круглий стіл: «Шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти»

14 грудня 2021 року відбувся круглий стіл: «Шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти» за участі стейкхолдерів Шандро Марії Миколаївни (директор дошкільного навчального закладу №28 “СвітЛичка”), Марії Василівни Квасецької (директор ДНЗ 33 Центр розвитку дитини “Оселя талановитих”), Олени Олександрівни Буги (ЗДО № 22 “Дивосвіт”) та випускників ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” різних років випуску: Ірини Романюк, Катерини Палій та Марії Андрушко.
Під час заходу  обговорили пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо-професійної програми Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти).

М.М. Шандро, директор дошкільного навчального закладу №28 “СвітЛичка”, запропонувала розширити перелік ЗДО різних типів і форм власності для
проходження педагогічної практики задля формування готовності майбутніх фахівців до роботи у них.

Круглий стіл дозволив виокремити декілька важливих рекомендацій, які будуть враховані упродовж удосконалення змісту освітніх компонентів освітньо-професійної програми Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти) другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також розширити перелік вибіркових дисциплін з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів
освіти.