Студентська конференція “Прикладні дослідження у педагогіці та психології” (м. Сучава, Румунія)

26 листопада 2021 року студенти спеціальності «Дошкільна освіта» взяли участь у студентській конференції «Прикладні дослідження у педагогіці та психології», яка відбулась у змішаному форматі на базі Сучавського університету «Штефан чел Маре» (м.Сучава, Румунія).
З доповідями виступили: Марина Василенко, Світлана Гуля, Світлана Дунець, Юлія Щеголовата.

Детальніше…

Участь студентів спеціальності “Дошкільна освіта” у Брейн-рингу

24 листопада студенти 108 групи кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти (спеціальність «Дошкільна освіта») взяли участь у
І етапі інтелектуальної гри «Брейн-ринг», організованої студентським парламентом Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича, та здобули призове ІІІ місце. 
Вітаємо вас, команда «Інтелектуалки»!

Детальніше…

Виховна година «Дотримання академічної доброчесності в умовах освітнього процесу»

24 листопада 2021 р. магістранти кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти підготували та провели онлайн зустріч зі студентами 1 та 2 курсів спеціальності «Дошкільна освіта» на тему «Дотримання академічної доброчесності в умовах освітнього процесу».

Академічна доброчесність, як зазначається у статті 42 Закону України «Про світу», – «Це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та / або наукових (творчих) досягнень».

Детальніше…

Лекція проф. Марії ОЛІЙНИК для студентів ЖДУ імені Івана Франка

16 листопада завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, д. пед.н., проф. Марія Іванівна Олійник у рамках проєкту “Запрошені професори” прочитала лекцію для здобувачів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (бакалаврський рівень), «Дошкільна освіта та англійська мова» (магістерський рівень) “Тенденції розвитку дошкільної освіти в країнах Європи” у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
М.І.Олійник змістовно розповіла про особливості організації життєдіяльності дітей у дитячих садочках різних країн, в яких вона побувала і вивчала цей процес (Данія, Польща, Румунія, Чехословаччина), про тенденції виховного процесу, різні виховні концепції.
“Завжди цікаво пізнавати чужу культуру, особливо зі слів людини, яка бачила на власні очі облаштування навчально-виховної роботи у садочках інших країн,” – прокоментував лекцію Коновальчук І.І., завідувач кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій – ННІ педагогіки.
https://www.facebook.com/ped.innov/posts/1124564168077883

Лекція гостьового лектора

17 листопада 2021 року на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася онлайн-лекція гостьового лектора Сучавського університету “Штефан чел Маре” (м. Сучава, Румунія), доцента, завідувача факультету навчання та виховання Аурори-Адіни Коломейскі «Соціально-емоційне навчання: шляхи розвитку компетенцій».
До лекції долучилися студенти, аспіранти, викладачі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, студенти та професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Лекція відбулася у творчій та дружній атмосфері.
Викладений матеріал спонукав до жвавого обговорення та дискусії, адже порушені питання надзвичайно актуальні для сьогодення.
Дякуємо лекторові Аурорі-Адіні Коломейскі за цікаву лекцію, професійне та глибоке висвітлення теми!

