Методичний семінар кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

28 січня 2022 р. на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти відбувся методичний семінар «Порівняння ОПП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЧНУ з ОПП інших закладів вищої освіти в Україні».
З метою формування цілей та програмних результатів навчання на етапі започаткування та вдосконалення ОПП вивчався досвід аналогічних ОПП ЗВО України та зарубіжжя. Під час семінару представлено позитивний досвід реалізації аналогічних ОПП вітчизняних ЗВО окремих ОПП, які з поміж інших вирізнялися актуальністю та затребуваність.
Загалом констатували, що всі програми суголосні вимогам чинного Стандарту.
Водночас, кожна програма має свою оригінальність. 
Зокрема, з досвіду Львівського національного університету ім.І.Франка посилено регіональний компонент в змісті ОПП (“Етнопедагогіка”, “Теорія та методика ознайомлення дітей з українознавством”); з досвіду Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка зінтегровано зміст окремих обов’язкових компонент, які поєднують фундаментальні і методичні знання відповідно до освітніх галузей Державного стандарту дошкільної освіти;  з досвіду  Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника доповнено перелік вибіркових компонент навчальними дисциплінами «Організація виховного процесу у різновікових групах», «Наступність ЗДО та початкової школи», «Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП», що поглиблюють зміст обов’язкових компонент і сприяють формуванню фахових компетентностей.
У підведенні підсумків семінару, прийнято рішення проектним групам врахувати озвучені пропозиції при оновленні ОПП. 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
змін до ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
(Психологія в закладах дошкільної освіти)»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
25 лютого – 25 березня 2022 р.

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
запрошує усіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та внесення змін до діючої освітньо-професійної програми
«Дошкільна освіта (психологія в закладах дошкільної освіти)»
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта».

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (ppdo-dpt@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форми:

Відгуки, зауваження та пропозиції приймаються
з 25 лютого по 25 березня 2022 р.

Таблиця змін

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

Витяг з протоколу засідання кафедри

Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія

Конкурс на краще читання української поезії

На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся відбірковий тур конкурсу на краще читання української поезії, присвячений 208-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.
Від кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти брали участь троє студенток-першокурсниць: Українець Анастасія, Жебчук Олена та Григораш Дарія (спеціальність «Дошкільна освіта»).

Детальніше…

Міжнародний День рідної мови

21 лютого студенти-першокурсники кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича провели виховний захід до Міжнародного дня рідної мови.
Рідна мова – важливий елемент культурної та національної свідомості людини. Це не просто засіб спілкування, а й історія народу, його світогляд. Мова – це найсильніший інструмент розвитку нашого матеріального й духовного спадку. 

Детальніше…

курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (15–18.02.2022)

Протягом 15-18.02.2022 р. на базі кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти проходили курси підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
Цьогоріч їх було присвячено концептуальним засадам реалізації інваріативного складника Державного стандарту дошкільної освіти за твома напрямами підвищення кваліфікації:
– «Реалізація інваріативного складника державного стандарту дошкільної освіти» (20 год.).
– «Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами» (4 год.)
Слухачами курсів було зареєстровано 53 особи. Серед них: вихователі та асистенти вихователя, методисти, директори ЗДО міста та області.

Варто зазначити, що подібні заходи забезпечують діалог між академічною спільнотою та фахівцями-практиками, дають можливість обговорювати та досліджувати нагальні потреби сучасної дошкільної освіти, обговорювати її зміст та необхідні для сучасного педагога компетентності. У ході зворотного зв’язку (анонімне анкетування) слухачами курсів було запропоновано внести до каталогу вибіркових дисциплін курси «Методика раннього розвитку», «Екологічне виховання дітей дошкільного віку», поточнено тематику наступних курсів підвищення кваліфікації “Сучасні технології організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти”.

Програма підвищення кваліфікації
“Концептуальні засади реалізації інваріативного та варіативного складників державного стандарту дошкільної освіти”
Інформація про видані сертифікати за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1tgfg7eYwbyhk63R_9oN0mt9JM2OKHJk0/view?usp=sharing