки, зауваження та пропозиції приймаються
з 24 березня по 24 квітня 2023 р.

Таблиця змін

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»

Витяг з протоколу засідання кафедри

Рецензія
Рецензія

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Логопедія»

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
запрошує усіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та внесення змін до діючої освітньо-професійної програми
«Логопедія»
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (ppdo-dpt@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форми:

Відгуки, зауваження та пропозиції приймаються
з 24 березня по 24 квітня 2023 р.