Детальніше…

Круглий стіл з міжнародною участю

17 листопада 2021 року на кафедрі педагогіки та психології дошкільної освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся круглий стіл з міжнародною участю «Професійний стандарт за професією «Вихователь закладу дошкільної освіти» та ОПП «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти».
До участі у заході долучилися:  гостьовий лектор з Румунії – доцент, завідувач факультету навчання та виховання Сучавського університету “Штефан чел Маре” Аурора-Адіна Коломейскі, зовнішній стейкхолдер Буга Олена Олександрівна (директор ЗДО №22, м.Чернівці) та Сичова Мирослава Іванівна (к. пед. н., доцент,  Заслужений вчитель України, заступник директора з навчальної роботи Педагогічного фахового коледжу (м. Чернівці)), Федірчик Тетяна Дмитрівна (д. пед. н., професор, декан), внутрішній стейкхолдер Тимчук Людмила Іванівна (д. пед. н., професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи), Прокоп Інна Степанівна (к. пед. н., доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи), а також викладачі кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти.
Учасники обговорили основні положення Професійного стандарту за професією «Вихователь закладу дошкільної освіти», а також шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти у закладах вищої освіти відповідно до прийнятого професійного стандарту.
Учасниками круглого столу було запропоновано внести окремі зміни до ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Зокрема Буга О.О., директор ЗДО № 22 «Дивограй» запропонувала вилучити з ОПП обов’язкові компоненти «Професійну (науково-педагогічну) практику» та комплексний кваліфікаційний іспит з фахових дисциплін у зв’язку з вимогами, визначеними Стандартом вищої освіти зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» для другого (магістерського) рівня вищої освіти та внести зміни до ОПП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що стосувалися зміни назви практики з “Виробничої організаційно-методичної практики в ЗДО” на “Виробничу педагогічну практику в ЗДО”, у зв’язку з задовільним рівнем підготовленості фахівців до роботи з дітьми з ОПП в умовах ЗДО. 
Аурора-Адіна Коломейскі, завідувач факультету навчання та виховання Сучавського університету “Штефан чел Маре”, запропонувала збільшити перелік компетентностей вихователя ЗДО та практичного психолога для роботи в умовах інклюзивного навчання, розширити каталог вибіркових компонент дисциплінами  “Соціально-громадянська компетентність дітей дошкільного віку”, “Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку”, ”Основи теорії виховання дітей”, “Соціально-фінансова грамотність дітей дошкільного віку”, “Соціальна психологія дитинства”,  “Основи професійного становлення вихователя ЗДО”.
Учасники обговорили основні положення Професійного стандарту за професією «Вихователь закладу дошкільної освіти», а також шляхи удосконалення підготовки фахівців дошкільної освіти у закладах вищої освіти відповідно до прийнятого професійного стандарту.


Детальніше…

Онлайн-лекція гостьового лектора

Запрошуємо студентів, викладачів та аспірантів
на онлайн-лекцію від гостьового лектора з Румунії –
доцента, завідувача факультету навчання та виховання Сучавського університету “Штефан чел Маре”,
Аурори-Адіни Коломейскі,
яка відбудеться 17 листопада об 11:30 год.
на платформі Google Meet
http: meet.google.com/aac-zjiq-cxa

Курси підвищення кваліфікації для працівників закладів дошкільної освіти

Викладачами кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в період з 08 листопада по 11 листопада 2021 року були проведені курси підвищення кваліфікації для працівників закладів дошкільної освіти на тему «Інформаційні технології в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти» в обсязі 24 години.
Професорсько-викладацький склад кафедри розкривали питання розвитку професійної компетентності педагогів у опануванні й ефективному застосуванні сучасних інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі; методик створення безпечного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами, організації психолого-педагогічного супроводу дитини та її батьків.
До проходження курсів долучилися 51 педагогічний працівник закладів дошкільної освіти м. Чернівці №№ 2, 4, 6, 7, 10, 11, 18, 21, 22, 28, 31, 33, 34, 45, 46, 47, 50, 52, 53; та заклади освіти Чернівецької області: Берестянський НВК; Глибоцький ЗДО «Сонечко»; Добриновецький ЗЗСО; ЗДО (ясла-садок) «Універсул прікіндеїлор»; Коритненський ЗДО; КУ ЗДО «Колосочок» села Подвірне; Лопушнянський ЗДО; Нижньосиньовецький ДНЗ; Тарасовецький ЗДО «Флорічіка» (ясла-садок).

Детальніше…

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Щороку 9 листопада в Україні відзначають
День української писемності та мови, а також вшановують
пам’ять Нестора Літописця. Із покоління в покоління, в часи
розладу та піднесення, наші предки передавали
нам скарб – рідну мову.
Народ плекав її у піснях, легендах, переказах і передавав
від роду до роду, щоб не загинула. Для нас рідна мова – це
не тільки дорога спадщина, яка об’єднує в собі народну
мудрість. Це наша гордість, бо все, що створено нею,
увійшло в скарбницю загальнолюдської культури.

Детальніше…

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
змін до ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (Психологія в закладах дошкільної освіти)» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти
01 листопада – 30 листопада 2021 р.

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
запрошує усіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та внесення змін до діючих освітньо-професійних програм
«Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)»
для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерского) рівнів вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта».

Зауваження та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програм просимо надсилати на офіційну електронну скриньку кафедри (ppdo-dpt@chnu.edu.ua) або шляхом заповнення онлайн-форми:

Відгуки, зауваження та пропозиції приймаються
з 01 листопада по 30 листопада 2021 р.

Таблиця змін

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

Витяг з протоколу засідання кафедри

Рецензія
Рецензія
Рецензія
Рецензія