Захист «Педагогічної практики (в групах дітей раннього віку)»

На кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти відбулися захисти практики «Педагогічна практика (в групах дітей раннього віку)» студентами 3 курсу денної та заочної форм навчання.
Метою педагогічної практики було сформувати уміння у студентів планувати й організовувати освітній  процес у закладі дошкільної освіти; сприяти активному включенню у вирішенні проблем навчання і виховання дітей раннього віку.
В процесі захисту студенти розкривали свої нові професійні надбання які отримали в період проходженні практики, а саме: розкривали специфіку організації роботи з дітьми раннього віку в закладах освіти; участь у успішній адаптації дошкільників до умов закладу дошкільної освіти; ділилися досвідом у проведенні режимних процесів з дітьми раннього віку (організація самостійної діяльності; підготовка до занять; проведення занять; спостереження з дітьми; проведення ігрової діяльності;  індивідуальна робота з дітьми).
Студентами заочної форми навчання Г.Романюк, С.Петей, А.Думанською було внесено пропозиції щодо введення до переліку вибіркових компонент курсів «Робота психолога з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю», «Арт-терапія в роботі з дітьми дошкільного віку», «Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків».
Н.Ропчан запропонувала ввести курс «Організація психологічної служби у ЗДО», А.Кузьмич – «Універсальний дизайн в ЗДО» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти ОПП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)».

Детальніше…

круглий стіл: «Шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти»

14 грудня 2021 року відбувся круглий стіл: «Шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти» за участі стейкхолдерів Шандро Марії Миколаївни (директор дошкільного навчального закладу №28 “СвітЛичка”), Марії Василівни Квасецької (директор ДНЗ 33 Центр розвитку дитини “Оселя талановитих”), Олени Олександрівни Буги (ЗДО № 22 “Дивограй”) та випускників ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” різних років випуску: Ірини Романюк, Катерини Палій та Марії Андрушко.
Під час заходу  обговорили пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти).

М.М. Шандро, директор дошкільного навчального закладу №28 “СвітЛичка”, запропонувала розширити перелік ЗДО різних типів і форм власності для
проходження педагогічної практики студентів і формування готовності майбутніх фахівців до роботи у них.

Круглий стіл дозволив виокремити декілька важливих рекомендацій, які будуть враховані упродовж удосконалення змісту освітніх компонентів освітньо-професійної програми Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти) другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також розширити перелік вибіркових дисциплін з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів
освіти.